Functie-omschrijving regiocoördinator / assistent

Functieomschrijving regiocoördinator /assistent

Algemeen:
Bewust is er voor coördinatoren per regio gekozen. Omdat uit ervaring is gebleken dat christen zijn alle verschillen per krijgsmachtdeel overstijgt. Het is zeer praktisch om te werken in de omgeving waar je woont en werkt.

De taak van coördinator en assistent is identiek m.u.v. de eindverantwoordelijkheid. Bij voorkeur draait een persoon een periode(seizoen) mee als assistent om vervolgens zelf coördinator te worden.

Bij alles wat we doen proberen wij onze visie/ambitie zo breed mogelijk te delen:
Onze ambitie is dat Jezus binnen de krijgsmacht zichtbaar is, gekend en nagevolgd wordt door middel van persoonlijke groei, discipelschap en ontmoeting.

Kringleiders behoren niet tot het kernteam of bestuur maar worden wel zoveel mogelijk betrokken o.a. door de jaarlijkse ontmoetingen en persoonlijk contact. O.a. door de coördinatoren en assistenten.

Elke kring in Nederland beschikt nu over een kringleider en bij voorkeur een tgv. kringleider. Deze laatste om voortzettingsvermogen te waarborgen.

De taak van de Coördinator kringen is onder te verdelen in 5 deeltaken:
1. POC NCOK met kringleiders, tgv. kringleider, kringleden.
2. POC GV’ers
3. Opzetten van kringen
4. Ondersteunen van kringen
5. Toerusten van kringleiders

1. POC NCOK met kringleiders van betreffende regio.
Hij of zij is het aanspreekpunt van de kringleiders en tgv. kringleiders.
Hierbij houden wij rekening dat de kringen autonoom zijn en niet ondergeschikt aan de NCOK. Wij zijn vooral dienstverlenend.
In overleg met de secretaris houden wij de kringenlijst op de site actueel. Dit betekent dat er altijd een kringleider en een toegevoegd kringleider is. Bij overplaatsing stimuleren wij kringleden de taak over te nemen. De vertrekkende persoon motiveren wij om indien nodig een nieuwe kring te starten.
2. POC Geestelijk Verzorgers
Op kazernes houden wij nauw contact met de protestantse en katholieke geestelijke verzorging(GV). Relaties bouwen is onze kracht. Lunchen is een goed middel. De GV’er die geen kring leidt vragen we mee te komen naar de kring. Op kazernes waar geen kring is motiveren wij de GV een kring te starten en een ruimte te faciliteren. De GV wordt uitgenodigd deel te nemen aan de jaarlijkse relatiedag NCOK-GV op de Friendship in Sleeuwijk.
3. Opzetten van kringen
Netwerken is onze job. Wij brengen mensen bij elkaar. Leggen verbanden tussen mensen en zijn continue op een bewogen wijze bezig als een verbindende factor. Hierbij is er oog voor de nood bij mensen. Vanuit deze passie en liefde voor mensen bouwen wij een netwerk op waarin kringen soms als vanzelf ontstaan, echter geleidt door de Geest.
4. Ondersteunen van kringen
Kringen kunnen op de meest uiteenlopende wijze steun vragen. De meest gebruikelijke steun is helpen met opstarten. Dit zijn meestal adviezen m.b.t. informeren van GV, faciliteren door GV en toestemming vragen commandant. Het presenteren van de kring. Het draaien van de kring. Hoe om te gaan met kringgebed? Zie tips opstarten Kring.
Verder kunnen wij ondersteunen in het aanleveren van een poster en/of flyers. Plaatsen op de site. De eerste paar keer leiding geven aan de kring.
Elke kazerne staan we minimaal 1x per jaar met onze promotietafel in de hal van het Kek-gebouw(bedrijfsrestaurant).
Zorg via de secretaris NCOK dat je altijd voldoende Krijgsmachtsbijbels, flyers, evangelisatie-materiaal en banners hebt.
Wij promoten via kringleden (en Flyers en posters) ons Kickstart-programma. Dit staat open voor alle (oud)militairen met klachten van uiteenlopende aard.
5. Toerusten van kringleiders
Toerusting van kringleiders op individuele basis is zeer belangrijk. Soms kan dit simpel zijn door de kringleider b.v. te wijzen op onze ‘blog‘ die hij kan gebruiken t.b.v. de kringbijeenkomst. Soms is het wenselijk om een tijdje met hem of haar op te lopen. Het kan ook zijn dat een kringleider zelf is vastgelopen. In dit geval is misschien pastorale zorg wenselijk. Ga samen met hem of haar op zoek naar de meest geschikte zorg. Meestal zal die te vinden zijn bij de GV of in de eigen gemeente.
Bij de kringleiders promoten wij Alpha voor de Krijgsmacht en stimuleren wij hen deel te nemen aan de leiderschapstraining in discipelschap bij de Navigators.

Stappenplan starten nieuwe kring / tips voor de kring bijeenkomst

In ijver is hij vurig en onverdroten van geest. Dit houdt o.a. in dat hij regelmatig de kringen bezoekt en met zijn vurig verlangen van ontmoeting met Christus en christenen anderen probeert aan te zetten om kringen te starten.