Welkom

Kringleidersontmoeting op het Militair revalidatiecentrum op 2 februari 2018
22 en 23 mei 2018 Conferentie Christen zijn bij defensie
NCOK ontmoetingsdag 17 november 2018
Noodhulp op Sint Maarten door Marines for Christ.
IETS VOOR JOU?

Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Wij geloven dat deze God leeft en nog steeds met ons is. Zoals God middels een engel aan Maria en Jozef duidelijk maakte dat Hij zichzelf zou openbaren in Zijn zoon Jezus Christus, zo wil Hij zich ook openbaren in een ieder die  gelooft in Jezus als zoon van God.

Wij wensen U een zalig kerstfeest en een gezegend nieuwjaar.

Welkom op de website van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius”, kortweg NCOK genoemd.
De NCOK, opgericht in 1929, is de Nederlandse Military Christian Fellowship, die gefedereerd is met 155 andere MCF’s in de wereldwijde Association of Military Christian Fellowships (AMCF).

De NCOK ondersteunt lokale gebeds- en bijbelstudiekringen van christenen bij Defensie en organiseert jaarlijks in november een landelijke ontmoetingsdag in Vormingscentrum Huize Beukbergen in Huis ter Heide.

De NCOK werd op paasmaandag 1 april 1929 opgericht door Frederik baron Van Tuyll van Serooskerken, op Slot Zuylen, als de Nederlandsche Christen Officieren Kring.
De NCOK heeft in de jaren ’70 een naamswijziging ondergaan tot Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring, waarmee niet alleen officieren, maar alle rangen tot de kring toegang kregen.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Praktische hulpmiddelen zijn beschikbaar of kunnen worden gemaakt (posters, etc.).  Regelmatig komt er een nieuwe nieuwsbrief uit. Een handige ‘gadget’: De NCOK boekenlegger. Die is er in ruime hoeveelheden. Naast praktisch, een perfect middel om NCOK blijvend onder de aandacht te brengen én te houden.

Meer informatie over de lokale kringen hier.

Regelmatig krijgen we vragen over giften, omdat we geen leden en contributie meer kennen.
Hier vindt u daarover meer gegevens.