Eenheid in uniform

“Eenheid betekent niet dat je altijd dezelfde mening hebt en dat je de ander niet op zijn of haar mening mag bevragen,” zo betoogde LKol Van de Fliert  op de NCOK ontmoetingsdag 2022. “Paulus onderwees ook in liefde.”

Zo’n twintig, voornamelijk jonge christenmilitairen kwamen voor deze ontmoetingsdag bij elkaar op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. Een van de bezoekers beschreef de dag als volgt: “Er was een fijne sfeer, ik voelde mij direct welkom, ondanks dat ik nog bijna niemand kende.” De militairen kwamen uit alle hoeken van het land en van verschillende krijgsmachtsonderdelen. Er werd kennis gemaakt, er werden herinneringen opgehaald en gefeliciteerd vanwege bijvoorbeeld een recent huwelijk. Er was figuurlijk eenheid in uniform.

Afscheid
De NCOK nam tijdens een officieel moment afscheid van Willem en Kees als bestuurslid en Gerco en Lydia werden als nieuwe bestuursleden welkom geheten. Daarmee wordt de trend van verjonging van de NCOK doorgezet, bouwend op de wijsheid van de oudere generatie.

 

RAT I MIR / OORLOG EN VREDE

“Benedici il Signor oh anima mia.” Oftewel: “Bless the Lord o my soul.” In het Kroatisch en Engels klonk dit lied tijdens een van de worshipmomenten op de Adria Interaction Military Christian Conference in Kroatië.

Op donderdagavond arriveerden christelijke (oud-)militairen uit Kroatië, Turkije, Frankrijk, Noord-Ierland, Engeland, Italië en Roemenië in Crikvenica. Er was ook een Nederlandse afvaardiging van de NCOK aanwezig. Op vrijdag leerden we elkaar beter kennen tijdens een excursie naar Pula en nadat we ons officieel hadden voorgesteld, gaf een blinde christelijke singer-songwriter een prachtig concert.

De zaterdag stond in het teken van studie. Met elkaar dachten we in drie lezingen na over oorlog en vrede in de kerk, in families en in de Bijbel. In de middag was er vrije tijd en zochten jonge christenmilitairen elkaar op aan de Adriatische kust om ervaringen uit te wisselen en samen te bidden. In de avond bekeken we een documentaire over de oorlog die in 1991 in Kroatië heeft plaatsgevonden. Er waren een aantal veteranen van deze oorlog aanwezig, wat het speciaal maakte.

Op zondag stond de geschiedenis van Mozes, Aäron en Hur en het gevecht tegen de Amalekieten centraal. Samen stonden ze sterk, terwijl ze zich biddend in de strijd begaven. Met een gebed om vrede en -zoals onze Noord-Ierse broeder uitdrukte- een verlangen naar de komst van de Heere Jezus, gingen we bemoedigd naar huis.

Instagram Geloof, hoop en thuisfront

Geloof, Hoop en Thuisfront is voor en door thuisfronters van militairen. Als onze partner, zoon, broer, zus, vriendin of dochter op uitzending of op een lange oefening is, kan dat best alleen voelen. Geloof, Hoop en Thuisfront wil je bemoedigen, door ervaringsverhalen te delen, in de hoop herkenning op te roepen en door Bijbelteksten en liederen te delen voor deze periode. Ook kun je via Geloof, Hoop en Thuisfront in contact komen met andere christelijke thuisfronters en samen met hen bidden voor de militair in het buitenland. Want waar ter wereld je militair ook is: geloof, hoop en liefde zullen blijven.

Volgen op Instagram

Nieuwsbrief maart 2022

Gebed om hulp en bescherming
We leven in een tijd waarin de vrede wordt bedreigd. Als christenen hebben we
een machtig wapen, het gebed. Bij de NCOK is gebed de basis. Bid je mee?
Elke dag om 12.00 is er een digitaal gebed.

Kring centraal
Binnen de NCOK staan de ontmoetingskringen centraal. Gelukkig is er
inmiddels weer veel mogelijk en kunnen de kringen weer fysiek samenkomen.
Misschien ben je terechtgekomen op een andere werklocatie, of is de
kringleider veranderd? Op de NCOK website staan alle kringen en
contactpersonen, van harte welkom!

Bekijk de volledige nieuwsbrief.