Overdenkingen

 • Zuiverende uitwerkingen van Gods woord

  Zuiverende uitwerkingen van Gods woord

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Een belangrijke uitwerking van Gods Woord: reiniging en heiliging. De sleuteltekst hiervoor is Efeziërs 5:25-27: Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het […]Read More »
 • Sla acht op Gods woord

  Sla acht op Gods woord

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Wanneer we overdenken waar in Spreuken ‪4:20-22 aanspraak op wordt gemaakt, namelijk dat Gods woorden medicijn zijn voor ons hele lichaam, dan mogen we deze drie verzen geheel met recht ‘Gods geweldige medicijnfles’ noemen. Die woorden bevatten een medicijn zoals nog nooit op aarde is samengesteld, een medicijn […]Read More »
 • God zond Zijn woord en bevrijdde hen uit hun grafkuilen,

  God zond Zijn woord en bevrijdde hen uit hun grafkuilen,

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries We kunnen drie uitwerkingen van Gods Woord ontdekken: 1. Gods Woord brengt geloof voort: En geloof staat weer in direct verband met Gods Woord, want geloof bestaat in geloven en handelen naar wat God heeft gezegd in Zijn Woord. 2. Gods Woord, dat als onvergankelijk zaad ontvangen is […]Read More »
 • Week van gebed 2019: Recht voor ogen

  Week van gebed 2019: Recht voor ogen

  In 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van christenen het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek Deuteronomium […]Read More »
 • De Bijbel – Gods geschreven Woord

  De Bijbel – Gods geschreven Woord

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Deze week zullen we het gezag van Gods Woord bestuderen. Laten we vandaag beginnen met het lezen van de woorden van Christus zelf, zoals die worden weergegeven in Johannes 10:34-36. Christus spreekt hier tot de Joden en staaft Zijn bewering dat Hij de ‘Zoon van God’ is, wat […]Read More »
 • Het bewijs van discipelschap

  Het bewijs van discipelschap

  Deze overdenking is van Derek prince Ministries Als Jezus Christus volmaakt één is met de Bijbel, dan betekent dit ook dat de band tussen de gelovige en de Bijbel gelijk moet zijn aan zijn relatie met Christus. Deze waarheid wordt in de Schrift meerdere malen bevestigd. Om te beginnen in Johannes 14. In dit hoofdstuk […]Read More »
 • Horen en doen wat Christus zegt

  Horen en doen wat Christus zegt

  Wanneer we in ons leven het fundament gelegd hebben van een persoonlijke ontmoeting met Christus, hoe kunnen we dan verder bouwen op dat fundament? Het antwoord vinden we in de bekende gelijkenis van de wijze man en de dwaze man, die Jezus vertelde in Mattheüs 7:24-27: Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en […]Read More »
 • The Inside Church

  The Inside Church

  Beste broeder en zuster, Vandaag wil ik iets met je delen. 3 jaar geleden op 5 december werd ik diep geraakt door een gebeurtenis op het eiland Tholen, waar ik woon. Ik heb toen een stuk geschreven, ‘The Inside Church’, waarvan ik nu geloof dat God mij iets wilde laten zien. Tholen werd op dat […]Read More »
 • Geplant in het huis van de Heer

  Geplant in het huis van de Heer

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn, […]Read More »
 • Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

  Verlangen naar de vernieuwing door de Heilige Geest

  Door Gary Wilkerson “Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis?” (2 Korinthe 6:14). Je vraagt je misschien af waarom je je zo saai van geest voelt. Of waarom je niet de macht hebt om te getuigen zoals je zou willen. […]Read More »