ECHOS Homes, Thuis op YouTube?

ECHOS Homes zijn laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare ontmoetingscentra met een regionale inloop- en huiskamerfunctie voor militairen, veteranen en hun thuisfront. Daarnaast zijn ECHOS Homes vanuit hun aard en ligging ideale meeting points voor militairen en burgers, de krijgsmacht en de samenleving.

De ECHOS Homes vervullen een taak in de bijzondere personeelszorg van Defensie met de functies: huiskamer, ontmoeting, vorming en ontwikkeling, geleide vrijetijdsbesteding en sociale zorg.

ECHOS Homes, Thuis op YouTube.

Ook de thuisfrontafdelingen maken tijdens de uitzendperiode gebruik van het ECHOS Home in hun regio voor hun vergaderingen, sociale bijeenkomsten en thuisfrontdagen.

ECHOS Homes bieden, doorgaans buiten de poort van de kazerne:

  • Een huiskamer zonder consumptieplicht met gelegenheden voor diverse vormen van zinvolle vrijetijdsbesteding;
  • Faciliteiten tbv de geestelijke vorming en verzorging;
  • Een restauratieve functie, een gelegenheid voor lunch, diner en consumpties;
  • Een locatie voor vergaderingen en evenementen.

Uniek voor de ECHOS Homes is de bundeling van al deze functies onder één dak.

De meerwaarde ligt vooral in de huiselijke sfeer en het welkome karakter dat het ECHOS Home uitstraalt, de flexibele menukaart, de betrokkenheid van de medewerkers, de flexibiliteit waarmee ingespeeld wordt op de wensen van de gasten en de mogelijkheid voor militairen om zich buiten de werkomgeving en hiërarchie te kunnen ontspannen.

Naast de bijdrage die de ECHOS Homes leveren aan de bijzondere personeelszorg van militairen, vervullen de ECHOS Homes in Nederland een belangrijke functie in het kader van de ontwikkeling van de nuldelijns ondersteuning aan veteranen.

In de ECHOS Homes zijn medewerkers aanwezig die de speciale cursus veteranenhelper hebben gevolgd.

De ECHOS Homes staan sinds 2010 vermeld in de Veteranennota en hebben in dit kader de status van ‘militaire accommodatie’.

Samen met andere particuliere initiatieven – verenigd in het samenwerkingsverband van de Veteranen Ontmoetingscentra (VOC) – zorgen de ECHOS Homes mede voor een landelijk dekkend netwerk van ontmoetingscentra waar de veteranen een sociale omgeving geboden wordt en waar informatie aanwezig is met betrekking tot de ‘sociale kaart’ van de veteranen.

Meer informatie: www.home-basesupport.net.

ECHOS Homes in Nederland

Den Helder – ECHOS Home ‘de Eendracht’

Havelte – ECHOS Home ‘het Baken’

Ermelo – ECHOS Home ‘de Schakel’

Harskamp – ECHOS Home ‘Baan Zulu’

Schaarsbergen – ECHOS Home ‘de Landing’

Oirschot – ECHOS Home ‘de Vrijheid’

Rotterdam – ECHOS Home ‘het Anker’

ECHOS Homes in buitenlandse oefen- en missiegebieden

Afghanistan, Kandahar – ECHOS Home ‘All Seasons

Bosnie, Sarajevo – ECHOS Home ‘The Source’

Duitsland, Hohne – ECHOS Home ‘Baan 41’