Cornu

Cornu is hèt digitale magazine van de NCOK, exclusief uitgebracht voor bezoekers van de ontmoetingskringen

Naar de pagina

Kringen

De Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring "Cornelius" is een landelijk netwerk van christenen in alle krijgsmachtdelen. Christenmedewerkers bij Defensie, van matroos tot generaal, zijn erbij betrokken en ontmoeten elkaar op kazernes, squadrons en schepen

Ga naar Kringen & NCOK-netwerk

Contact

Vanzelfsprekend kunt u contact met ons opnemen!

Naar contactpagina

NCOK - Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring "Cornelius"

Ons motto is: "In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here"