Gebed, DINSDAG 2 juni 2020

Bijbelse economie
Lezen Leviticus 19:9-19.
Heeft u genoten van Pinksteren? In het Joodse feest Shavuot (Pinksterfeest) wordt door het volk Israel onder andere herdacht dat de Thora, de wet werd gegeven. In onze gemeente lagen allerlei vruchten en tarwesoorten op de tafel. Het is namelijk ook een oogstfeest. Ons Pinksterfeest is een herinnering dat we van de wet naar het leven zijn gegaan door Jezus en door de uitstorting van de Heilige Geest.
Eén van de geboden is dat bij het binnenhalen van de oogst de rand van het land niet helemaal wordt afgemaaid (vs 9,10). Deze zijn voor de arme en de vreemdeling. Het principe is dat wanneer we aan onze naaste denken dan zal er balans zijn voor de voorzieningen voor geheel het volk. En hier zien we één van deze principes die van God komt; Hij is een God van relatie. Toen Jezus op aarde kwam werd Hij Immanuel genoemd, betekent ‘God met ons’ – een directe relatie. En de geboden richten zich op de relatie met Hem én de relatie met de ander. Een gezonde economie is daarom ook een relationele economie.
Hoe gaat het met onze economie?
Dhr. Eppo Bruins van de ChristenUnie, zei tijdens een spreekbeurt dat de coronacrisis ook een aantal punten zichtbaar had gemaakt en hij noemde vijf punten:
• een grote groep flexwerkers die omviel
• financiële buffers die er niet zijn omdat bedrijven op schulden draaien
• geen lokale productie van spullen die we nodig hadden
• geen of weinig materiële voorraden, want voorraad kost geld
• we misten de sociale contacten
De economie zal Bijbels ingericht moeten worden, gebaseerd op relaties. God geeft namelijk prioriteit aan mensen en niet aan de economie. In dat opzicht heeft de coronacrisis blootgelegd wat we zelf niet zagen: het huidig economisch model werkt niet meer.
Hierop mogen we ons gebed voor vandaag op richten, dat er verandering mag komen voor onze economisch stelsel gebaseerd op de Bijbel.

Lied: Opwekking 801 Het leven in Mij

Gebedsonderwerp: Bijbelse principes in ons maatschappelijk systeem.

Gebed 1. Bidden voor de overheid
Dat er nieuw inzicht komt voor hervormingen van onze economie met meer balans. Bid dat dit gebeurt op Bijbelse principes. Dat er eerlijke bejegening is door de overheid en verlossing van beknellende regelgeving.

Gebed 2: We bidden voor de bedrijven
Niet de bedrijfsuitjes die de verbinding maken met mensen, maar de warme relatie, de hart-tot-hart gesprekken. Bid voor christenen in de organisatie die hierin het verschil maken en de liefde van Jezus zichtbaar maken . Moedig opstaan voor gerechtigheid bij de werknemers.

Gebed 3: Bidden voor banken
Voor rechtvaardige hulp van banken en een ander leenstelsel. Zegen en versterking over rechtvaardige managers, directeuren.

Gebed 4: Bidden voor jezelf
Lees Galaten 5:22-26 Bid dat de relatie tussen jou en God en met Jezus vergroot mag worden, alsmede de liefde voor jouw naasten. Dat meer vrucht van de geest van jou zichtbaar mag worden in jouw leven.

Lied: Opwekking 797 Breng ons samen

Gebed maandag 1 juni 2020

Schapen, bokken, hanen en kippen,
In de morgen wandel ik mijn rondje langs dijken, over weilanden en paden totdat ik weer in mijn dorp ben. God spreekt door Zijn schepping.
Op één van mijn wandelingen zag ik een schaap wat uitgebroken was. en andere keer zag ik meerdere schapen en lammeren buiten dezelfde kooi.
Een stukje verder sprak ik een vrouw aan. Zij vroeg waar het was en zei vervolgens dat de beheerder van die schaapskooi geen goede herder was en zijn omheining nooit in orde heeft. Zij bemoedigde mij met de woorden: ‘maak je niet druk want schapen blijven altijd in de buurt van de kooi.’ Buiten het feit dat ik het zielig vond voor deze beesten zat hier ook een mooie geestelijke les in.
Wat mij ook opviel dat er regelmatig een witte hen rondliep rond deze schaapskooi. Automatisch legde ik een link met een heilige die in en oud liep als een soort bescherming. Echter deze heilige zag eruit alsof zij het heel druk had en liep rond als een kip zonder kop, stuurloos of overspannen.
Een stuk verderop, langs een dijk al bijna aan het eind van mijn wandeling, trof ik  een haan aan. Deze zag er fors uit en liep rechtop. Hij was donker van kleur en had een nek die goud-bruin was. Meestal bevond hij zich in de beboste kant van de weg. Aan de andere kant van de dijk was ook een kooi maar deze stond vol met bokken.
Het geestelijk beeld bij de zwarte haan en de bokken is een demonische macht.
Op een ochtend na een bocht in het pad stonden bij de schaapskooi 2 hanen en 6 hennen. Allemaal donker van kleur. De witte hen was nergens meer te bekennen.
Automatisch trok ik de vergelijking met een gemeente(schaapskooi) met een slechte herder.
Een herder die zijn omheining niet goed in orde heeft. Het was alsof er dieven kwamen om te roven.
2 Tim. 3: 5-8:
Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. 

De satan heeft systematisch zijn plannen uitgestippeld om te komen tot een climax die wij nu aanschouwen.
De tijd is kort. Een ieder wordt nu gevraagd zich voor te bereiden. Waarvoor?
2 Tim 3: 1-4:
Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. 

Let it rain
https://youtu.be/ccoIvchSJB0

Gebed 1: Waakzaamheid

 • Heer geef waakzaamheid aan Uw kudde. Dat zij zien als er gaten vallen in de omheining van de schaapskooi

 • Heer laat ons waakzaam zijn opdat wij de geest van manipulatie zullen herkennen.

 • Geef ons een waakzaam hart voor wolven in schaapskleren.

 • Heer bescherm ons tegen valse leer. Dat ons hart waakzaam is als er een half of vals evangelie verkondigt wordt. Geef in ons hart een volledig evangelie maar ook de vrijmoedigheid om dit te verkondigen.

 • Laat ons waken met olie in onze lampen en de bruidegom verwachten.

 • Heer geef besef bij christenen van een verhoogde demonische activiteit op dit moment. Laat onze reactie niet angst zijn, maar laat ons de duivel weerstaan in de naam van Jezus door Uw woord te lezen en in de geest te bidden zodat hij van ons zal wijken.

Gebed 2: Voorbereiding

 • Heer geef een diep besef van de verdrukking die er al is en die zal toenemen. Haal de schellen voor onze ogen vandaan en de proppen uit onze oren. En laat ons zien wat er op dit moment werkelijk speelt zodat wij niet alleen zullen bidden maar ons gaan reorganiseren naar een gemeenschap die van U is!

 • Een gemeenschap waar apostolische wijze gaven worden uitgeleefd, waar een ieder een woord heeft, waar de orde wordt bewaard door de wijsheid van Uw geest. Waar wordt gebeden in de Geest. Waar Uw Geest waait zoals die dat deed met Pinksteren.

 • Geef dat deze Pinksteren een gemeenschap gaat opstaan die bereid is om te belijden dat leraren en herders te veel eer hebben gekregen. Dat U de eer gaat krijgen doordat vanuit de kerk in zijn essentie apostelen, profeten, evangelistende ruimte krijgen en er een nieuwe dynamiek ontstaat geleid door Uw Geest.

