Christus is ons Bruiloftskleed

‘En zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier ingekomen, en hebt toch geen bruiloftskleed aan?’ (Matthéüs 22:12, weergave DB 1545).

(…) “Het ware Bruiloftskleed is Christus. Wij trekken Hem aan door het geloof, zoals de apostel zegt: ‘Trek aan de Heere Christus Jezus’ (vgl. Romeinen 13:1). Daarna straalt er licht uit dit Kleed. Dat wil zeggen: het geloof in Christus draagt vrucht. Welke? De liefde! – de liefde vloeit voort uit het geloof in Christus.
Dát zijn de echte goede werken: ze verspreiden licht door het geloof, ze zoeken niet zichzelf of enig loon, ze zoeken het nut van de naaste en ze vloeien voort uit het geloof. Als dit niet het geval is, zijn het heidense werken, want het zijn dan geen vruchten van het geloof. Deze vruchten worden later tot niets en verdoemd en in de buitenste duisternis geworpen.
Dat wil het ook zeggen, dat deze man ‘aan handen en voeten gebonden werd’ – want de handen zien op het werk en de voeten op de wandel. Misschien zal hij zijn vertrouwen op zijn werken hebben gesteld en niet alleen aan Christus hebben gehangen.
De man werd beschuldigd dat hij niet met het Bruiloftskleed – dat is met Christus – was bekleed. Daarom moet hij met zijn werken omkomen. Want die hebben niet, door het geloof, als een licht, van zijn kleed afgestraald. Daarom volgt hieruit: als je goede werken wilt doen, dan moet je eerst geloven – als je goede vruchten wilt dragen, dan moet je eerst de bruid van Christus zijn.”

Predigten des Jahres 1522, gepredigt am 2. November, vgl. WA 10.3, 419, 11-25
Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van ons e-mailadres:
info@maartenluther-citaten.nl

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten