‘Train de trainer’ LEF Learning Community

Onze passie is om met de Heer een huis te bouwen wat echte verandering brengt!

Op 2 november 2018 is een groep van 7 Christenen bij Defensie een leiderschapstraining in discipelschap gestart.
INSTAPPEN IS NOG MOGELIJK TOT 31 JANUARI 2019.
Dit team gaat de LEF learning Community volgen bij de Navigators. Dit is een training van 2 jaar met nog 3 weekenden/trainingsevents.

Waarom willen wij als NCOK meedoen met LEF? Vanuit een passie voor de krijgsmacht en specifiek de werknemers gaan we onderweg met elkaar om kringwerk te bouwen wat echte verandering brengt. Daar is lef voor nodig: want die verandering begint in je eigen hart.

In de LEF Learning Community (LC) ontdek je met elkaar:
Meer focus en een heldere visie voor het Christelijk werk bij de Krijgsmacht.
Gods grotere verhaal voor onze omgeving
Hoe Christenen groeien in discipelschap en leiderschap
Wat jij als Christen bij de krijgsmacht te bieden hebt.
Kringwerk dat goed nieuws is voor je kazerne, basis, schip of compound.
We gaan 2 werkseizoenen met ons team onderweg. We krijgen training, visie, praktische tools en begeleiding in geloofsgroei en leiderschapsontwikkeling. We groeien zelf, versterken ons team en vernieuwen het kringwerk door concreet aan de slag te gaan in onze eigen context.

Waarom een Learning Community?
Wij verlangen er als Christen naar dat werknemers bij de krijgsmacht met God gaan leven. En als team willen we kringwerk bouwen dat werknemers van de Krijgsmacht verder brengt.
De militaire omgeving staat vaak veraf van de Christelijke omgeving. Door diepgang, visie en focus willen wij verandering brengen in onze eigen levens en onze kring van invloed.

Wat is het?
De LEF Learning Community is een leertraject van twee werkseizoenen waarin we samen met jou en andere teams onderweg gaan. In 4 trainingsweekenden ontdek je hoe je kunt bouwen aan militair kringwerk dat echte verandering brengt.
Door elk halfjaar een weekend tijd te nemen met elkaar, krijg je je visie scherp, heb je een plan van aanpak en kun je vooral gaan DOEN waar je in gelooft.

Training
Voor het team is er elk half jaar een trainingsevent met opdrachten, inspirerende input en persoonlijke verwerking. Dit duurt van vrijdag- tot zondagmiddag. Jullie gaan naar huis met een plan van aanpak. Thema’s: discipelschap, leiderschap, Gods missie en beweging.

Coaching
Voor de teamleider is er tweewekelijkse skype-coaching, gericht op persoonlijke geloofsgroei en leiderschap. Met andere leiders in een huddle leer je hoe een cultuur van discipelschap er uitziet, persoonlijk en in het kringwerk.

 

SEIZOEN 1
TRAININGSEVENT 1 | DISCIPELSCHAP
Hoe bouw je aan een cultuur van discipelschap?

We starten de LEF Learning Community rond het thema discipelschap. Hier komen principes, waarden en voorbeeldsituaties aan bod die kunnen helpen bij het bouwen en onderhouden van een cultuur van discipelschap. Wat is een discipel eigenlijk? Wat vraagt het van mij als leider om kringleden te helpen groeien als discipel? Wat leren we hierin van Jezus en Paulus? Omdat we geloven dat discipelen discipelen maken, staat ook jouw persoonlijke groei in je relatie met God centraal.

TRAININGSEVENT 2 | LEIDERSCHAP
Hoe bouw je een cultuur van vermenigvuldigend leiderschap?

We gaan verder met het thema leiderschap. Met welke visie leid jij het kringwerk? Op welke manier investeer je in (jonge) leiders voor de nieuwe generatie? Vermenigvuldigend leiderschap in het kringwerk vraagt om een proactief proces van werven, trainen, inzetten en evalueren van nieuwe leiders. In dit trainingsevent komen principes en praktijkverhalen aan bod en is er volop tijd in de teams voor uitwisseling, evaluatie en overleg.

SEIZOEN 2
LEIDERSWEEKEND
Dit weekend (vrijdag 21u – zaterdag 21u) voor teamleiders staat in het teken van ontspanning, inspiratie en ontmoeting. Je partner (indien je die hebt) is hierbij ook van harte welkom. Want we geloven dat de principes waarin we onderwijzen starten in je eigen leven. Jullie kunnen de toepassing voor thuis meteen samen maken!

TRAININGSEVENT 3 | GODS MISSIE
Hoe wordt het kringwerk ‘goed nieuws’ voor jullie omgeving?

Als er in het kringwerk een cultuur is van discipelschap, en van leiders die investeren in nieuwe leiders, dan zijn missionaire verlangens en initiatieven een logisch vervolg. Hoe kan jullie kringwerk ‘goed nieuws’ zijn voor militairen en burgers bij de Krijgsmacht die Jezus nog niet kennen? We kijken naar wat het betekent voor je kringwerk om te leven in een balans tussen de drie dimensies: geloof (boven), gemeenschap (binnen) en missie (buiten) en hoe die op allerlei manieren vorm kunnen krijgen.

TRAININGSEVENT 4 | BEWEGING
Hoe creëer je blijvende impact van het kringwerk in jullie omgeving?

Tijdens dit laatste trainingsevent denken we samen na over hoe een lokale beweging kan ontstaan van mensen die Jezus volgen. Een van de belangrijke doelen van een leider is jezelf overbodig maken. Hoe bouw je aan iets dat groter is dan jezelf? Iets dat door blijft groeien als jij er niet meer bent? Daarbij is het van belang om een goede balans te vinden tussen het stimuleren van nieuwe verschillende initiatieven en het bieden van een gezamenlijke thuisbasis.

 

Praktische informatie

Data
De eerstvolgende LEF Learning Community start in november 2018. Deelname vindt plaats in teams van 4 – 7 personen.
De trainingsevents vinden plaats op:
Trainingsevent 1: Discipelschap 2 – 4 november 2018
Trainingsevent 2: Leiderschap 29 – 31 maart 2019
Trainingsevent 3: Gods missie 8 – 10 november 2019
Trainingsevent 4: Beweging 3 – 5 april 2020

MEER INFORMATIE

Heb je interesse in het eerste weekend of de complete cursus? Mail:

willem@ncok.nl