 • Bid dat de gemeenschap van Christus zich voorbereid door stralend wit linnen aan te trekken. Dat zij bekleed zal zijn met Christus. Dat zij gelooft dat zij ook werkelijk het lichaam is.

 • Dat de gemeenschap gelooft dat de tijd nabij is dat Christus Zijn bruid Israël spoedig zal halen en dat ook wij begrijpen dat er binnenkort herstel plaatsvindt met de gemeente en Israël. Dat we mogen zien dat de zomer nabij is omdat de takken van de olijfboom zacht worden.

Gebed 3: uitgaan als apostelen

 • Heer geef besef van het wachten destijds toen U zei: ‘Wacht in Jeruzalem’. Een tijd van transitie van discipel naar apostel.

 • Heer geef apostelen in deze tijd. Geef ‘gezondenen’ van U in deze tijd. Zij die bereid zijn om op zoek te gaan naar ‘zonen van vrede’ om vervolgens in dat huis te blijven, alle zieken te genezen en discipelen te maken.

 • Heer geef vernieuwing in ons denken. Laat de Heilige geest komen met kracht en met vuur.

 • Ik bid dat de gemeenschap bewust wordt van de noodzaak van de doop in de Heilige Geest.

 • Bid dat kerkleiders uitgaan en elkaar gaan opzoeken. Dat zij hun gemeenteleden aanmoedigen om in wijken bij elkaar te komen.

 • Dat de livestream met de voeten op de bank vervangen wordt door de kleine samenkomst.

 • Bid voor premier Rutten die 1e Pinksterdag voor het eerst in zijn leven een kerk heeft bezocht. Dat hij aangeraakt is door de Heilige geest en nooit meer hetzelfde zal zijn.

 • Vanaf vandaag mogen we met 30 personen samenkomen. Bid dat dit in alle wijsheid gebeurt. Dat voorzorgmaatregelen getroffen worden vwb de juiste luchtventilatie, hygiëne etc.

 • Heer zegen de kerken die Uw wil doen.

 • Laat het Woord een prominente plaats innemen nu we niet mogen zingen. Geef dat wij het Woord dag en nacht overdenken. Dat we de bereidheid hebben om met elkaar het Woord te bespreken i.p.v. wereldse zaken.

 • Visie voor de eindtijdgemeente

Gebed ZONDAG 31-05-2020

GEZEGENDE PINKSTEREN

Gods WOORD en Gods GEEST – wat een FEEST!

Let it Rain

De uitstorting van de Heilige Geest vond plaats op één van Gods Moadiem (vastgestelde tijden), op het Wekenfeest, ofwel Shavoeot. Sinds Mozes was dat het feest waarop herdacht werd dat het volk bij de berg Sinai aankwam en God hen Zijn wet en Zijn Torah gaf.

Ik zie dat altijd nogal levendig voor me. Mozes die daar met heel dat grote volk aankomt bij de berg en zich opstelt voor Gods Aangezicht. Bedenk dat dit precies de plek was waar hij God de eerste keer ontmoet had, in de bandende braambos, en waar God hem had geroepen en gezegd: bij déze berg zal Ik je terugbrengen, samen met het volk, en hier zul je Mij dienen! (Ex.3:12)

En toen was het dan zover… na alle uitdagingen, confrontaties, plagen, angsten, beslissingen, vervolgingen, ontberingen was het dan zover… Mozes was terug, mét het volk, op de plek waar hij God ontmoet had….. God wachtte op Hem. Het is alsof ik de opwinding in Gods hart kan voelen…. in die brandende, rokende, donderende, bliksemende berg…… alsof Gods hart vól ontroering is: daar zijn ze éindelijk… Mijn eigen volk… Mijn trots…. wat heb Ik lang naar hen uitgezien!!

En daar, op die bewogen plek, geeft God hen het mooiste wat Hij hen kon geven: Zijn eigen Woorden, met Zijn eigen vinger in steen gegraveerd. En de toepassingen ervan in de Torah, door Mozes opgeschreven. Hij opende Zijn wereld door Zijn woorden aan Zijn mensen! (Ex.24 en 25)

Eeuwen later, precies op die dag, voortbordurend op die dag, vond wéér zo’n bewogen gebeuren plaats…weer met vuur en wind en schudden…. Hij gaf ons Zijn eigen Géést, Zijn eigen adem/Ruach .. schreef met Zijn eigen vinger Zijn wetten IN ONZE HARTEN!

Jezus had al gezegd (Joh.6:63):
De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut;
de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn Geest en zijn Leven.

Zijn Woord en Zijn Geest … samen is dat JEZUS!
Hijzelf leeft in ons door dat Woord!
Hij is het geheimenis Gods, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is gebleven, de hoop der heerlijkheid, in Wie alle schatten der kennis en wijsheid verborgen zijn, in Wie de volheid der Godheid lichamelijk woont! (Kol.1:15 – 2:15)

Gebedsonderwerp: Breng Uw Kerk tot Leven door Uw Woord en Geest!

Gebed 1: voor jezelf en de Kerk in Nederland
* Vul ons met verwondering en diep ontzag voor het vleesgeworden Woord Jezus! Giet Uw Geest van profetie uit, die het getuigenis van Jezus is! Openbaar het geheim van Wie Hij is meer en meer in ons hart!
* Maak ons door Uw Geest steeds vuriger om Uw Woord te bestuderen en uit te dragen. Help ons om ons leven zo in te richten dat we hier prioriteit van maken.
* Doe ons groeien in geestelijk inzicht, nu we Uw Geest ontvangen hebben. Help ons te wandelen in de Geest, en niet in het vlees. Leer ons het onderscheid.
* Doe ons meer en meer het héle plaatje van Uw geschiedenis met de mensheid verstaan en begrijpen. Dat dit begrip ons steeds enthousiaster maakt om U te willen toebehoren en U te volgen.
* We bidden voor onze kinderen en jongeren, dat ze aangegrepen worden door Gods Geest, en vol vuur worden voor de zaak en het doel van Christus met de aarde. Dat zij hun bestemming volledig gaan vinden en daarin wandelen.

Gebed 2: Pinksteren in Nederland
* We bidden voor deze Pinksterdagen – dat velen en velen de Bijbel gaan openen om te zoeken naar de betekenis van Pinksteren.
* We bidden voor gezinnen, families die weer bij elkaar komen…. voor verdieping in relaties, maar ook voor het vinden en delen van doel en eeuwige bestemming in God.
* We bidden dat door de Geest de Bijbel helemaal opnieuw ontdekt zal worden in ons land! Dat Nederland zal gonzen van Bijbelstudiegroepen.
* We bidden voor gewilligheid om te buigen voor wat Uw Woord zegt. Dat we werkelijk ons leven in lijn brengen met Uw Woord.

Gebed 3: Pinksterconferentie
* We bidden voor de Pinksterconferentie, voor de techniek, want het is voor iedereen de eerste keer. Dus best heel spannend. Dat er rust is en mensen niet in de war raken en alles soepel verloopt.
* We bidden voor veel diepte in de boodschappen en programma’s en diepe inwerking in de harten.
* We bidden voor de kinder- en jongerenprogramma’s. Dat ook in hun programma’s de Bijbel en de Geest samenkomen en er passie voor het Woord ontvlamt.
* We bidden voor de Bijbelleesmarathon waarin we als ondersteuning voor het hele Opwekkingsgebeuren van 10-18uur Gods Woord op internet hardop lezen. (welkom om mee te lezen https://www.24-7gebed.nl/bijbelmarathon/)

Doop ieder die U zoekt met een nieuwe doop van Geest en waarheid overal in ons land! Laat ieder huis, ons hele land zinderen van Geest en het getuigenis van Jezus! We verlangen naar U!

