Overdenkingen

 • Door de Vader geaccepteerd

  Door de Vader geaccepteerd

  (2 Korinthe 5:21). Ik geloof, dat de ‘rechtvaardiging door het geloof’ de fundamentele waarheid van het christendom is. Je kunt geen echte rust en vrede kennen, tot je ervan overtuigd bent, dat je jezelf nooit door je eigen werken kunt rechtvaardigen voor God. Als je de volmaakte gerechtigheid van Christus niet begrijpt, die door het […]Read More »
 • Jezus’ aanwezigheid in ons

  Jezus’ aanwezigheid in ons

  Door Gary Wilkerson Het Nieuwe Testament is zo spannend, het laat ons zien dat Jezus dé vertegenwoordiger van de Vader was. Als wij Jezus zien, zien we precies hoe God is. Zo vol van liefde, genade, mededogen, kracht, waarheid en rechtvaardigheid! Het Woord van God vertelt ons dat wij Zijn goddelijke natuur deelachtig zijn, doordat […]Read More »
 • Het zicht op Jezus overwinning verliezen

  Het zicht op Jezus overwinning verliezen

  Deze week voor Pasen staat het kruis centraal. De vraag in onderstaande overdenking is: Staat het kruis centraal in jouw leven? Woensdag a.s. is de Paasviering van Defensie. In de aankondiging is het kruis prominent aanwezig. Laten wij deze week bidden voor al die militairen en burgers bij defensie die met een last lopen en […]Read More »
 • Gebed van een Duitse soldaat

  Gebed van een Duitse soldaat

  Lezen: Jozua 1: 5-9 Tekst: “Heb Ik het u niet bevolen? Wees sterk en heb goeden moed, verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat”. Gebed van een Duitse soldaat Heere der legermachten, Die met Uw knecht Jozua en met meet andere krijgslieden was, door […]Read More »
 • UITERMATE ZWAAR

  UITERMATE ZWAAR

  “Hij heeft ons uit zo’n groot doodsgevaar verlost, en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal.” (2 Korinthe 1:10). Paulus spreekt hier over Gods bevrijdende kracht – in verleden, heden en toekomst! Hij zegt: “God heeft ons in het verleden verlost, Hij doet dat […]Read More »
 • Goddelijke discipline/ volheid van leven

  Goddelijke discipline/ volheid van leven

  Echte zonen en dochters We kijken deze week naar Hebreeën 12:10, waar Gods discipline vergeleken wordt met de discipline van menselijke ouders: Want zij (onze menselijke ouders) hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft… Dit betekent niet dat ouders het leuk vinden om hun kinderen te moeten straffen. Het […]Read More »
 • Hij komt spoedig!

  Hij komt spoedig!

  De reiniging die we nodig hebben We kijken naar een aantal belangrijke Bijbelteksten over heiligheid, die we vinden in de eerste brief aan de Thessalonicenzen. In vele opzichten zijn de Thessalonicenzen voorbeeldgelovigen geweest. Ze waren met veel vreugde en vol overgave tot de Heer gekomen. Hun levenswijze was veranderd. Ze waren levende getuigen. Het Woord […]Read More »
 • De Hoge en Verhevene die woont bij de nederige

  De Hoge en Verhevene die woont bij de nederige

  Het thema van Gods heiligheid komt opnieuw naar voren in 1 Samuel, in het lied van Hanna, nadat God haar de baby had gegeven waar ze al zo lang naar verlangde. Mag ik je iets laten zien vanuit dit bijzondere gedeelte in 1 Samuel 1? Toen Hanna in geloof de overwinning behaalde, raakte ze zwanger […]Read More »
 • Wat is heiligheid?

  Wat is heiligheid?

  De essentie van wie God is Heiligheid is de essentie van wie God is, en ook wat alleen God is. Er is niemand anders heilig dan God. U alleen bent heilig zegt Johannes in Openbaring 15:4. Bovendien is alles aan God heilig. In de paragrafen die volgen zal ik je een overzicht geven van een aantal […]Read More »
 • Praktische manieren om lief te hebben

  Praktische manieren om lief te hebben

  Hoe hebben we lief op een praktische manier? Uit de bovenstaande passage uit Romeinen 12, heb ik een lijst met twaalf punten samengesteld die ons zullen helpen bij dat proces van Gods liefde praktisch uitdelen. We zullen de komende dagen elk punt kort behandelen. Sprekend in de metafoor die we gisteren zagen; ze zullen ons […]Read More »