Heeft u ons missende archiefstuk?

Intl. Conferentie Lunteren 1964

Intl. Conferentie Lunteren 1964

Vanaf het allereerste NCOK-uur op 1 april 1929 zijn de documenten van ons archief bewaard gebleven, destijds nog op Slot Zuylen en later op de zolder van Beukbergen in Huis ter Heide.

Internationaal gezien, heeft Nederland relatief een grote hoeveelheid originele correspondentie bewaard. Alle stukken zullen op termijn worden ingescand.

Echter, we missen nog enkele oude stukken, zoals kaartjes, foto’s, verhalen, “Brieven” en “Maandelijksche Mededeelingen. Allemaal drukwerkjes, welke ooit door onze enthousiaste kringleden gemaakt zijn. We hebben veel, maar we zouden graag volledig willen zijn, zodat iedereen dit unieke archief kan raadplegen.

Ook van de tijd in Soerabaja in huize Nieuw Zuilen, nabij Trètes, willen we graag meer verhalen horen of mogen we misschien zelfs uw foto’s inzien?

PMT Juni 1997

PMT Juni 1997

Nu kunnen we ons voorstellen dat u zelf vragen over de rijke historie van christen-militairen hebt. Zo zijn er bijvoorbeeld de vele ledenlijsten van vroeger, waar misschien een persoon uit uw familie op voor zou kunnen komen. Mail ons gerust.
We hebben misschien niet overal antwoord op, maar we doen zeker ons best!

Kunt u ons archief aanvullen met uw verhaal, foto of document?
Dan komen we heel graag met u in  contact@ncok.nl !

Interview in de krant Uitdaging

NCOK voorzitter Kapitein ter zee mr Niels Woudstra heeft recentelijk een interview gegeven aan de krant Uitdaging, gepubliceerd in het maartnummer.
In het gesprek met journalist Johan Bos komen werk, geloof, sociale betrokkenheid én de nuchtere instelling van onze voorzitter herkenbaar aan bod.

Gepubliceerde foto’s bij het betreffende artikel zijn genomen in Mali: MINUSMA.

Wie het volledige interview wil lezen kan dit vinden in de papieren versie van Uitdaging, verkrijgbaar via www.uitdaging.nl
Later volgt publicatie op de website van Uitdaging in de rubriek “Achter het nieuws“.