Visie voor de eindtijdgemeente – slot

Slot

Ik eindig met getuigenissen uit de Oekraïne en Sint Maarten omdat God mij daar heeft laten zien dat Hij een levende God is. Dat Hij spreekt en bevestiging geeft op je vragen.
Maar ik denk dat mijn grootste lessen zijn dat God zich openbaart als we bereid zijn te doen wat er in Zijn woord staat. Dit openbaart zich vooral in ogenschijnlijk kleine zaken. 

Op het eiland Tholen en omstreken discipel ik met 6 mannen. Bij defensie hebben we een Kickstart-programma speciaal voor mannen en vrouwen met PTSS of andere klachten.
Binnen jouw context mag jij aan het werk. Dat wil zeggen met de mensen die God op je pad brengt. Met je gaven en je taak. Op de plaats waar God jou heeft aangesteld.
Zie je deze aanstelling niet? Start dan maar gewoon en geloof wat God zegt in Jesaja 58:
Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?
Of in Matteüs 5: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
Wacht niet meer op dat briefje uit de hemel, maar ga aan het werk vanaf je knieën maar ook op je voeten.

Mijn gebed in deze tijd is dat kerkleiders bereid zijn tot transitie, herders die bereid zijn hun schapen toe te rusten.
Vlak voordat ik dit schreef sprak ik met een broeder over een kerk in Steenbergen welke 7 diensten gaat houden met 30 personen. Dit is de start van een nieuwe kerk. Gebouwen die efficiënt gebruikt gaan worden. Kleine groepen die zelfstandig gaan draaien. Groepen waarin iedereen zijn gaven en talenten mag inzetten, waarin iedereen zich gekend mag weten. Groepen die bereid zijn buren uit te nodigen omdat het zo fijn is in de samenkomsten. Vuur wat gaat branden in harten. Vuur wat aanstekelijk werkt en niet meer te doven is. Het water van de geest wat gaat stromen door jou. Water wat genezing brengt in je ziel en lichaam. Een stroom van genade die je niet voor jezelf kan houden, maar moet delen. 

De film ‘Up’ is een animatiefilm die het verhaal verteld van Carl Fredricksen. Carl is een verlegen achtjarige jongen, die op een dag Ellie, een nogal excentriek meisje ontmoet. Samen hebben ze grote dromen, maar elke keer is er wel een excuus om hun dromen niet uit te leven. Als Ellie op leeftijd is en sterft ontmoet Carl de jonge scout Russel. Carl herkent zich in Russel en moet in eerste instantie niets van hem hebben. Uiteindelijk bouwen zij een band op en stappen in de droom die leidt tot hun bestemming.

De Profeet Joël geeft ons de volgende profetie: Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien; zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten. Joël 3: 1-2
Ben jij die oudere die dromen droomt? Ben jij die jongere die profeteert of visioenen ziet?
Of blijf je wachten tot de tijd gekomen is dat God Zijn geest uitstort?
Dan heb ik een verrassing voor je: de tekst waarmee Petrus zijn toespraak begon op 1e Pinksterdag: En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.
Hij citeerde de profeet Joël. Na deze toespraak kwamen er 3000 mensen door de kracht van de Heilige Geest tot geloof in Jezus.

Dank U Vader dat U ons een weg wijst in Uw Woord door Uw zoon Jezus. Hij die het Levend Woord is. Dank U Vader dat U mij in 80 dagen tijd inzichten hebt gegeven hoe de huidige kerk zich kan transformeren van menselijke structuren naar een Uw organisme, het lichaam van Christus.
Laat ons lichaam zijn onder de bezielende leiding van Jezus vervuld met de Geest. Een lichaam wat U alle eer geeft en waarin iedereen gelijk is. Heer help ons tot onze bestemming te komen en laat het getuigenis van Uw zoon Jezus in ons leven opdat de wereld gaat geloven dat Christus door U gezonden is.

Amen

 

Gebed VRIJDAG 29-05-2020

Trouw aan Gods Woord

De ander accepteren en liefhebben kan alleen maar vruchtbaar zijn als je God en zijn geboden liefhebt in de eerste plaats. Het gaat niet om mijn gelijk of mening maar wel over ontzag en gehoorzaamheid aan God.
Mij overvalt vaak een soort weemoed als ik naar ons land kijk. We zijn zover verwijderd van de geboden van God zoals Hij ze aan Mozes heeft gesproken en die later door Jezus zijn verdiept. Misleid zijn we als we Gods woorden die in waarheid gesproken zijn, verdraaien naar eigen gedachten en gevoelen.

Nu kan je de wereld niets verwijten. Die weet niet (meer) beter. Maar de Gemeente wel. Wij hebben Gods Woord, dat een duidelijke leidraad is. Het roept ons op om ons af te scheiden van de normen van de wereld. Lees 2Kor.6:14 – 7:12.
Paulus roept ons op om recht recht te noemen en onrecht onrecht. Om niet af te wijken van Gods normen. Dat vraagt heel wat van ons in een wereld die bol staat van eigengerechtigheid en eigen bedachte waarden.

In 2 Kor.7:10 verblijdt hij zich omdat zijn woorden effect hebben gehad: er is DROEFHEID ontstaan. De Korinthiërs hebben ingezien dat hun houding en levenswijze Gods hart diep kwetst en dat geeft een diepe droefheid in hun eigen hart. Déze droefheid brengt een onberouwelijke inkeer.

‘Want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg, maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg — 2 Korinthe 7:10 (HSV)

Gebedsonderwerp: Trouw aan Gods Woord

Gebed 1: persoonlijk en de mensen om je heen.
* Bid om ‘droefheid naar Gods wil’ over onze onverschilligheid tegenover Gods Woord en waarheid. (2Kor.7:10). Bid om droefheid die tot een onberouwelijke bekering leidt. Zowel bij ons zelf als in het Lichaam van Christus.
* Neem de tijd om stil te staan bij de woorden van Jezus ‘Jullie zullen mijn getuigen zijn’.
Herken je in jezelf nog steeds dit missionaire vuur?
* Bid om geïnspireerde ideeën om in deze tijd Gods goede nieuws te delen. Allereerst met de mensen om je heen. Getuige zijn van Gods mooie of moeilijke handelen in je leven.
Een getuigenis is bovenal persoonlijk. Vertel hoe je verheugd bent over wat God (Gods Geest) in je leven doet en waarmee je Hem eert.
* Bid voor de gemeenschap waar jij je liefde deelt en waar je God groot maakt. Bid dat ze de strijd tegen het wereldse denken en doen niet opgeven. Doe plaatsvervangend schuldbelijdenis en voorbede.
* Bid voor de Geest van openbaring, liefde en waarheid voor de gemeenschap waar je je in bevindt.
De Sinai en Sion zijn beide plekken waar God met kracht merkbaar werd. Dat is Shavoeot, Pentacosta.

