Biddende soldaten – week 41

Psalm 79: 9 “Help ons o God onzes heils ter oorzaak van de eer Uws Naams; en red ons en doe verzoening over onze zonden om Uws Naams wil”.

Biddende soldaten

Mobilisatie 1914. Keurig in het gelid staat het korps Groene Jagers aangetreden. Koningin Wilhelmina inspecteert dit korps. Ze kijkt de mannen aan, die als het nodig is, hun leven voor het vaderland zullen geven. Dan blijft ze plotseling staan. Ze vraagt met luide stem: Wie van jullie kan er bidden? Verbaasd kijken de Jagers haar aan, want dit verwachten zij niet. Bidden? Wie? Onderzoekend zijn de ogen van de vorstin, vastberaden is haar houding. Dan komen er eindelijk acht soldaten naar voren. Het zijn er niet veel. Toch kijkt de koningin deze acht dankbaar aan, want deze acht zijn biddende soldaten, geen vloekende soldaten. Zij weet, die zijn blijven bidden en schamen zich niet voor de groep. Dan spreekt ze: “Aan zulke soldaten heb ik meer dan aan al die anderen. Zulke soldaten – biddende soldaten – kunnen ons vaderland redden!”

September 1914 – Inspectie door Koningin Wilhelmina van troepen op Waalsdorp

Dat heeft koningin Wilhelmina in 1914 gezegd, terwijl het hele korps Groene Jagers het kon horen! Op verzoek van de koningin zingen de acht soldaten een vers van psalm 79, “Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven”. Het duurt niet lang of het hele korps zingt uit het hoofd mee, tot de laatste regel: “Bewijs ons eens genade”. Ze kunnen het dus wel allemaal zingen, in 1914 nog wel. Hoe zit dat met dan met bidden? Die bidden om in leven te blijven, geestelijk in leven blijven. Ze bidden voor de noden van zichzelf, van ons land en ons volk. Dat geldt niet voor die anderen.
Daarom blijft het nog steeds waar: aan biddende soldaten hebben we meer dan aan al die anderen.
De vijand is tijdens de Eerste Wereldoorlog niet over onze grenzen gekomen. De Heere heeft het gebed van de bidders gehoord. Er is toen veel gelovig gebeden. Sommige bidders geloofden vast, dat er geen oorlog zou komen. Zulke bidders hadden dat niet van zichzelf, maar zij kregen de zekerheid van de Heilige Geest. Daarom geloofden zij het zo vast. Aan biddende soldaten hebben we meer dan aan al die anderen
Daarom bidt zonder ophouden, ook in dienst, ook met de baret of de pet op. Schaam je niet, blijf bidden. Bidt met elkaar en zing, zing biddend: Help ons o God onzes heils ter oorzaak van de eer van Uw Naam.