Blijdschap door afhankelijkheid – week 40

Lezen: Jesaja 12:1-3
Tekst: „En gijlieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils.”

Admiraal Michiel Adriaenszoon de Ruyter staat bekend als een gelovig mens. We kunnen van zijn levenshouding leren. Door in de Bijbel te lezen heeft hij zijn geloof gevoed. Daar nam hij ruim de tijd voor. Als De Ruyter aan land was, las hij hele avonden overluid zodat meteen zijn vrouw en kinderen onderwezen werden. Natuurlijk werd er in huize De Ruyter dan ook gezongen.

Ook de scheepsjournalen die De Ruyter als kapitein heeft bijgehouden, tonen aan dat hij een gelovig man is. Het oudste journaal dat we kennen is van 1633, als De Ruyter nog maar een jongeman is van 26 jaar. We lezen dan: „Wij kunnen God Almachtig niet ten volle loven en danken voor de genadige weldaad, die God ons dagelijks bewijst”. Zijn hart loopt over van vreugde. Ken jij dat? Als je nadenkt over je leven en over alles wat je op die dag uit Gods hand hebt ontvangen, dan wil je je dankbaarheid wel eens kwijt. Dat vertrouwt De Ruyter toe aan het papier van zijn scheepsjournaal.

Dat blijft zo, want veertig jaar later, op een zondag in 1673, schrijft De Ruyter in zijn journaal dat „onze dominee een mooie preek” had gehouden over Jesaja 12:3: „En gijlieden zult met vreugde water scheppen uit de fonteinen des heils.” Die preek was er bij De Ruyter goed ingegaan, maar dat niet alleen. Zijn predikant heeft ook het Heilig Avondmaal bediend. Wat een blijdschap: Ik voor u!

De Ruyter mocht aan boord zelf water scheppen met vreugde uit de fonteinen des heils. Zijn vreugde en blijdschap heeft hij van God gekregen. Door preek uit het Evangelie mocht hij delen in de geestelijke gaven die Christus heeft verdiend, zoals vrede, genade, liefde en zaligheid.
Als je grote dorst hebt, dan schep je met beide handen water en je bent verheugd als je dorst gelest is. Schep net als de Ruyter je blijdschap uit Gods Woord, de preek en de sacramenten, ook in dienst.

Na de slag bij Kijkduin in 1673 heeft De Ruyter tegen zijn vlop, ds. Westhovius, gezegd: „Nu mag men zeggen: heden heeft de Heere heil in Israël geschonken, onze gebeden verhoord, en voor ons gestreden.” Zoals De Ruyter het ziet, is het God alleen Die heeft gehandeld. Vechten met ’s lands vloot betekent voor hem eigenlijk: alles in Gods hand leggen. Dat kan door het gebed. In het gebed vond De Ruyter de lichamelijke en geestelijke kracht om de strijd vol te houden en de dood van goede vrienden te kunnen dragen.

Schep water met vreugde, maak gelovig gebruik van alle geestelijke weldaden die Christus verdiend heeft. De Heilige Geest deelt de gaven van Christus in rijke mate uit, ook in dienst, ook op uitzending.

Heere, schenk mij de vreugde in Uw zaligheid, schenk mij door Uw Woord, de preek en de sacramenten de blijdschap die mijn hart vervult. Mag ik zo een getuige van u zijn in de dienst.