Gebed 2: Media en Pinksteren

* Bid dat christelijke kranten en media geen agenda zullen zijn voor een wereldse agenda, maar een helder Bijbels geluid durven laten horen.
* Bid voor Pinksteren. Dat God opnieuw kan komen met Zijn Geest! Voor de Online Pinksterconferentie “Samen Kerk, Samen sterk” voor een groot kijkerspubliek. Voor de doorwerking van Gods Geest in diegenen die luisteren.
Voor een rijke oogst aan eerstelingen in de vorm van zielen of donaties.
* Dat onze harten diep geraakt worden door een nieuw besef van Wie God is en wat Hij zegt…. Zijn woorden weer als nieuw voor ons zullen zijn.
* Bid voor de Bijbelmarathon waarin we van 10-18u Gods Woord actief lezen en hooghouden over ons land. 24-7gebed.nl

 

Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 11

 1. Een orkaan op Sint Maarten

Het was 6 september 2017 toen orkaan Irma met het oog exact over Sint Maarten ging. Volgens ooggetuigen was er niet eerder zo’n zware orkaan op Sint Maarten. In elk gesprek ervaarde ik het ontzag voor God.
Inderdaad ik ben daar geweest. Ik weet niet waarom, want ik had niet de wil om te gaan. Mijn oud collega’s, de mariniers, waren daar inmiddels voor noodhulp. Ik droomde rond 10 september 2017 over Sint Maarten. Toen ik wakker werd was het alsof God tegen mij zei: ‘Willem Ik wil dat je daar naartoe gaat.’ Ik kreeg de gedachte om met oud-militairen een wederopbouw project te starten, maar deze gedachte verdwenen alweer snel.
Een week later, ik zat in de trein naar Den Helder, moest ik denken aan die droom. In gebed zei ik stilletjes tegen God: ’Heer als U mij daar wilt hebben dan wil ik vandaag de commandant van het Korps Mariniers ontmoeten. Hij is tenslotte de hoogste baas en kan zorgen voor huisvesting en voeding ter plaatse.
13.50 uur die dag was ik wandelend langs de haven onderweg naar een afspraak. Een auto stopt naast mij en het raam gaat open. De commandant van het Korps Mariniers vraagt: ‘Hé Willem, hoe gaat het met jou?’ Een lang verhaal kort. Van oktober 2017 tot augustus 2019 zijn er 25 personen op Sint Maarten geweest en hebben we 25 projecten gedaan.
Marines for Christ, onze organisatie, is een begrip geworden op Sint Maarten.
Nooit eerder heb ik ervaren als je bereid bent om in Gods werken uit te stappen dat Hij zo concreet bevestiging geeft op je vragen en dat Hij voorziet in alles wat je nodig hebt. Zelfs meer dan dat. De Mariniers waren namelijk gelegerd op Divi Little bay resort, een 5-sterren hotel op een schiereiland. Hier waren wel 2 sterren van weggewaaid, maar het kon slechter.

Buiten de daken die wij hebben mogen plaatsen en de herbouw van een compleet nieuw huis, gaf God een andere missie. Deuren werden geopend naar kerkleiders. De visie waarvan ik dacht dat die voor het eiland Tholen was mocht ik op een ander eiland uitleven.
Door te doen waar Jesaja over spreekt:
Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie honger lijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt? Jesaja 58: 6-7
Onze arbeid aan huizen vond plaats in de slechtste buurten van Sint Maarten. Plaatsen waar je normaal gesproken niet zomaar kon komen. Na een dag werken werden we geroepen door mannen die ons de hele dag al hadden zien zweten. Zij stonden te drinken en waren inmiddels behoorlijk aangeschoten. Wij kregen een biertje aangeboden en nog veel meer als we langer waren gebleven. Eén van de mannen had een niet functionerende onderarm. Tijdens de onlusten op het eiland direct na de storm was hij gestoken. Het mes was er dwars doorheen gegaan. De functies van zijn hand was hij kwijt. Ik vroeg of ik ervoor mocht bidden. Na een kort gebed was er weer beweging in zijn pols. De volgende dag getuigde hij tegen anderen die het niet geloofden. Na de arbeid gingen we weer een biertje drinken met deze mannen. Ik vroeg hoe het met zijn arm ging. Hij had nog steeds beweeglijkheid in zijn pols. Het ging zelfs nog iets beter. Echter zijn vingers waren nog onbeweeglijk. Hij vertelde ook dat een vriend die er zojuist bij was gekomen, het niet geloofde. Ik stelde voor om voor zijn vingers te gaan bidden. We hebben vinger voor vinger gebeden. Na elk gebed kon hij een vinger gebruiken. Behalve de duimen. Daar kwam geen beweging in. De mannen stonden versteld. Ik mocht getuigen van Jezus Christus!

Op een zondag, we liepen in Sint Philipsburg, kwam er een man naar ons toe rennen. Hij herkende ons want hij werkte in de bouwmarkt waar wij veel kochten. Ik zag dat hij een bril had met zeer sterke glazen. Ik vroeg of hij slecht kon zien. Hij vertelde dat hij zijn leven lang al 10% zicht had in zijn rechter oog. Het andere oog was iets beter. Ik vroeg of hij de kentekens kon lezen van de auto’s die voorbij reden. Dat ging niet. Daarna vroeg ik of ik mocht bidden. Na een kort gebed kon hij niet meer zien als daarvoor. Hij had wel het idee dat er iets gebeurde. Ik wist dat in het dashboardkastje van onze auto een flesje met zalfolie lag en heb nogmaals gebeden en tegelijkertijd zijn ogen gezalfd. Zijn zicht was volledig terug. Hij kon alle kentekenplaten lezen. Natuurlijk mochten we hem het evangelie vertellen. Wat overigens bij zo’n 99% van alle mensen op Sint Maarten bekend is.

Twee bijzondere gebeurtenissen. Zelf ben ik driemaal naar Sint Maarten geweest. De laatste keer in december 2018. Mijn vrouw Ingrid heeft zich toen laten dopen. Pastor Nolan van de New Testament Baptist Church is de belangrijkste contactpersoon geworden op Sint Maarten. Zijn kerk deed in onze beleving wat een kerk behoort te doen. De hongerigen voeden! Dagelijks aten er circa 100 mensen in de basement van hun verwoeste kerk.
Tijdens onze bezoeken mochten we in diverse kerken spreken.
De laatste keer dat ik op Sint Maarten was kreeg ik de gelegenheid om een gedeelte van de bevolking toe te spreken op TV. Op verschillende wijzen met gebruik van diverse Bijbelpassages heb ik het belang van huisgroepen/huiskerken aangegeven met daarin verweven een cultuur van discipelschap.
Mijn laatste spreekbeurt in de kerk van Pastor Nolan:

The Inside Church,
I start with the words that the plan presented here is humanly impossible. This is not an expression of negative thoughts, but an expression of faith in which this plan can only become reality in complete dependence on our Lord.
When in the weekend of 5 December 2015 Tholen, the island We live in the Netherlands, was confronted with about 200 refugees, 6 or 7 churches have joined forces to work together. Wonderful to see something like that happening in your own congregation.
This was a so-called ‘mountaintop experience’ that slowly fades away, but an event that has made me think and dream.

