Gebed

Dagelijks bidden via Jitsi van 12.00 uur tot 13.00 uur.  Meld je aan voor het dagelijks gebed via willem@ncok.nl
Ons gebed maakt deel uit van een landelijk gebedsnetwerk van 24-7 gebed
Via Signal ontvang je elke dag een overdenking vanuit het Woord.

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Als NCOK hebben wij een samenwerkingsverband met 5 gebedsnetwerken in Nederland:

Wij zijn blij met uw gift om dit werk mogelijk te maken

HANDEN INEEN,

Rijksgebed
24-7 gebed
Bedrijfsgebed
HCF Health Care Christian Fellowship
Bid voor onze boeren

Verslag Handen Ineen bijeenkomst 29 mei 2021 Rotterdam

Ons verlangen is dat de gebedsbeweging versterkt wordt door de gebedsorganisaties in Nederland relationeel te verbinden, waarmee het gebedsleger samen strategisch voor
ons land op de bres kan staan, zodat Jezus centraal komt te staan en Gods koninkrijk
gebouwd wordt in ons land.