Welkom

R.I.M.P.2020:  17-21 juni in de Cevennes, Frankrijk
Christen Militairen op de Nationale Veteranendag, 27 juni 2020 Malieveld Den Haag
Relatiedag GV-NCOK Friendship Sleeuwijk 11 september 2020
NCOK ontmoetingsdag 14 november 2020

Welkom op de website van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius”, kortweg NCOK.

Lieve broeders en zusters,
Sinds 1929 is het onze passie om elkaar te ontmoeten.

4 x G:
In onze ontmoeting staat Jezus, Gods woord en Gebed centraal. Dit is onze relatie met God de Vader.
Gemeenschap met gelovigen bouwt ons op, waardoor we een Getuige zijn in doen en laten naar onze collega’s bij Defensie. 

Daarom heeft de NCOK 3 peilers t.w.: ONTMOETING – DISCIPELSCHAP – EVANGELISATIE

Wij dagen je uit om stappen in geloof te zetten en samen met ons te verkennen welke rijkdom God voor jou persoonlijk op het oog heeft?
Wekelijks plaatsen wij een Bijbelse overdenking met diepgang op de site welke o.a. bruikbaar is voor de kringbijeenkomsten, maar misschien ook voor jou persoonlijk.
Wil je meer informatie, mail ons en wij nemen persoonlijk contact met je op.

Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten, maar ook noodzakelijk in een wereld die steeds verder van God af staat.
Wij zien er naar uit en verheugen ons op jouw aanwezigheid.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Meer over de NCOK