In a time when individualism is becoming more and more prominent, I think we should look for unity.
A unity that is deeply rooted on the island in its Christian roots.
Christian roots that in religious areas have become as islands on the island. Islands thinking they are capable of forming a congregation within a congregation.
Without directly coming to the doctrines of the various Christian congregations on the island, I believe that we as Christians have the strongest roots as any unity on earth. Roots connected with the almighty God who gave His son.
I feel connected to every Christian who confess that Jesus is Lord. Who confess that he or she is under the blood of Christ.
From this covenant, from these roots, from the most humble attitude in the authority of Christ, I am asked to help my neighbor. who is my neighbor? Jesus says: the one Who has done mercy on him.
Matthew 25 verse 40:
‘The King will answer and say to them, ‘I assure you and most solemnly say to you, to the extent that you did it for one of these brothers of Mine, even the least of them, you did it for Me.’’

‭‭MATTHEW‬ ‭25:40‬ ‭AMP‬‬
In this story, Jesus speaks about the coming judgment. He does not place the responsibility with the congregation, but fully with each individual. In the text you clearly read that it actually involves feeding, dressing and housing. Jesus appeals to our wallet, at your time, at your house. On our abundance. On our HEART.

Should we be scared now when we see that the arrival of the Antichrist is near?
God has not given us a spirit of fear, but a spirit of power, love and self-control. The coming of our Lord and saviour is near!
I believe that this period is a period that is not characterized by fear, but by opportunities. Opportunities by showing the love of Jesus. We must live our faith.
A church that is not directed inward, but a church that is directed outwards. Not only in emergency situations but especially now after Irma to your own neighbor.
Brothers and sisters who is willing to skip his own dogmas?
Who is willing to join with other brothers and sisters from various churches and to be filled with the Holy spirit and His will. Who has the sensitive eyes and ears of this island at this moment? Who wants to be a witness of the life of Christ? This is the church that lives, a church where the living word is preached. A church with streams of living water! Are you the church Made of bricks and stones? Or the church when Jesus said: break down that temple and I’ll build iT within 3 days.

So this is what I meant in the start: humanly impossible.
If we go for a lower goal, we could possibly do this in our own strength.
Our Lord has a Church in mind that He builds from outcasts of society, addicts, tramps, insecure people, lonely people, suicidal people, all people who have deep repentance of their sins and know forgiveness through the blood of Jesus. Whores and tax collectors as it says in the Word.

What was the VISION I had?
This is the heart of the church: a loving communion with Christ in the centre.
And all those who had believed were together and had all things in common. Acts 2:44 

A ‘shadow-church’ the inside church must arise. Within the existing church.
inter-church house groups in each community of The island. Led by Born-again Christians
House groups growing like a living organism. Separation/splitting of housegroups as soon they grow to big. I call this a discipleship-culture
Coördination in each village by a village-eldern
The village eldern is in close contact With the island-eldern
An outward-looking church. From the heart of Jesus, with His eyes we see a lost world. We are open to that world and want to multiply the love of Jesus to the extent that He has given us talents and gifts.
A church that says: Not I live, but Jesus lives in me!

Let’s get specific:
What was the example Jesus gave us?
He went into groups of different sizes: 5000-70-12-3
Each group has his own function.
In which group is it comfortable and nice to move?
The Church, housegroups or disciplegroups?
Does the Bible give us a guideline?
‘And beside this, giving all diligence, add to your faith virtue; and to virtue knowledge; And to knowledge temperance; and to temperance patience; and to patience godliness; And to godliness brotherly kindness; and to brotherly kindness charity.’
‭‭2 Peter‬ ‭1:5-7‬ ‭KJV‬‬

In this text we find 3 pillars:
Community, discipleship and evangelize. In the heart of this message we find the love for eachother.
The missionary message:
Go into the world and make all nations my disciples!
Let’s start with 1 Disciple!
‘A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.’ ‭‭John‬ ‭13:34-35‬ ‭KJV‬‬

We are facing a challenge. A challenge to be taken seriously.

Challenge
Spending more time With the Lord.
Be a disciple: Start or connect to an interchurch housegroup in your village if possible once a week
Make a disciple: bring somebody to that housegroup
Feel responsible for your village by being an village-eldern or connect to an village-eldern
Have fellowship With the groups in your village once every 3 month.
Have Fellowship With all your brothers and sisters once a year
An revival on The island
The organism we are talking about is the body of Christ. The limbs can not work independently of each other. Christ is the head and must direct the body. They must work in close connection with each other. See how we get lost as churches, and that the spirit of neglect and pride reigns over us.
The testimony we give to the outside world is not great.

I can not emphasize enough that this initiative must arise from members of existing churches.
In this makeable world in which we sit on the throne, He still gives us opportunities and we may step out in faith in full assurance that He will bless it.
Opportunities for Tholen/Sint Maarten, chances for the Caribbean, opportunities for the world that God so dearly has given His only begotten son, that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life

De bevolking van Sint Maarten is voor een groot gedeelte Engelstalig. Bewust heb ik bovenstaand stuk in het Engels gelaten, omdat het min of meer een herhaling is. De reden dat ik dit stuk heb willen toevoegen is in mijn beleving de kracht van herhaling, maar ook om te laten zien dat God op elke plek op aarde Zijn koninkrijk aan het bouwen is.

Hij vraagt aan ons om na je gebed te gaan bewegen. Een bereidwillig hart bevindt zich in een lichaam waarvan de voeten geschoeid zijn met een deel van de wapenrusting.

Vragen: 

 1. Heb je wel eens het idee gehad dat je door God werd geroepen? Zo ja, wat was je reactie?
 2. Heb je aan God wel eens om bevestiging gevraagd als je dacht Zijn stem te verstaan? Hoe heb je dat gedaan? Of hoe kan je dat doen?
 3. Mag ik je uitdagen om discipelschap aan te gaan? Misschien wil je dit in een groep of met een persoon bespreekbaar maken v.w.b. het hoe en waarom?

Gebed: Here Jezus help mij om Uw stem meer en meer te verstaan. U heeft de Heilige Geest gegeven. Leer mij bidden in de geest en wandelen met de geest in Jezus naam.

Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 10

 1. Vluchtelingen op Tholen

In de laatste 2 hoofdstukken wil ik vertellen hoe ik dacht Gods stem te verstaan in 2015 voor het eiland Tholen en in 2017 voor het eiland Sint Maarten.
We beginnen met Tholen.

In 2015 was ik aan het dagdromen. Mogelijk een visioen.
Hieronder het stuk wat ik toen schreef:

The Inside Church,
Ik begin met de woorden dat het plan wat hier gepresenteerd wordt menselijkerwijs onmogelijk is. Dit is geen uiting van negatieve gedachten, maar een uiting van geloof waarin dit plan alleen werkelijkheid kan worden in complete afhankelijkheid van onze Heer.

Toen in het weekend van 5 december 2015 Tholen werd geconfronteerd met zo’n 200 vluchtelingen hebben 6 a 7 kerken de handen ineen geslagen om hier gezamenlijk iets voor te betekenen.
Wonderlijk om in je eigen gemeente iets te zien gebeuren wat, mijns inziens, tegenovergesteld is als de reactie op vluchtelingen in o.a. een buurt gemeente in Brabant.
Je beleeft een zgn. ‘bergtop ervaring’ die even later weer langzaam wegebt, maar wel een gebeurtenis die mij aan het denken heeft gezet.

In een tijd waarin het individualisme steeds prominenter de kop op steekt, waarin er op  zorg meer en meer gekort wordt, waarin de gemeente steeds meer zelf moet doen, ik noem de mantelzorg en de PGB’s, denk ik dat we op zoek moeten gaan naar eenheid.
Een eenheid die op Tholen diep geworteld is in haar Christelijke wortels.
Christelijke wortels die op religieus gebied soms zijn uitgegroeid tot autonome bomen. Bomen die denken in staat te zijn een gemeente binnen een gemeente te vormen.  

