Dwarsligger krijgsmachtbijbel voor militairen

Dwarsliggerbijbel 2Voor militairen is sinds vandaag een speciale uitgave van de Bijbel beschikbaar. Het is een compacte uitgave in dwarsliggerformaat waardoor het boekje in de linker bovenzak van een uniform past.

De nieuwe krijgsmachtbijbel is er in twee vertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling en de Herziene Statenvertaling. Daarmee worden alle kerken bereikt. Binnen Defensie is er regelmatig vraag naar bijbeltjes, vooral tijdens uitzendingen en bij intensieve militaire opleidingen hebben militairen steun aan hun geloof- en levensovertuiging.

Matroos der 1e klasse Paulette Westerbeek en korporaal 1 Jonathan Strijbis kregen de eerste exemplaren van hoofdkrijgsmachtpredikant dominee Klaas Henk Ubels. Dat gebeurde in Hilversum op landgoed De Zwaluwenberg in het bijzijn van Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht luitenant-generaal Ton van Ede.

Het project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Koninklijke PIT Pro Rege en door de Stichting Herziene Statenvertaling. De Bijbels zijn verkrijgbaar via de krijgsmachtpredikanten of het Bureau HKP (Hoofdkrijgsmachtpredikant).

Bron: www.defensie.nl, 16 april 2014 (actualisatie 17 april 2014)

NCOK boekenlegger

Ons visitekaartje in de vorm van een handige boekenlegger.
Op de achterkant zijn alle boeken van de Bijbel in hun volgorde opgenomen én gerangschikt in begrijpelijke categoriën. Héél handig als spiekbriefje bij de Dienst-te-velde!

Voor defensiepersoneel op aanvraag beschikbaar.
Stuur een e-mail naar contact@ncok.nl en vermeld daarin alstublieft de benodigde gegevens.

De NCOK ondersteunt de ontmoetingskringen met nog meer handig materiaal, zoals aankondigingen in NCOKhuisstijl, informatiemateriaal, et cetera.

Heeft u specifieke gedachten of wensen, overleg dan gerust en neem contact met ons op via contact@ncok.nl