DE HEER IS MIJN HERDER, HIJ ONTBREEKT NIET!

Vandaag wil ik graag Psalm 23 lezen en tijdens het 13.00 uur-gebed gezamenlijk avondmaal vieren met wie mee bidt.

‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen”.

In vers 1 en 2 van deze psalm wordt geschreven over de grazige weiden en stille wateren. Daar blijft het niet bij. In vers 4 gaan we door een dal vol schaduw van de dood, we vrezen geen kwaad, want U bent bij ons. Uw stok en Uw staf, die vertroosten ons.
Van de grazige weiden en stille wateren gaat David naar een plek die niet zo prettig is om doorheen te gaan.
Een stok en een staf – niet meteen het meest geweldige voorwerp. Tot ik eens een voorganger hoorde preken vanuit Israël over een schaapsherder met zijn kudde. Eén schaap dwaalde af naar een afgrond. Hij zag de herder zijn stok pakken en gooide die tegen het achterwerk van het beest. Au, dit beest schrok, maar keerde zich gelukkig gelijk om en kwam terug bij de kudde. Zijn ook wij bereid om ons om te keren als de Herder ons op een pijnlijke manier duidelijk maakt dat een bepaalde weg naar de afgrond leidt?
Vers 5: ‘Hij maakt voor ons een maaltijd gereed voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over’.
Zo mogen we samen de maaltijd herdenken. Daarmee laten we zien aan de vijand aan wie wij toebehoren.
‘U zalft mijn hoofd met olie’.
Olie is een teken van de Heilige Geest, de Vertrooster, Degene die kracht geeft in pijn en strijd.
‘Mijn beker vloeit over’.
Onze Herder geeft leven en overvloed. Zoals Jezus tegen die Samaritaanse vrouw zei: als iemand drinkt van het water dat Ik geef, stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien en hij zal nooit meer dorst hebben.

Het laatste vers zegt opnieuw ‘geluk en genade zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van mij Heer tot in lengte van dagen’.
Laten wij onze ogen richten op de Onzichtbare, Hij is er altijd, en Hij is voor eeuwig goed.

DANKEN:
* Dank U Heer dat U de goede Herder bent en dat U niet ontbreekt. (Zie ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld)
* Dank U voor Uw liefdesmaaltijd. Dat wij voor het oog van de vijand Uw maaltijd met U mogen vieren.
* Dank U voor Uw Heilige Geest onze Helper, Trooster, Bron van kracht.

BIDDEN:
* Heer laat het zien als er heilloze wegen zijn. Uw stok en staf vertroosten mij. Zodat we ons er van af kunnen keren en weer veilig onder Uw hoede zullen verkeren.
* We bidden voor de gelovigen voor een honger en dorst naar Uw woord en intimiteit met U.
* We bidden voor bekering van onze politici.
* We bidden voor een vermenigvuldiging van zielen. In de verdrukking werden zij nog talrijker. HEER dat wij zullen uitbreiden, uitdijen. Dat Uw Licht wordt verspreid en Uw waarheid en gerechtigheid wordt verkondigd en dat velen zullen worden gered voor Koning Jezus

GEBEDSPROJECTEN waarvoor we elke gebedssessie willen bidden:
* Dat we als Esthers onze plek zullen innemen, met de instelling van ‘Kom ik om, dan kom ik om’.
* Wetsvoorstel voor ‘Super SyRI’.
https://platformburgerrechten.nl/2021/01/11/syri-coalitie-aan-eerste-kamer-super-syri-blauwdruk-voor-meer-toeslagenaffaires/
Schrijven aan Eerste Kamer (Syri):
https://www.dropbox.com/s/4xw9v55l9f6qx7j/brief%20aan%20regering.pdf?dl=0
* Nieuwe Kabinet: alléén rechtvaardige regeerders.
* Rotterdam – poort van waarheid en gerechtigheid naar Europa

PRAKTISCH MEEBIDDEN
Dagelijks kun je meebidden voor ons land per zoom om 09:00uur en om 13:00uur en om 22:00uur. Zaterdagavond en zondag geen gebed.
Welkom om aan te haken!