Overdenkingen

 • LEER ONS BIDDEN

  LEER ONS BIDDEN

  Terwijl de discipelen met Jezus wandelden, merkten ze dat Hij veelvuldig bad. Het was niet ongebruikelijk voor Hem om langdurig te bidden voor zonsopgang. Soms bracht Hij de hele dag door in gebed; op andere momenten bad Hij de hele nacht. Jezus was wat de Schrift een Middelaar noemt. Hij bemiddelde, wat betekent dat Hij tussen […]Read More »
 • Wij maken Christus overwinning zichtbaar

  Wij maken Christus overwinning zichtbaar

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries Uit ervaring weet ik dat veel christenen in het algemeen een houding hebben van: …’t zal mij benieuwen waar de duivel de volgende keer weer zal  aanvallen… Maar ik geloof dat het omgekeerd moet zijn. De duivel zou bang moeten zijn voor de volgende aanval van de Gemeente! […]Read More »
 • WAARDOOR WORDT JOUW LEVEN BESTUURD?

  WAARDOOR WORDT JOUW LEVEN BESTUURD?

  Christenen leven tegenwoordig in een tijd van verlichting. De Heilige Geest heeft ons de krachtige betekenis onthuld van Jezus’ werk aan het kruis en de bijzondere zegeningen die hieruit voortvloeien voor ons leven. Toch was er een tijd dat het prachtige werk van Christus uit de wereld verdween. Die periode stond bekend als de Middeleeuwen, […]Read More »
 • Jezus werkelijk Koning laten zijn

  Jezus werkelijk Koning laten zijn

  God wil dat je groeit in je geloof en dat je komt tot dynamische, gepassioneerde, geestelijke volwassenheid. Hij weet echter dat volwassenheid niet door je eigen inspanningen komt; alleen God kan je hart op elk gebied veranderen en je de groei geven die je nodig hebt. “En ik, broeders, kon tot u niet spreken als […]Read More »
 • Bolwerken in ons denken

  Bolwerken in ons denken

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Satan bouwt opzettelijk en systematisch bolwerken in het denken van de mens. Deze bolwerken en burchten staan de waarheid van het Evangelie en het Woord van God in de weg, en verhinderen mensen de boodschap van het evangelie te ontvangen. Over wat voor soort bolwerken wordt in de […]Read More »
 • Een supérieur Koninkrijk

  Een supérieur Koninkrijk

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries Satan heeft een zeer georganiseerd koninkrijk. In dat koninkrijk bestaan verschillende gebieden en niveaus van gezag. Het hoofdkwartier van dit koninkrijk is gevestigd in de hemelse gewesten. Dat is onthutsend, maar waar. Het feit dat satan aan het hoofd staat van een goed georganiseerd koninkrijk, verbaast sommige mensen. […]Read More »
 • Omgaan met fouten

  Omgaan met fouten

  We gaan terug naar het verhaal van Abraham en kijken naar wat er gebeurde toen Ismaël moest vertrekken. Genesis 21:9-14. Dit gebeurde toen Izak geen borstvoeding meer kreeg… En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, […]Read More »
 • Rust voor een vermoeide ziel

  Rust voor een vermoeide ziel

  Jezus kwam als mens naar de aarde, om de mensheid te verlossen van onze zonden en elke vorm van gebondenheid. Maar Hij kwam ook naar de aarde met de bedoeling ons de hemelse Vader te openbaren. Hij zei tegen Zijn discipelen: “De Vader heeft Mij gezonden” (zie Johannes 5:36). Hij zei ook: “Ik kan uit […]Read More »
 • Door de Vader geaccepteerd

  Door de Vader geaccepteerd

  (2 Korinthe 5:21). Ik geloof, dat de ‘rechtvaardiging door het geloof’ de fundamentele waarheid van het christendom is. Je kunt geen echte rust en vrede kennen, tot je ervan overtuigd bent, dat je jezelf nooit door je eigen werken kunt rechtvaardigen voor God. Als je de volmaakte gerechtigheid van Christus niet begrijpt, die door het […]Read More »
 • Jezus’ aanwezigheid in ons

  Jezus’ aanwezigheid in ons

  Door Gary Wilkerson Het Nieuwe Testament is zo spannend, het laat ons zien dat Jezus dé vertegenwoordiger van de Vader was. Als wij Jezus zien, zien we precies hoe God is. Zo vol van liefde, genade, mededogen, kracht, waarheid en rechtvaardigheid! Het Woord van God vertelt ons dat wij Zijn goddelijke natuur deelachtig zijn, doordat […]Read More »