Welkom

ALPHA voor de KRIJGSMACHT, doe je mee?

NCOK Kickstart-programma voor Defensie-lotgenoten

Navigators, leiderschapstraining in discipelschap: 6 november 2020

Wij zoeken enthousiaste christenen bij Defensie die zich willen inzetten voor Gods Koninkrijk

NCOK ontmoetingsdag 14 november 2020

Welkom bij de Nederlandse Christenmilitairen OntmoetingsKring “Cornelius”

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Daarom onderscheiden wij in onze bediening een fundament, 3 peilers en een persoonlijke bediening/taak met geestelijke gaven.

 

 1. Aanbidding: Bid mee met het NCOK-team, dagelijks op Skype om 09.00 uur
  Wekelijks posten wij een blog met een actuele overdenking en gebedspunten
 2. Gemeenschap   Onze ‘core-business’ sinds 1929
  25 kringen op diverse kazernes.
 3. Evangelisatie: Alpha voor de Krijgsmacht op de Kromhout kazerne.
  Het NCOK evangelisatieteam is te vinden op veel kazernes in Nederland.
 4. Discipelschap: Lef Navigators geeft een 2-jaarlijkse training (4 weekenden) speciaal voor (toekomstig)kringleiders
 5. Dienen: Wij willen onszelf dienstbaar opstellen naar (oud) collega’s met problemen.      Kickstart programma

 

Gratis boek Van Corona naar Kruis, van Kruis naar Kroon

Boek bestellen:

 

Meer over de NCOK

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus Efeze 4: 11