Ken jouw Chain of Command

Romeinen 13: 1, 2:

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. 

In het leger geldt een bepaalde rangorde, een commandostructuur, een ‘chain of command’. Ieder die dient moet op de hoogte zijn van zijn of haar specifieke chain of command. Als je marinier bent ziet jouw commandoketen er anders uit dan wanneer je bij de luchtmacht werkt. Alleen iemand uit de keten boven jou heeft de bevoegdheid om orders aan jou te geven. Als je tegengestelde orders krijgt zul je uiteraard moeten luisteren naar degene met de hoogste rang van jouw commandoketen. Binnen één leger is er uiteraard voor iedereen één hoogste autoriteit, deze heeft in alles het laatste woord. Dat kan ook niet anders, een leger kan natuurlijk niet goed functioneren als er verdeeldheid zou zijn over het doel van de missie. 

Wanneer wij Jezus aannemen als onze Redder en Verlosser, maken wij per direct onderdeel uit van een leger. Van het leger waarvan Jezus Zelf de aanvoerder is. Of je nu wilt of niet, of je dit weet of niet, je wordt toegevoegd aan een leger, je krijgt een rang, je wandelt onder een bepaalde Banier, je krijgt een positie, een wapenuitrusting, een vijand en een taak.
Ditzelfde principe geldt voor ieder mens en ook voor ons christenen. Ieder individu moet weten wie de hoogste autoriteit heeft en wie de het laatste woord heeft, anders krijg je anarchie. Dan zou je niet weten of je de wet overtreedt, wat jouw rechten zijn en op welke grond je kunt staan om voor jezelf op te komen. Elke burger moet naar de politie luisteren, maar de politie moet de wet handhaven, die mag niet zomaar zijn eigen wil uitvoeren. Als een agent dat wel zou doen, mag je voor jezelf opkomen en naar de autoriteit stappen die boven de politie staat om je recht te halen. Dit geldt voor elke overheid en elk instituut. 

In ons land lijkt ieder instituut redelijk op de hoogte te zijn van de commandostructuur, de gemeenten, de provinciale staten en andere instituten. Dit maakt ons in tegenstelling tot vele andere landen een redelijk rechtvaardig land.
Echter bij de hoogste autoriteiten, zoals onze overheid en de Europese Unie, is er regelmatig sprake van onrecht en rebellie binnen de commandoketen.
Om die reden is het belangrijk dat wij zelf wel duidelijk weten wie de hoogste aanvoerder is, want vroeg of laat wordt iedereen ter verantwoording geroepen en moet je rekenschap afleggen. Het kan zijn dat je heel gehoorzaam bent naar iemand die een hogere rang heeft dan jou, maar als diegene in rebellie leeft tegen de hoogste autoriteiten zullen hij en jij daar verantwoording voor moeten afleggen. En dat geldt helemaal als kan worden aangetoond dat jij van de correcte orders op de hoogte bent of had kunnen zijn. 

Onze overheden lijken steeds vaker orders aan te nemen van autoriteiten als Izebel, de Moloch, de Mammon de hoer van Babylon en noem ze maar op. Deze autoriteiten horen niet bij onze chain of command en wij erkennen hun orders niet! Zij zijn werkzaam in het leger van onze vijand en de vijand van onze aanvoerder.
Yeshua, de Heere der Heerscharen, de Koning der Koningen, JHWH sabaoth is de hoogste autoriteit in onze commandoketen. Dat betekent dat wij alleen de orders kunnen volgen die in lijn zijn met Zijn orders. En wij zullen daar rekenschap over afleggen.
Totdat Hij op het toneel verschijnt, kan het zijn dat de lagere autoriteiten het ons heel moeilijk zullen maken als wij hun orders niet opvolgen. Daarom is het aan ons om een keuze te maken, om mee te doen in de rebellie tegen God of om stand te houden in het wetboek der eeuwigheid en een grotere straf te ontlopen. 

Wij hebben het handboek van onze Aanvoerder in bezit, dus zijn wij in staat om te toetsen wanneer wij worden gedwongen in overtreding te gaan. Eén van de dingen die we lezen in Zijn handboek is dat we de bijeenkomsten niet moeten verzuimen. Hebreeën 10: 25. Zijn Woord leert ons dat we de HEER moeten prijzen en Zijn naam psalmzingen. Zo weten wij dat een bevel tegen dit woord afkomstig is van het verkeerde team.
Lofprijs en aanbidding in waarheid, in geest en in eenheid onder de broederen breekt het rijk van satan af als niets anders. Samen met de liefde is er geen groter wapen tegen hem. Stel je voor dat je in oorlog bent en je laat de vijand bepalen welke wapens je wel en niet moet inzetten! Dat zou een lachertje zijn. Mijn God zal het laatst lachen maar Hij is geen lachertje en Hij maakt geen grappen als Hij ons instructies geeft. Ken jouw rangorde en bevelstructuur en handel ernaar.