De tijd komt en is nu

Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Johannes 4: 23
Jezus spreekt tegen een Samaritaanse vrouw. Zijn boodschap is dezelfde als waar Hij Zijn prediking mee begon: ‘bekeert U want het Koninkrijk der hemelen is nabij’
Hij bracht dat Koninkrijk en vanaf Pinksteren was het beschikbaar voor een ieder. 

5 jaar geleden had ik een droom: ‘Er gaat een nieuwe kerk opstaan vanuit de bestaande kerk’.
Ik had toen veel vragen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en hoe dan Heer?
Ik heb dit toen beschreven in een visie: ‘the inside church’.
Wanneer is mij nu duidelijk: ‘De tijd komt en is nu!’ Ik beschrijf dit in mijn boek: ‘van Corona naar kruis, van kruis naar Kroon’.
Het eerste gedeelte is een oproep tot waakzaamheid. De actualiteit van vandaag a.h.w. geplaatst naast de Bijbel.
De antwoorden op de andere vragen staan in het 2e deel. Een visie op de eindtijd gemeente. Ik geloof dat de kerk gaat eindigen zoals zij ooit begonnen is: ‘in grote verdrukking.’ Een verdrukking die we nu over ons zien komen.
Wij worden nu geroepen om de kerk, de gemeente, ‘eindtijd bestendig’ te maken. Dit doen we door in kleine groepen samen te komen.
JIJ wordt geroepen om actief deel te nemen. De tijd van 1700 jaar consumeren is voorbij. Het door mensen gebouwde systeem gaat stoppen:
Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken; anders barsten de zakken, en de wijn stroomt eruit, en de zakken gaan verloren; maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken, en beide blijven behouden. Matteüs 9: 17
Natuurlijk blijft er een systeem overeind staan. Dit is het systeem wat als wereldreligie zal functioneren in de nieuwe wereld orde.

De principes van de huisgemeente zijn de principes die Jezus heeft voorgeleefd. Helaas staan deze vaak in schril contrast met wat wij vandaag in de kerken zien.
Daarom schrijf ik aan het eind van mijn boek een brief aan kerkleiders. Hieronder het gebed wat ik op mijn hart kreeg:

Gebed voor en door kerkleiders

 • Heer is het echt zo dat de tijd nog maar kort is voordat u terugkomt? 
 • Heer doet het ertoe of de tijd kort of lang is, want Uw wil blijft dezelfde? 
 • Heer geef mij Uw zuivere beeld van de kerk in mijn hart. 
 • Heer geef mij een geest van nederigheid en laat mij vanuit die geest mijn kerk gaan dienen. Heer ik zie het als een kans om in groepen van 30 uit elkaar te gaan. 
 • Heer geef mij mensen op mijn hart die U wilt aanstellen als leiders binnen deze groepen. Heer ik belijd dat ik het moeilijk vindt om de controle uit handen te geven. 
 • Heer ik belijd dat ook wij in onze kerk apostelen, profeten en evangelisten geen ruimte hebben gegeven. 
 • Heer help mij om samen met u deze taken in te vullen. 
 • Heer ik ga mij samen met andere leiders voorbereiden op een nieuwe tijd waarin de prediking vanaf nu in kleine groepen gebeurt. 
 • Heer ik zal zelf één groep gaan leiden en binnen mijn groep anderen gaan toerusten. 
 • Heer wilt U geven dat de samenstelling van elke groep naar Uw wens zal zijn. Dat een ieder in de gemeente zich veilig zal voelen. Dat groepen in alle wijsheid per regio of wijk zijn samengesteld. Dat zij bestaan uit gemeenteleden waar alle gaven aanwezig zijn, waar alle generaties aanwezig zijn. 
 • Heer dat groepen de bereidheid hebben om naar elkaar om te zien, dat er intimiteit is en zorg voor elkaar. Dat groepen bereid zijn met elkaar te delen. 
 • Heer geef ook dat zij op termijn bereid zijn mensen mee te nemen. Broeders en zusters uit andere kerken, anders-gelovigen of ongelovigen. 
 • Heer geef hen dan ook een visie en bereidheid om op te splitsen als de groep te groot wordt. 
 • Heer wilt U hen behouden voor een geest van macht. Wilt U het leiderschap verdeeld laten zijn. Heer wilt U zorgen voor orde zoals U het bedoeld zodat U Heilige Geest alle ruimte heeft. Wilt U mij helpen in dit organische proces en zet mij vrij van een geest van organisatie. 
 • Heer ik belijd dat ik altijd alles tot in de puntjes had voorbereid en U op die manier aan banden heb gelegd. Ik bid dat de groepen afgestemd zullen zijn op de Heilige Geest. Dat er een minimaal programma is en binnen dat programma iedereen een woord kan hebben van U. 
 • Heer laat ons een door de Geest vervulde gemeente zijn waar alle geestesgaven worden uitgeleefd. Waar mensen elkaar de handen opleggen als U dat zegt. Waar gaven worden doorgegeven door handoplegging, waar zieken worden genezen en waar demonen worden uitgedreven. 
 • Heer ik belijd mijn theologie hierover en moet erkennen dat Uw kracht nimmer is afgenomen maar dat wij het niet meer hebben toegelaten. 
 • Heer ik vind deze transitie naar Uw kerk zo verschrikkelijk spannend. Ik weet dat het van U is, maar vraag al Uw kracht. Wilt U dan met Uw Geest komen met kracht en waaien met Uw geest zodat wij van daaruit eensgezind mogen werken aan een geestelijk huis wat door U wordt gebouwd op het fundament Jezus Christus. 

Amen