Overdenkingen

 • Bolwerken in ons denken

  Bolwerken in ons denken

  Deze overdenking is van Derek Prince Ministries Satan bouwt opzettelijk en systematisch bolwerken in het denken van de mens. Deze bolwerken en burchten staan de waarheid van het Evangelie en het Woord van God in de weg, en verhinderen mensen de boodschap van het evangelie te ontvangen. Over wat voor soort bolwerken wordt in de […]Read More »
 • Een supérieur Koninkrijk

  Een supérieur Koninkrijk

  Deze overdenking is van Derik Prince Ministries Satan heeft een zeer georganiseerd koninkrijk. In dat koninkrijk bestaan verschillende gebieden en niveaus van gezag. Het hoofdkwartier van dit koninkrijk is gevestigd in de hemelse gewesten. Dat is onthutsend, maar waar. Het feit dat satan aan het hoofd staat van een goed georganiseerd koninkrijk, verbaast sommige mensen. […]Read More »
 • Omgaan met fouten

  Omgaan met fouten

  We gaan terug naar het verhaal van Abraham en kijken naar wat er gebeurde toen Ismaël moest vertrekken. Genesis 21:9-14. Dit gebeurde toen Izak geen borstvoeding meer kreeg… En Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Toen zei zij tegen Abraham: Jaag deze slavin en haar zoon weg, […]Read More »
 • Rust voor een vermoeide ziel

  Rust voor een vermoeide ziel

  Jezus kwam als mens naar de aarde, om de mensheid te verlossen van onze zonden en elke vorm van gebondenheid. Maar Hij kwam ook naar de aarde met de bedoeling ons de hemelse Vader te openbaren. Hij zei tegen Zijn discipelen: “De Vader heeft Mij gezonden” (zie Johannes 5:36). Hij zei ook: “Ik kan uit […]Read More »
 • Door de Vader geaccepteerd

  Door de Vader geaccepteerd

  (2 Korinthe 5:21). Ik geloof, dat de ‘rechtvaardiging door het geloof’ de fundamentele waarheid van het christendom is. Je kunt geen echte rust en vrede kennen, tot je ervan overtuigd bent, dat je jezelf nooit door je eigen werken kunt rechtvaardigen voor God. Als je de volmaakte gerechtigheid van Christus niet begrijpt, die door het […]Read More »
 • Jezus’ aanwezigheid in ons

  Jezus’ aanwezigheid in ons

  Door Gary Wilkerson Het Nieuwe Testament is zo spannend, het laat ons zien dat Jezus dé vertegenwoordiger van de Vader was. Als wij Jezus zien, zien we precies hoe God is. Zo vol van liefde, genade, mededogen, kracht, waarheid en rechtvaardigheid! Het Woord van God vertelt ons dat wij Zijn goddelijke natuur deelachtig zijn, doordat […]Read More »
 • Het zicht op Jezus overwinning verliezen

  Het zicht op Jezus overwinning verliezen

  Deze week voor Pasen staat het kruis centraal. De vraag in onderstaande overdenking is: Staat het kruis centraal in jouw leven? Woensdag a.s. is de Paasviering van Defensie. In de aankondiging is het kruis prominent aanwezig. Laten wij deze week bidden voor al die militairen en burgers bij defensie die met een last lopen en […]Read More »
 • Gebed van een Duitse soldaat

  Gebed van een Duitse soldaat

  Lezen: Jozua 1: 5-9 Tekst: “Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat”. Gebed van een Duitse soldaat Heere der legermachten, Die met Uw knecht Jozua en met meet andere krijgslieden was, door […]Read More »
 • UITERMATE ZWAAR

  UITERMATE ZWAAR

  “Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korinthe 1:10). Paulus spreekt hier over Gods bevrijdende kracht – in verleden, heden en toekomst! Hij zegt: “God heeft ons in het verleden verlost, Hij doet dat […]Read More »
 • Goddelijke discipline/ volheid van leven

  Goddelijke discipline/ volheid van leven

  Echte zonen en dochters We kijken deze week naar Hebreeën 12:10, waar Gods discipline vergeleken wordt met de discipline van menselijke ouders: Want zij (onze menselijke ouders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft… Dit betekent niet dat ouders het leuk vinden om hun kinderen te moeten straffen. Het […]Read More »