Zonder direct aan de leerstellingen te komen van de diverse Christelijke gemeenten in Tholen geloof ik dat wij als Christenen de sterkste wortels hebben als welke eenheid dan ook op aarde. Wortels verbonden met de almachtige God die Zijn zoon gaf.
Ik voel mij verbonden met elke Christen die belijdt dat Jezus Heer is. Die belijdt dat hij of zij onder het bloedverbond valt van Christus. Vanuit dit verbond, vanuit deze wortels, vanuit de meest nederige houding in de autoriteit van Christus kan ik niet anders als klaar staan voor mijn naaste. En wie is mijn naaste dan? De Bijbel zegt na het verhaal van de barmhartige Samaritaan: ‘Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft.’
Vandaag de dag kunnen wij zeggen: ‘Die barmhartigheid gedaan heeft aan de vluchtelingen.’
Ik kan niet anders als nog een Bijbeltekst citeren en wel die uit Mattheüs 25 vers 40:
“Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”
In dit verhaal spreekt Jezus over het komend oordeel. Hij legt hierbij de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente, maar volledig bij ieder individu. In de tekst lees je duidelijk dat het niet alleen maar gaat over steun verlenen tijdens b.v. een weekendopvang, maar dat het daadwerkelijk gaat om voeden, kleden en huisvesten. Jezus doet een beroep op onze portemonnee, op je tijd, op je huis. Op onze overvloed. Op ons HART.

Eind november 2015 was de telling 52.000 vluchtelingen. De stroom blijft doorgaan. Moeten we hier somber van worden? Is angst op zijn plaats omdat er radicale moslims onder hen zijn? Moeten de grenzen dicht?
De laatste vraag gaan wij niet over. Mogelijk kan je deze beïnvloeden met je politieke stem. Vraag jezelf wel af of je hiermee mensen letterlijk het leven ontneemt? Dit heet moord.
De eerste 2 vragen kan ik alleen maar als volgt beoordelen:  God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar een geest van kracht, liefde en zelfbeheersing.
Ik geloof dat deze periode een periode is die niet gekenmerkt wordt door angst, maar door kansen. Kansen door de liefde van de Here Jezus te laten zien. Wij moeten ons geloof uitleven.
Een kerk die niet naar binnen is gericht, maar een kerk die naar buiten is gericht. Niet alleen in noodsituaties met de vluchtelingen, maar ook naar onze eigen  buren.
Broeders en zusters die bereid zijn hun eigen dogma’s(die zij Bijbels heel goed kunnen onderbouwen) ondergeschikt te maken aan Christus zelf. Die bereid zijn met andere broeders en zusters uit diverse denominaties de handen ineen te slaan en vervult te worden met Zijn geest en Zijn wil. Die de gevoelige ogen en oren zijn van de gemeente Tholen. Die een getuige zijn van het leven van Christus, oftewel een kerk die leeft, waar het levend woord gepredikt wordt en die stromen van levend water voortbrengt!

Dit bedoelde ik dus met mijn aanhef: menselijkerwijs gezien onmogelijk.
Gaan we voor een lager doel dan kan dit mogelijk uit eigen kracht en deze eer onszelf aan kunnen rekenen.
Onze Heer heeft een kerk voor ogen welk Hij opbouwt uit verschoppelingen van de maatschappij, verslaafden, zwervers, onzekere mensen, eenzame mensen, suïcidale mensen, alle mensen die diep berouw van hun zonden hebben en zich vergeven weten door het bloed van Jezus. Hoeren en Tollenaars zoals het in de bijbel staat.

Visie:
Dit is het hart van de kerk: een liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden.
Matteüs 18:20: “Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.”

 

 • Een interkerkelijke huisgroep in elk van de 7 dorpen van Tholen. Huisgroepen die functioneren als een levend organisme. 
 • Huisgroepen die zich na verloop van tijd in hetzelfde dorp weer opsplitsen in nieuwe interkerkelijke huisgroepen.
 • Huisgroepen die worden geleid door de Heilige Geest.
  Iedereen moet daar zijn nood kunnen brengen. Ruimte voor persoonlijke getuigenissen.
  Doordat iedereen welkom is wordt de veelkleurigheid van het lichaam van Christus zichtbaar.
 • Een kerk die tot doel heeft geestelijke muren afbreken.
 • Een kerk die tot doel heeft alles aan de waarheid te toetsen.
 • Een naar buiten gerichte kerk. Vanuit het hart van Jezus, zien wij met Zijn ogen een verloren wereld. Wij staan open voor die wereld en willen de liefde van Jezus vermenigvuldigen in de mate waarin Hij ons talenten en gaven heeft gegeven.
 • Een kerk die wil uitstappen waar God dit verlangt.

 

Een kerk die zegt: Niet ik leef, maar Jezus leeft in mij!

Het organisme waar we over praten is het lichaam van Christus. De ledematen kunnen niet onafhankelijk van elkaar werken. Christus is het hoofd en moet hen aansturen. Zij moeten in nauwe samenhang met elkaar werken. Ziet u hoe wij als kerken zijn afgedwaald en dat de zonde van nalatigheid en hoogmoed hoogtij viert.
Het getuigenis wat wij afgeven naar de buitenwereld is niet bijzonder groot.
Ik kan niet genoeg benadrukken dat dit initiatief moet ontstaan vanuit leden (leken) uit bestaande kerken. 

In deze maakbare wereld waarin wij zelf op de troon zitten, geeft Hij ons nog steeds kansen en mogen wij in geloof uitstappen in de volle zekerheid dat Hij het gaat zegenen.
Kansen voor Tholen, kansen voor Nederland, kansen voor de wereld die God zo lief heeft dat Hij Zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

Bovenstaande visie schreef ik vanuit een bewogen hart voor het eiland waar ik woon.
Langzaam krijgt deze visie vorm. Ik geloof in een interkerkelijk gebed waarbij broeders en zusters uit de 13 denominaties op ons eiland de knieën gaan buigen in nederigheid aan God en Hem gaan aanroepen opdat Hij ons eiland geneest.
De site komenzietholen.nl is inmiddels gestart en voorziet in de behoefte als platform voor interkerkelijke kringen en interkerkelijke evenementen of andere christelijke initiatieven.

Vragen: 

 1. Hoe is je hartsgesteldheid t.a.v. vluchtelingen?
 2. Hoe is je hartsgesteldheid t.a.v. mensen in andere kerken?
 3. Ben je bereidt te werken aan jezelf? Ben je bereidt te werken aan de kerk?

Gebed: Heer maak ons/mijn hart zacht t.a.v. vluchtelingen en andersdenkenden. Geef mij een bewogen hart voor een gevallen mensheid waartoe ikzelf ook toebehoorde. Laat mij elke dag weer opnieuw ontdekken dat het onverdiende genade is door het bloed van Jezus wat mij vrijkocht.

