Welkom

Pasen in een ander jasje: van 8 april t/m 15 april verootmoediging - belofte: 'Ik zal uw land genezen'
 
“Waarom ben ik hier?” en “Wat is eigenlijk de zin van het leven?” Ga op zoek met ons bij ALPHA voor de KRIJGSMACHT

Kickstart-weekend, PTSS of andere klachten? Schrijf je in voor deze nieuwe start.  

R.I.M.P.2020:  17-21 juni in de Cevennes, Frankrijk
Christen Militairen op de Nationale Veteranendag, 27 juni 2020 Malieveld Den Haag
Relatiedag GV-NCOK Friendship Sleeuwijk 11 september 2020
NCOK ontmoetingsdag 14 november 2020

Welkom op de website van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius”, kortweg NCOK.

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Onze reactie op crisis:
1. In ootmoed buigen en bidden: Gebed voor de Krijgsmacht
2. Gods aangezicht zoeken: Met elkaar in gebedsgroepen, Fireplaces
3. Bekeren: Door dag en nacht Zijn woord te overdenken

Wanneer Ik de hemel sluit, zodat er geen regen valt, of wanneer Ik de sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer Ik pest onder Mijn volk zend,
en Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ík vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. 2 Kronieken 7: 13 en 14

Meer over de NCOK