Gebed voor eenheid

Dagelijks bidden via Jitsi van 09.00 uur tot 09.30 uur via https://meet.jit.si/NCOKdagelijksgebed

Elke week een actuele overdenking en gebed die je kunt gebruiken in de lokale kring https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Als NCOK hebben wij een samenwerkingsverband met 5 gebedsnetwerken in Nederland:

Wij zijn blij met uw gift om dit werk mogelijk te maken

HANDEN INEEN,

Rijksgebed
24-7 gebed
Bedrijfsgebed
HCF Health Care Christian Fellowship
Bid voor onze boeren

Verslag Handen Ineen bijeenkomst 29 mei 2021 Rotterdam

Ons verlangen is dat de gebedsbeweging versterkt wordt door de gebedsorganisaties in
Nederland relationeel te verbinden, waarmee het gebedsleger samen strategisch voor
ons land op de bres kan staan, zodat Jezus centraal komt te staan en Gods koninkrijk
gebouwd wordt in ons land.