Gebed DONDERDAG 28-5-2020

Heer, geef ons (Levend) water!
Lees: Job 36:22 – 37:24 (of evt. door tot 38:35).
Dit bijbelgedeelte gaat over Gods almacht in de natuur. We lezen dat God Heer en Meester is over het weer, o.a. over de kringloop van het water – nevels, regen, onweer, sneeuw en hagel.
Tegenwoordig weten we precies hoe die kringloop werkt. Kinderen leren er al over op de middelbare school. Maar wéten hoe het werkt is niet hetzelfde als er contróle over hebben. Als het in sommige delen van de wereld niet of juist te veel regent, kan dat vérstrekkende gevolgen hebben. Als mensen kunnen we dan vaak niet veel meer doen dan bidden of God wil ingrijpen…

Lied: Opw. 487 – O Heer, giet een stroom van levend water over ons uit

Momenteel beleven we het 3e droge jaar op rij. Steeds vaker hebben we natte winters en droge lentes en zomers. Voor een deel kunnen onze boeren dit opvangen door extra te besproeien, maar op een gegeven moment raakt de watervoorraad uitgeput en kwijnt de aarde weg…

De gevolgen voor onze natuur zijn bekend: bomen en struiken sterven, het gras wordt geel en de dieren gaan op zoek naar water.
Ook voor de waterschappen kan het moeilijk worden, denk aan de veiligheid van (uitgedroogde) dijken die kunnen gaan schuiven, sloten waar geen water meer in staat, de funderingen van gebouwen die bloot komen te liggen en kunnen gaan rotten, en de waterkwaliteit die achteruitgaat.
En dan hebben we natuurlijk nog onze agrarische sector waarvoor zulke droge jaren rampzálig kunnen zijn! Koeien hebben gras nodig, dieren moeten drinken, gewassen en bloemen groeien niet zonder water, en de oogsten komen in gevaar. Het raakt uiteindelijk onze voedselvoorraad!

De regen die afgelopen week gevallen is, is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het tekort is zó enorm dat het niet zo 1-2-3 ingelopen is. We mogen dus terecht spreken van een gróte nood aan water..!!
In een ander deel van de wereld is er juist een enorme sprinkhanenplaag ontstaan door een tevéél aan water…
Kan het zijn dat God wereldwijd onze aandacht vraagt voor iets dat uitgaat bóven het belang van ons natuurlijke voedsel? Welke weg zijn wij als mensheid ingeslagen? In een cultuur die van God afgegleden is, gaan mensen vaak pas nadenken over zaken als leven en dood, God en de eeuwigheid, wanneer ze tegen de grenzen van hun eigen mogelijkheden oplopen….
Dus naast een nood is deze situatie ook een káns!

Gebedsonderwerp 1: boeren
De boerenbevolking stond altijd bekend als toegewijde christenen, maar het aandeel christelijke boeren is flink afgenomen.
– Laten we bidden dat zij God weer gaan zoeken en hun afhankelijkheid van God weer gaan erkennen.
– Dat zij tot Hem zullen gaan roepen om regen!
– Laten wij naast hen staan in dit gebed en God vragen om genade en regen voor ons land, en bidden om een geestelijke ommekeer. Dat God rivieren zal maken in ons geestelijk droge land. (Jes.41:17-20)
– Bid voor de boeren die als gevolg van de coronacrisis hebben moeten meemaken dat een deel van hun opbrengst op veilingen erdoor werd gedraaid, waardoor veel hard werken hun geen geld heeft opgebracht. De boerensector hád het al moeilijk door de niet altijd terechte maatregelen die de regering aan hen oplegde. Bid dat zij de moed niet laten zakken, maar doorzetten! Dat zij nieuwe hoop zullen ontvangen en financiële compensatie. Het is belangrijk om onze voedselvoorziening in eigen land te kunnen behouden.

Gebedsonderwerp 2: andere oplossingen bij watertekorten
– Ook de beschikbaarheid van materiaal voor besproeiing is een probleem. Bid dat er voldoende materialen voor boeren beschikbaar komen.
– Ons kleine land is dichtbebouwd. Het komt meer en meer vol te liggen met asfalt, steen en beton, waardoor er op veel plaatsen te weinig water in de bodem komt. Hierdoor klinkt de bodem in en komt het steeds een stukje dieper onder de zeespiegel te liggen.
Bid om innovaties op het gebied van het opvangen, vasthouden en hergebruiken van water. En dat méér mensen de noodzaak hiervan gaan inzien en deze innovaties ook daadwerkelijk gaan toepassen, in nieuwe wijken én bestaande bebouwing.
Bid ook dat de politiek zich sterk gaat maken hiervoor.

Visie voor de eindtijdgemeente – hoofdstuk 9

 1. Hoe ga ik starten?

Alles begon 40 dagen voor Pasen met een droom. Zie deel 1 hoofdstuk 9. Vervolgens een visie om te wachten zoals Paulus aan boord van het schip toen hij als gevangene naar Rome werd gebracht. Lees deel 1 hoofdstuk 7. Het was alsof God zei: ‘Blijf op je post.’
We zien ook een opdracht van Jezus aan de discipelen om te wachten: 

 1. Wachten in Galilea, opdracht van de engel bij het graf aan Maria (Matteus 28: 7)
 2. Wachten in Jeruzalem, opdracht van Jezus voordat Hij naar de Hemel opvoer. (Handelingen 1: 4)

Ik geloof dat de discipelen een transitiefase door maakten van 40 dagen + 10 dagen. Een transitiefase waarin zij van leerlingen naar apostelen werden getransformeerd. Eerst door Jezus die aan hen verscheen in Zijn verheerlijkte lichaam en later door de Heilige Geest. Echter er waren nog 10 dagen waarin Hij hen opdroeg om te wachten. Ik stel mij zo voor dat zij die dagen met bidden en vasten doorbrachten. Toch niet helemaal zonder de Heilige Geest, want we lezen dat Jezus de Heilige Geest in hen blies. Johannes 20: 22
Deze stille dagen met elkaar waren cruciaal om zichzelf voor te bereiden voor de ultieme taak die voor hen lag, waarvoor Jezus het fundament had gelegd. Jezus die zelf na de hemelvaart Zijn positie had ingenomen aan de rechterhand van God de Vader. Een positie die wij geestelijk ook hebben ontvangen als wij in Christus zijn. Wat een voorrecht.

Besef van bovenstaande positie in Christus is cruciaal om überhaupt te kunnen starten. Hij is gesteld boven alle krachten en machten aan de rechterhand van God de Vader Efeze 1: 22. Uit genade zijn wij zalig geworden, in Christus opgewekt en met Hem in de Hemelse gewesten geplaatst. Efeze 2: 6
Als wij geestelijk gezien deel uitmaken van Zijn lichaam laten wij dan ook als Zijn lichaam gaan functioneren en in de autoriteit die Hij heeft onze positie in de Hemelse gewesten innemen.
Vraag de Vader om een gave. Vraag de Vader om een taak. Vraag om vrijmoedigheid en vraag vooral om bereidheid in jouw hart. Want je kan nog zoveel vragen, maar als er geen bereidheid is dan zal je uiteindelijk nalatig worden.
Misschien zijn nalatigheid en hoogmoed wel de twee grootste valkuilen voor christenen van deze tijd.
Er is een gave en taak zijn waardoor je aandacht getrokken wordt. Ga er voor in gebed. Bij mij was er een periode met bovenmatige interesse voor genezing en bevrijding. Ik merkte dat God op gebed personen op mijn pad bracht. Dat Hij mij wilde trainen. Maar dat ik veel kansen voorbij liet gaan omdat ik Zijn stem niet verstond in de ontmoetingen. Ik merkte ook dat ik tekort schoot in vrijmoedigheid. Het ergste vond ik nog dat ik mij vaak schaamde voor de naam van Jezus t.o.v. ongelovigen.
In Gods koninkrijk zal de Heilige Geest jou toerusten en is het ‘learning on the job’ oftewel gewoon doen. Is er in je omgeving een evangelist, apostel, profeet, leraar of herder die je wil toerusten in een specifieke taak waarnaar jij je uitstrekt, overleg dit met God en indien van Hem pak dat dan met beide handen aan. Uiteraard is de belangrijkste toerusting Gods woord. Onderzoek alles in de Bijbel op het gebied van jouw interesse en doe evt. een specifieke cursus.
De belangrijkste vraag blijft: ‘Ben jij beschikbaar?’

