Ben jij die geschreven brief van Christus? – week 36

2 Kor.3:

1 Beginnen  wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig, of aanbevelingsbrieven van u?

2 U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen.

3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet  op stenen tafelen,  maar op tafelen van vlees, van de harten.

4 Zo’n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God.

5 Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar  onze bekwaamheid is uit God.

6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om  dienaars van  het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

 

Het is maandagochtend. Tijd voor de wekelijkse overdenking. Echter er komt niets uit mijn handen.

Hoe was mijn start vanmorgen? Heb ik eerst Zijn Koninkrijk gezocht en Zijn gerechtigheid? Of ben ik gelijk begonnen met de aardse zaken die mij bezig houden?

Een tijdje terug heb ik een ruzie gehad met een Christelijke vriend van mij. Dit is nog niet bijgelegd en ik merk dat dit meer met mij doet als ik verwacht had. Natuurlijk rechtvaardig ik mijzelf omdat er dingen gezegd zijn die volgens mij anders hadden gemoeten. Maar hoe ben ik daarmee omgegaan?

Was ik zelf daarna niet onrechtvaardig? En rechtvaardigde ik mijzelf niet door te zeggen ‘ja maar…..’

Gods woord is vrij duidelijk over het bijleggen van ruzies met een broeder. Laat de zon niet ondergaan over uw…..

Heb ik mijzelf weer eens aanbevolen, gerechtvaardigd?

Of heb ik mijn rechtvaardiging, aanbeveling, bij anderen getracht te halen?

Als Jezus de aanbevelingsbrief is, geschreven op mijn hart, dan zegt deze dat ik alleen gerechtvaardigd ben door Zijn bloed en niets anders.

Het is tijd voor verzoening.


Vraag:

  1. Zijn er broeders of zusters in jouw omgeving waar je moeite mee hebt?
  2. Wat zegt Gods woord hoe je met jouw specifieke situatie om moet gaan?
  3. Heb je Zijn woord met behulp van de Heilige Geest nauwkeurig op dit punt onderzocht?

Gebed deze week:

Vrijdag komen we samen met de kringleiders van gebedskringen bij defensie.

Graag gebed voor een zeer gezegende ontmoeting op de Friendship in Sleeuwijk.

Dat we vanuit onze eenheid in Christus de geschreven brief op onze harten kunnen lezen bij elkaar.

Dat de ongelovige wereld om ons heen Christus gaat zien door de onderlinge liefde die wij voor elkaar hebben, maar ook voor een verloren wereld.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)

Persoonlijke dank- en gebedspunten