Welkom

NCOK ontmoetingsdag 16 november 2019

Welkom op de website van de Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring “Cornelius”, kortweg NCOK.

Lieve broeders en zusters,
Sinds 1929 is het onze passie om elkaar te ontmoeten.

4 x G:
In onze ontmoeting staat Jezus, Gods woord en Gebed centraal. Dit is onze relatie met God de Vader.
Gemeenschap met gelovigen bouwt ons op, waardoor we een Getuige zijn in doen en laten naar onze collega’s bij Defensie. 

Daarom heeft de NCOK 3 peilers t.w.: ONTMOETING – DISCIPELSCHAP – EVANGELISATIE

Wij dagen je uit om stappen in geloof te zetten en samen met ons te verkennen welke rijkdom God voor jou persoonlijk op het oog heeft?
Wekelijks plaatsen wij een Bijbelse overdenking met diepgang op de site welke o.a. bruikbaar is voor de kringbijeenkomsten, maar misschien ook voor jou persoonlijk.
Wil je meer informatie, mail ons en wij nemen persoonlijk contact met je op.

Ook dit jaar zijn er nog mogelijkheden om in contact te komen met andere Christenen bij defensie:

Onze NCOK ontmoetingsdag op 16 november 2019.

Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten, maar ook noodzakelijk in een wereld die steeds verder van God af staat.
Wij zien er naar uit en verheugen ons op jouw aanwezigheid.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Meer over de NCOK