Nieuwsbrief NCOK #1 2019

Nieuwsbrief 1 2019

Beste Broeders en zusters,

Onder de link treft U onze nieuwsbrief aan van mei 2019

Bemoedigingen

In de bijlage onze Nieuwsbrief mei 2019. Wij willen via de nieuwsbrief graag onze visie delen en hopen hierdoor op meer betrokkenheid van Christenen bij Defensie.
De toerusting van kringleiders en beoogd kringleiders is van start gegaan. Wij willen leiders in discipelschap trainen. Ben je nog niet aangesloten dan geeft dat niets, want op 6 en 7 september vindt een nieuwe training plaats. Na het volgen van een module ben je zelf in staat deze te geven. Het zgn. ‘Train de Trainer-principe’.

Oproep voor onze stand op de Nationale veteranendag op het Malieveld in Den Haag en ……….

Op 29 Juni Staat de NCOK weer op het Malieveld in Den Haag. We hebben daar een tent in het veteranenplaza. We zoeken nog vrijwilligers die deze dag willen assisteren. Het is vooral een gezellige dag waarop voldoende belangstelling krijgen van militairen en burgers. Een uitgelezen gelegenheid om eens van je geloof te getuigen op een zeer ontspannen wijze. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Kees van Rossum vankees@hotmail.com
Tijdens het Pinksterweekend van 7 tot 10 juni zal op Opwekking een stand staan met het thema ‘Christen-zijn op je werk’. Hiervoor zijn we nog op zoek naar mensen die voor een dagdeel of een paar uur achter de stand willen staan. Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op Maarten Pijnacker Hordijk bedrijfsgebed@gmail.com
Van 20 t/m 26 juli staat de NCOK op de New Wine Zomerconferentie in Liempde (Boxtel) Kun je hierin helpen of ondersteunen? Neem dan contact op met Bram Noorlandt BW.Noorlandt@mindef.nl

Gebeds- en dankpunten

Voor de zegeningen die God ons geeft door een toerustingscommissie waardoor we kunnen gaan bouwen aan een goed en stevig fundament en een gezamenlijke focus.
De eerste gesprekken met Alpha Nederland zijn gevoerd. In het komende jaar willen we graag een pilot gaan draaien op 1 of 2 kazernes met Alpha voor de Krijgsmacht. Wij zoeken broeders en zusters die namens de NCOK Alpha introduceren bij de Krijgsmacht.

Heb je een bemoediging of een gebedspunt, dan horen wij het graag!

Namens het bestuur NCOK,

Niels Woudstra
Willem Hoogenraad
Kees van Rossum
Nathan Dannenberg