Een generaal van het Korps Mariniers was contingentscommandant in Congo van een internationale troepenmacht. Hij was het type generaal ‘niet praten, maar doen’.
Op een dag moest hij een belangrijke beslissing nemen welke mensenlevens kon sparen, echter politiek gezien was het beter geweest dat hij niets had gedaan en deze mensenlevens had opgeoffert.
Hij koos voor de eerste optie wat uiteindelijk zijn carrière stop zette vanaf dat moment.
Later vroeg een jonge officier waarom hij op dat moment die keuze maakte.
De generaal zei: ’Jongeman het is beter gestraft te worden omdat je iets hebt gedaan, dan gestraft te worden omdat je niets deed.’

In tijd van oorlog blijkt elke keer weer dat mensen lam geslagen worden en niets doen of dat zij alsmaar relativeren en de ernst van situaties totaal verkeerd inschatten.
Op dit moment verkeren wij geestelijk gezien in oorlog. Misschien wel erger dan ooit tevoren. Zorg dat je niet lam geslagen wordt! Ga de ernst van de situatie niet weg relativeren! Maar kom in actie. Doe het nu!
Wat heb je te verliezen?
Wie kan tegen jou zijn als God met jou is?

Vragen:

 1. Hoe ben jij in actie of hoe ga jij in actie komen?
 2. Waarom zal jij een transitiefase ingaan? Waar ga jij je transitiefase doorbrengen? En hoe doe je dat?
 3. Ben jij beschikbaar?

Gebed: Lieve Vader help mij want ik kan het niet. Ik heb juist nu U nodig om mij te helpen. Spreek tot mij zoals U deed tot Gideon. Bevestig mij door te zeggen “dapper held”. Heer ik kijk met heel andere ogen naar mezelf als dat U dat doet. U acht mij geschikt, terwijl ikzelf alleen maar goed ben in koffie schenken. Heer zend mij toch omdat de velden wit zijn om te oogsten. Het zijn Uw werken. Wederom geef ik mezelf over in Jezus naam.

Gebed WOENSDAG 27-05-2020

Zijn streken zijn ons niet onbekend (2 Kor.2:11)
Zaterdag hadden we het over verleiding en misleiding. En gisteren lazen we hoe Jakob door bedrog de eerstgeboorte-zegen verwierf.

Goed om hierover na te denken en te bidden, zeker nu we in zo’n vreemde tijd leven, waarin we ons (ik tenminste wel) hier en daar toch wel bedrogen kunnen voelen.
Toch klopt dit gevoel precies met wat de Bijbel beschrijft over de eindtijd.
Een keer toen we aan het bidden waren, kwam deze gedachte als een pijl binnen: het lijkt wel het witte paard uit Openbaring 6:1. Wanneer Jezus het eerste zegel opent, komt er een wit paard tevoorschijn, dat uitgaat over de aarde, overwinnende om te overwinnen.

In eerste instantie zou je kunnen denken dat het witte paard Jezus is, maar Hij doet net zelf het eerste zegel van de boekrol open… Het lijkt niet waarschijnlijk dat Hij er dan meteen zelf uit zou komen… ook niet als je de volgende paarden in de rij bekijkt…. Bovendien gaat Zijn intree in Openb.19 heel ánders.

Als je ook andere Bijbelgedeelten erbij betrekt, groeit de vraag: zou dat paard de VERLEIDER kunnen zijn… die over de aarde uitrijdt… overwinnende om te overwinnen? Precies de situatie van Luc.21:34/35 – ‘plótseling, als een klapnet, over allen die over de aarde gezeten zijn’. Kroon (corona) op zijn hoofd, boog (dat verbeeldt allerlei doelen en verbonden) in zijn hand. Kijk eens naar de meeste regeringen die overal dezelfde maatregelen treffen, en uiteindelijk (al dan niet bewust) de Nieuwe Wereld Orde ruimte geven.

Zou dit witte paard de Grote Verleider kunnen zijn? En zou dit het begin kunnen zijn van het zichtbaar worden van het ‘beest’ uit Openbaring 13? Het beest dat ‘door zijn betoveringen alle volken verleidt’ (Openb.18:23)? Zodat de hele wereld het beest met verbazing achterna gaat (Openb.13:3)? Zodat het diegenen die het verbond niet nauwkeurig naleven door vleierijen doet afvallen van de Levende God (Dan.11:32)?

Oeps, goed om hierover na te denken.

Gebedsonderwerp: de streken van de vijand doorzien.

Gebed 1: Kerk en gezin
* Heer, we belijden onze angst om over de eindtijd te lezen in Uw Woord. We bidden: bekrachtig ons hart en ons geloof, doe ons beseffen dat U met het oog op ons welzijn van tevoren hebt verteld wat er gaat gebeuren. U wilde niet dat we overvallen zouden worden maar dat we voorbereid zouden zijn.
* We bidden Heer, dat Uw Kerk in Nederland een grote ijver ontwikkelt om Uw Woord te bestuderen over de eindtijd. Dat we daar met elkaar in groepjes en kerken over gaan zoeken en brainstormen. We bidden dat dit ons niet meer zal scheiden, maar ons juist zal samenbinden.
* Haal ook uit onze gezinnen het taboe over de eindtijd weg. Dat we met onze kinderen en kleinkinderen zullen zoeken en praten over de tijd die komt. We bidden dat we zullen ‘waken en bidden om te kunnen ontkomen’ voor zover mogelijk, en zullen ‘blijven staan voor Uw Aangezicht’. (Luc.21:36)
* We danken U dat we gaan groeien in autoriteit en Geest-kracht als we de vijand in de ogen gaan kijken. Dank U dat U de vijand glansrijk overwonnen hebt en dat Hij die in óns is, véél meer is dan die in de wereld is!! Leer ons leven in Uw overwinning!

Gebed 2: beweging van waarheid in ons land
* We bidden voor diepe honger in ons volk naar God en Zijn Woord, naar begrip van de eindtijd zoals in de Bijbel beschreven staat.
* We bidden voor een ijver bij onze bevolking om waarheid te zoeken en te herkennen in de wirwar van informatie.
* We danken U voor klokkenluiders in onze samenleving die opstaan voor waarheid. We bidden Uw bescherming over hen en hun gezinnen, en we bidden dat deze weg van zoeken hen uiteindelijk aan Uw voeten brengt.
* We bidden voor meer mensen die moed vatten om vreedzaam op te staan voor waarheid en rechtvaardigheid, zodat dit uitgroeit tot een waardige beweging van recht en gerechtigheid in ons land. We bidden ook om creatieve werkvormen en voorzieningen daarvoor.
* Het bezwaar tegen 5G is maandag door de rechters afgewezen. We bidden voor hoger beroep en dat ons volk massaal de werking van 5G gaat uitzoeken en gaat opkomen voor bescherming van de gezondheid van onze bevolking!