Overdenkingen

 • The Inside Church

  The Inside Church

  Beste broeder en zuster, Vandaag wil ik iets met je delen. 3 jaar geleden op 5 december werd ik diep geraakt door een gebeurtenis op het eiland Tholen, waar ik woon. Ik heb toen een stuk geschreven, ‘The Inside Church’, waarvan ik nu geloof dat God mij iets wilde laten zien. Tholen werd op dat […]Read More »
 • Geplant in het huis van de Heer

  Geplant in het huis van de Heer

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, […]Read More »
 • Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

  Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

  Door Gary Wilkerson “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” (2 Korinthe 6:14). Je vraagt je misschien af waarom je je zo saai van geest voelt. Of waarom je niet de macht hebt om te getuigen zoals je zou willen. […]Read More »
 • Naar Gods stem luisteren

  Naar Gods stem luisteren

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries Wees stil en weet Volken woeden, koninkrijken vallen; God verheft Zijn stem: de aarde smelt weg…. God doet oorlogen ophouden tot de einden der aarde; Hij verbreekt de boog en slaat de lans stuk, Hij verbrandt de schilden met vuur. “Wees stil, en weet dat Ik God ben; […]Read More »
 • God is voortdurend beschikbaar

  God is voortdurend beschikbaar

  Door Gary Wilkerson Jezus zit aan de rechterhand van God en “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25). Jesaja 56:7 zegt: “en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.” Sta me toe je enkele persoonlijke vragen […]Read More »
 • Uitgekozen op basis van karakter?

  Uitgekozen op basis van karakter?

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Wie is de man die de HEERE vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde bezitten. Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, Zijn verbond maakt Hij hun bekend. (Psalm 25:12-14) Het […]Read More »
 • Bekleed met gerechtigheid

  Bekleed met gerechtigheid

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. (Psalm 17:15) Wat een mooie woorden, wat een mooie verwachting – de verwachting van iedere ware gelovige, die reikt tot voorbij het einde van de tijd, en tot in de […]Read More »
 • Betrouwbaar in kleine dingen

  Betrouwbaar in kleine dingen

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. (Lukas 16:10 HTB) Merk op dat de kleine dingen het eerst genoemd worden, en daarna de grote. Als je wilt dat God of mensen verantwoordelijkheid aan je […]Read More »
 • Dood brengt leven voort

  Dood brengt leven voort

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25) Wat een duidelijk […]Read More »
 • Radicaal, verstorend gebed

  Radicaal, verstorend gebed

  Door Gary Wilkerson In de Bergrede (Lukas 6:20-22) geeft Jezus een lijst met kenmerken of activiteiten waarvoor iemand gezegend zal worden. Hij spreekt van zegeningen voor hen die zachtmoedig zijn, degenen die arm van geest zijn en degenen die vredestichters zijn. Deze lijst is bekend geworden als ‘de zaligsprekingen’. De zaligsprekingen omvatten echter niet: “Zalig […]Read More »