Brief aan Filadelfia

Wanneer Jezus de gemeente in Filadelfia toespreekt, heeft Hij alleen maar bemoedigingen voor hen om door te gaan en trouw te blijven door veel verdrukkingen heen. Hij biedt de trouwe gemeente in Filadelfia posities van eer aan in Zijn eeuwige heerschappij, in relatie tot hun gehoorzaamheid aan Hem in hun aardse leven. Jezus belooft een deur van zegen voor hen te openen (vers 8) wat ook inhoudt dat ze eerherstel in het bijzijn van hun vijanden krijgen (vers 9), genade om in overwinning te wandelen in de moeilijkste tijd van de geschiedenis (vers 10) en een plek van autoriteit en intimiteit met God in de eeuwigheid (vers 11-12). Als we deze brief lezen, geloof ik dat Jezus hier doorheen ook ons wil aanmoedigen:

‘Dit zegt de Heilige, de Waarachtige…’ (vs. 7a)

Jezus is heilig, toegewijd aan God zonder compromis. En Hij weet hoe het is om zonder compromis te leven tussen mensen die een hele andere koers gaan. Hij is ons daarin voorgegaan. Hij is ook de Waarachtige. In het Engels staat er: ‘He Who is true’; Hij is waarheid. Hij is volkomen te vertrouwen. Hij is het waard dat we Hem vertrouwen en zonder compromis volgen.

‘…Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent…’ (vs. 7b)

Wees niet bang als mensen je tegenwerken of proberen te intimideren om je van je gehoorzaamheid aan God af te krijgen en een compromis te laten sluiten; zij hebben niet de sleutel die deuren voor jou kan openen of sluiten. Alleen Jezus heeft die. Als je Jezus zonder compromis volgt, zal Hij ervoor zorgen dat je nooit beschaamd uitkomt. Hoe heftig omstandigheden ook mogen lijken, je bent altijd in Zijn hand en Hij zorgt voor jou. Dat zie je in vers 8:

‘Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.’

In mijn eigen leven kwam ik in een situatie terecht waarin er veel intimidatie tegen mijn roeping van God kwam. Ik besloot niet te buigen en de stem van God in mijn hart te gehoorzamen, ook al deed ik het met knikkende knieën. Voor het oog leek het alsof ik alles kwijtraakte, maar daarna opende God nieuwe deuren voor mij en ik heb Zijn liefdevolle zorg voor mij zo bijzonder ervaren. Dat geeft vertrouwen. Hij is trouw. Ook al zou alles om je heen wankelen, als je Hem gehoorzaam blijft, ben je veilig in Zijn zorg.

In vers 9 staat het volgende:
‘Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.’
 
Voor mij persoonlijk was dit in de moeilijke tijd waar ik doorheen ging, een belofte van God dat zij die eerder kritiek op mijn gehoorzaamheid aan God hadden en probeerden mij daar vanaf te brengen, aan het eind zullen zien dat ik God trouw was en zullen erkennen dat God mij liefheeft. In de ESV staat heel mooi ‘they will learn that I have loved you’. Als je herkent dat je soms aangevallen wordt op je trouw en gehoorzaamheid aan God, bedenk dan dat je aanvallers aan het eind zullen zien en erkennen dat Jezus jou liefhad en heeft; ‘they will learn that Jesus has loved you’.

Op basis van al deze dingen, moedigt Jezus de gemeente in Filadelfia en ons in vers 11 aan:
‘Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.’

Houd vast aan wat je hebt; sluit geen compromis, blijf Jezus volgen, blijf Hem gehoorzamen, zodat niemand je kroon zal wegnemen; zodat niemand jouw diepe relatie met God en je wandel met Hem kan verstoren en je daar vanaf kan brengen. Blijf Hem trouw, houd vast, houd vol!

In vers 12 spreekt Jezus over de beloningen die ons te wachten staan als we volhouden tot het einde:
Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam.’

Wie overwint, zal verantwoordelijkheid in de tempel van God krijgen en daar een blijvende plek hebben. Je zult de Naam van God op je geschreven krijgen en de naam van het nieuwe Jeruzalem én de nieuwe naam van Jezus. Als je dat op je geschreven krijgt, betekent dat een diepe verbondenheid met God, met Jezus en met Zijn stad. Laat dat eens inzinken en vraag de Heilige Geest eens om openbaring daarover… Wat een bijzondere beloning.

Gebed:
* Vraag de Heilige Geest je te helpen om dichtbij Jezus te blijven en vast te houden wat je hebt, zodat niemand je kroon zal wegnemen.
* Vraag Hem je vrijmoedigheid te geven om zonder compromis in gehoorzaamheid aan God te blijven leven.
* Dank Jezus dat alleen Hij de sleutel van David heeft en dat het veilig is om je in gehoorzaamheid aan Hem over te geven. Dank Hem voor Zijn bijzondere liefdevolle zorg voor jou.

Lied:
Worth it all – Misty Edwards
https://youtu.be/socHz9kpAms