Dagelijks gebed

Bid je met ons mee?

NCOK-gebed:
Dagelijks op Skype om 09.00 uur via https://join.skype.com/mJsnWi7TIEoe
Iedereen die zich betrokken voelt bij Christus en de Krijgsmacht is hier welkom.

Elke week een actuele overdenking en gebed die je kunt gebruiken in de lokale kring https://www.ncok.nl/overdenking-en-gebed/

Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Als NCOK hebben wij een samenwerkingsverband met 3 gebedsnetwerken in Nederland:

HANDEN INEEN,

Rijksgebed
24-7 gebed
Bedrijfsgebed

Ons verlangen is dat de gebedsbeweging versterkt wordt door de gebedsorganisaties in
Nederland relationeel te verbinden, waarmee het gebedsleger samen strategisch voor
ons land op de bres kan staan, zodat Jezus centraal komt te staan en Gods koninkrijk
gebouwd wordt in ons land.