Overdenkingen

 • Deel 9: Het gehoorzaamheidsmodel van het Nieuwe Testament

  Deel 9: Het gehoorzaamheidsmodel van het Nieuwe Testament

  U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.(Mattheüs 22:37-39) We zouden kunnen concluderen dat de wet van de liefde het einde is […]Read More »
 • Deel 8: De ware gerechtigheid

  Deel 8: De ware gerechtigheid

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries U zult de Heere, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Mattheüs 22:37-39 Blindedarmontsteking Er was eens man […]Read More »
 • Deel 7: Gods kinderen zijn niet onder de wet

  Deel 7: Gods kinderen zijn niet onder de wet

  In Romeinen 8:14 zegt Paulus: Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Gods ware, gelovige kinderen in Christus zijn degenen die geleid worden door de Geest van God. Dat is wat hen onderscheidt als kinderen van God. Over zulke mensen zegt Paulus in Galaten 5:18: Als […]Read More »
 • Deel 6: Het brengen van het evangelie is de hoogste taak van de kerk

  Deel 6: Het brengen van het evangelie is de hoogste taak van de kerk

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries In Oost-Afrika hoorde ik ooit een jonge Afrikaanse evangelist praten met een blanke zendeling. Hij maakte de volgende opmerking: ‘Uw kerken zijn alleen maar pakhuizen, waar mensen opgeslagen worden voor de hel.’ Op sommige mensen komt dit misschien over als een schokkende uitspraak. Toch realiseer ik me, omdat […]Read More »
 • Deel 5: Het belangrijkste is te weten dat je behouden bent

  Deel 5: Het belangrijkste is te weten dat je behouden bent

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries In 1 Johannes 5:13 staat: Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt, u die gelooft in de naam van de ​Zoon van God. Mevrouw H. kwam al enige weken regelmatig bij ons thuis om pianoles te geven. Wij wisten alleen dat […]Read More »
 • Deel 4: Geloof – Vier basisfeiten van het evangelie

  Deel 4: Geloof – Vier basisfeiten van het evangelie

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Vorige week hebben we geloof bekeken in de ruimste betekenis, met betrekking tot alle beloften van God die we in de Bijbel vinden. Er is echter één boodschap van de Bijbel die van het allergrootste belang is, omdat die boodschap beslist over de eeuwige bestemming van elke menselijke […]Read More »
 • Deel 3: Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen

  Deel 3: Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen

  Vorige week hebben we gekeken naar bekering, de enige weg tot waarachtig geloof.     De definitie van geloof vinden we in Hebreeën 11:1: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Vijf verzen verderop, in Hebreeën 11:6, vermeldt de schrijver de […]Read More »
 • Deel 2: Bekering, de enige weg tot waarachtig geloof

  Deel 2: Bekering, de enige weg tot waarachtig geloof

  Bekeer u en geloof het Evangelie (Markus 1:15) De komende zes weken zullen we zes fundamentele grondbeginselen van ons geloof behandelen. Deze zes grondbeginselen worden genoemd in Hebreeën 6:1-2: Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode […]Read More »
 • Deel 1: De grondbeginselen van ons geloof

  Deel 1: De grondbeginselen van ons geloof

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Als we de Bijbel gedetailleerd willen bestuderen, is er dan de een of andere gemakkelijke manier om de belangrijkste grondbeginselen te herkennen die we allereerst moeten bestuderen? Dat is een redelijke en praktische vraag. En zoals alle vragen die op het bestuderen van de Bijbel betrekking hebben, is […]Read More »
 • Christus is ons Bruiloftskleed

  Christus is ons Bruiloftskleed

  ‘En zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier ingekomen, en hebt toch geen bruiloftskleed aan?’ (Matthéüs 22:12, weergave DB 1545). (…) “Het ware Bruiloftskleed is Christus. Wij trekken Hem aan door het geloof, zoals de apostel zegt: ‘Trek aan de Heere Christus Jezus’ (vgl. Romeinen 13:1). Daarna straalt er licht uit dit Kleed. Dat […]Read More »