Welkom

ALPHA voor de KRIJGSMACHT, doe je mee?

NCOK Kickstart-programma voor Defensie-lotgenoten

Navigators, leiderschapstraining in discipelschap: 6 november 2020

Wij zoeken enthousiaste christenen bij Defensie die zich willen inzetten voor Gods Koninkrijk

Relatiedag GV-NCOK Friendship Sleeuwijk 11 september 2020
NCOK ontmoetingsdag 14 november 2020

Summer Adventure Retreat Bulgarije 24-29 augustus 2020, Old Mountains Range, Bulgaria and Greece

Welkom bij de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring “Cornelius”

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Daarom bouwen wij onze bediening binnen de krijgsmacht op het fundament van Jezus Christus en onderscheiden wij 5 peilers:

 1. Gemeenschap  is onze ‘core-business’ sinds 1929 en vindt vnl. plaats binnen de kringen op diverse kazernes.
  In januari, april, september en november organiseert de NCOK  ontmoetingsdagen met diverse thema’s.
 2. Discipelschap  is een speerpunt van de NCOK. Wij zijn discipelen en maken discipelen.
  Het Kickstart programma is speciaal ontwikkeld voor (oud) militairen met PTSS.
 3. Bediening: ligt in het verlengde van discipelschap. Leer je taak en gaven ontdekken door discipelschap.
  Doe de training bij Lef Navigators. Lees meer hierover
 4. Evangelisatie: Dit jaar start een pilot Alpha voor de Krijgsmacht op de Kromhout kazerne.
  Het NCOK evangelisatieteam is te vinden op veel kazernes in Nederland. Meestal in de hal van het bedrijfsrestaurant.
 5. Aanbidding: Gebed neemt een centrale plaats in bij de NCOK.
  Op dinsdag en vrijdag posten wij een blog met een actuele overdenking en gebedspuntenBid mee met het NCOK-team, dagelijks op Skype om 09.00 uur via https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus Efeze 4: 11

 

Gratis boek Van Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon

Boek bestellen:

https://www.komenzietholen.nl/winkel/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer over de NCOK