Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Welkom bij de NCOK

De Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring (NCOK) is een netwerk van christenmilitairen. Via ons netwerk kom je in contact met collega christenen. Wat ons kenmerkt zijn twee kernwoorden: christen en militair…