Heeft u ons missende archiefstuk?

Intl. Conferentie Lunteren 1964

Intl. Conferentie Lunteren 1964

Vanaf het allereerste NCOK-uur op 1 april 1929 zijn de documenten van ons archief bewaard gebleven, destijds nog op Slot Zuylen en later op de zolder van Beukbergen in Huis ter Heide.

Internationaal gezien, heeft Nederland relatief een grote hoeveelheid originele correspondentie bewaard. Alle stukken zullen op termijn worden ingescand.

Echter, we missen nog enkele oude stukken, zoals kaartjes, foto’s, verhalen, “Brieven” en “Maandelijksche Mededeelingen. Allemaal drukwerkjes, welke ooit door onze enthousiaste kringleden gemaakt zijn. We hebben veel, maar we zouden graag volledig willen zijn, zodat iedereen dit unieke archief kan raadplegen.

Ook van de tijd in Soerabaja in huize Nieuw Zuilen, nabij Trètes, willen we graag meer verhalen horen of mogen we misschien zelfs uw foto’s inzien?

PMT Juni 1997

PMT Juni 1997

Nu kunnen we ons voorstellen dat u zelf vragen over de rijke historie van christen-militairen hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld de vele ledenlijsten van vroeger, waar misschien een persoon uit uw familie op voor zou kunnen komen. Mail ons gerust.
We hebben misschien niet overal antwoord op, maar we doen zeker ons best!

Kunt u ons archief aanvullen met uw verhaal, foto of document?
Dan komen we heel graag met u in  contact@ncok.nl !

Dwarsligger krijgsmachtbijbel voor militairen

Dwarsliggerbijbel 2Voor militairen is sinds vandaag een speciale uitgave van de Bijbel beschikbaar. Het is een compacte uitgave in dwarsliggerformaat waardoor het boekje in de linker bovenzak van een uniform past.

De nieuwe krijgsmachtbijbel is er in twee vertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Daarmee worden alle kerken bereikt. Binnen Defensie is er regelmatig vraag naar bijbeltjes, vooral tijdens uitzendingen en bij intensieve militaire opleidingen hebben militairen steun aan hun geloof- en levensovertuiging.

Matroos der 1e klasse Paulette Westerbeek en korporaal 1 Jonathan Strijbis kregen de eerste exemplaren van hoofdkrijgsmachtpredikant dominee Klaas Henk Ubels. Dat gebeurde in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg in het bijzijn van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Ton van Ede.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege en door de Stichting Herziene Statenvertaling. De Bijbels zijn verkrijgbaar via de krijgsmachtpredikanten of het Bureau HKP (Hoofdkrijgsmachtpredikant).

Bron: www.defensie.nl, 16 april 2014 (actualisatie 17 april 2014)