Skip to content Skip to footer

Discipelschap

Het thema wat door de hele Bijbel zichtbaar is. Het thema wat Jezus ons ten volle heeft voorgeleefd. Als militair of burger bij defensie willen we jou gaan uitdagen om:

  1. Een discipel/volgeling te zijn van Christus, mocht je dat nog niet zijn.
  2. Zelf mensen te zoeken in jouw omgeving waarvoor jezelf een leraar mag zijn. Een leraar die zich op gelijke voet zet met de ander.
    Misschien wel die collega die al een tijdje thuis zit met symptomen van PTSS
  3. Te groeien in geestelijk leiderschap. Met de Navigators Nederland zijn wij een samenwerking gestart op het gebied van geestelijke toerusting.
    Meer hierover op de volgende pagina

In een samenleving die steeds individueler wordt moeten wij elkaar opzoeken:
Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Matteus 25: 35-36

Is dit niet het vasten dat Ik verkies: de boeien der goddeloosheid los te maken, de banden van het juk te ontbinden, verdrukten vrij te laten en elk juk te verbreken
Is het niet, dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt, ja, als gij een naakte ziet, dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed? Jesaja 58: 5-6

Neem je buddy mee op onze ontmoetingsdag. Laat deze kans niet schieten.

En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Hand.2:42

Hoe leer je volharden? Door te volharden! Misschien is het militaire woord ‘discipline’ hier wel het meest op zijn plaats.
Het resultaat van deze discipline lezen we in het volgende vers:

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan.

We lezen dat zij alles gemeenschappelijk hadden, dat zij al hun bezittingen verkochten, dat er vreugde en blijdschap was en dat zij in eenvoud leefden. Daardoor vonden zij genade bij heel het volk en voegde de Heer dagelijks mensen toe.