Overdenkingen

 • Bekleed met gerechtigheid

  Bekleed met gerechtigheid

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Ik echter zal in gerechtigheid Uw aangezicht aanschouwen; ik zal, wanneer ik ontwaak, verzadigd worden met Uw beeld. (Psalm 17:15) Wat een mooie woorden, wat een mooie verwachting – de verwachting van iedere ware gelovige, die reikt tot voorbij het einde van de tijd, en tot in de […]Read More »
 • Betrouwbaar in kleine dingen

  Betrouwbaar in kleine dingen

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. (Lukas 16:10 HTB) Merk op dat de kleine dingen het eerst genoemd worden, en daarna de grote. Als je wilt dat God of mensen verantwoordelijkheid aan je […]Read More »
 • Dood brengt leven voort

  Dood brengt leven voort

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden. (Johannes 12:24-25) Wat een duidelijk […]Read More »
 • Radicaal, verstorend gebed

  Radicaal, verstorend gebed

  Door Gary Wilkerson In de Bergrede (Lukas 6:20-22) geeft Jezus een lijst met kenmerken of activiteiten waarvoor iemand gezegend zal worden. Hij spreekt van zegeningen voor hen die zachtmoedig zijn, degenen die arm van geest zijn en degenen die vredestichters zijn. Deze lijst is bekend geworden als ‘de zaligsprekingen’. De zaligsprekingen omvatten echter niet: “Zalig […]Read More »
 • Bid en houd moed

  Bid en houd moed

  Door Gary Wilkerson “En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei: Er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad en zij kwam voortdurend […]Read More »
 • KEER TERUG EN ZOEK ZIJN AANGEZICHT

  KEER TERUG EN ZOEK ZIJN AANGEZICHT

  Sommige gelovigen bidden alleen wanneer ze door God worden gedisciplineerd. Ze worden overtuigd, voelen zich slecht en beginnen te bidden. Geleidelijk aan vergeten ze dan toch weer te bidden. De Bijbel zegt: “Toch heeft Mijn volk Mij vergeten, dagen, niet te tellen.” (Jeremia 2:32). In jouw geval is het misschien niet dat je niet bidt, […]Read More »
 • In het licht wandelen

  In het licht wandelen

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Gisteren lazen we in Spreuken 27:5,6 dat de kussen van een vijand overvloedig zijn… Helaas herkennen vele kinderen van God het gevoel van verraad dat onze ziel binnenkomt als we door vrienden worden verraden. Jezus heeft dit ook gekend; het is geen toeval dat Judas Jezus verraadde met een kus. […]Read More »
 • LEER ONS BIDDEN

  LEER ONS BIDDEN

  Terwijl de discipelen met Jezus wandelden, merkten ze dat Hij veelvuldig bad. Het was niet ongebruikelijk voor Hem om langdurig te bidden voor zonsopgang. Soms bracht Hij de hele dag door in gebed; op andere momenten bad Hij de hele nacht. Jezus was wat de Schrift een Middelaar noemt. Hij bemiddelde, wat betekent dat Hij tussen […]Read More »
 • Wij maken Christus overwinning zichtbaar

  Wij maken Christus overwinning zichtbaar

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries Uit ervaring weet ik dat veel christenen in het algemeen een houding hebben van: …’t zal mij benieuwen waar de duivel de volgende keer weer zal  aanvallen… Maar ik geloof dat het omgekeerd moet zijn. De duivel zou bang moeten zijn voor de volgende aanval van de Gemeente! […]Read More »
 • WAARDOOR WORDT JOUW LEVEN BESTUURD?

  WAARDOOR WORDT JOUW LEVEN BESTUURD?

  Christenen leven tegenwoordig in een tijd van verlichting. De Heilige Geest heeft ons de krachtige betekenis onthuld van Jezus’ werk aan het kruis en de bijzondere zegeningen die hieruit voortvloeien voor ons leven. Toch was er een tijd dat het prachtige werk van Christus uit de wereld verdween. Die periode stond bekend als de Middeleeuwen, […]Read More »