Welkom

Noodhulp op Sint Maarten door Marines for Christ.
IETS VOOR JOU?
HHK Ontmoetingsdag Christenen bij defensie op 24 maart in Ermelo
Paasviering Defensie, 28 maart 2018 Koning Willem III kazerne in Apeldoorn
Kringleidersontmoeting op het Militair revalidatiecentrum op 13 april 2018
28 april - 4 mei  WERKVAKANTIE VOOR VETERANEN EN HUN THUISFRONT IN DE EIFEL
22 en 23 mei 2018 Conferentie Christen zijn bij defensie
Christen Militairen op de Nationale Veteranendag, 30 juni 2018 Malieveld Den Haag

Summer Adventure Retreat aan de Zwarte zee van 27 aug. tot 1 september

Een conferentie aan de Adriatische kust in Kroatie, 27 t/m 30 september 2018
NCOK ontmoetingsdag 17 november 2018

Welkom op de website van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius”, kortweg NCOK genoemd.
De NCOK, opgericht in 1929, is de Nederlandse Military Christian Fellowship, die gefedereerd is met 155 andere MCF’s in de wereldwijde Association of Military Christian Fellowships (AMCF).

De NCOK ondersteunt lokale gebeds- en bijbelstudiekringen van christenen bij Defensie en organiseert jaarlijks in november een landelijke ontmoetingsdag in Vormingscentrum Huize Beukbergen in Huis ter Heide.

De NCOK werd op paasmaandag 1 april 1929 opgericht door Frederik baron Van Tuyll van Serooskerken, op Slot Zuylen, als de Nederlandsche Christen Officieren Kring.
De NCOK heeft in de jaren ’70 een naamswijziging ondergaan tot Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring, waarmee niet alleen officieren, maar alle rangen tot de kring toegang kregen.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Praktische hulpmiddelen zijn beschikbaar of kunnen worden gemaakt (posters, etc.).  Regelmatig komt er een nieuwe nieuwsbrief uit. Een handige ‘gadget’: De NCOK boekenlegger. Die is er in ruime hoeveelheden. Naast praktisch, een perfect middel om NCOK blijvend onder de aandacht te brengen én te houden.

Meer informatie over de lokale kringen hier.

Regelmatig krijgen we vragen over giften, omdat we geen leden en contributie meer kennen.
Hier vindt u daarover meer gegevens.