Door de Vader geaccepteerd

(2 Korinthe 5:21).

Ik geloof, dat de ‘rechtvaardiging door het geloof’ de fundamentele waarheid van het christendom is. Je kunt geen echte rust en vrede kennen, tot je ervan overtuigd bent, dat je jezelf nooit door je eigen werken kunt rechtvaardigen voor God.

Als je de volmaakte gerechtigheid van Christus niet begrijpt, die door het geloof jouw gerechtigheid is, zul je een leven leiden van zwoegen en zweten. Je zult proberen God te behagen door een wettische, hopeloze poging je eigen gerechtigheid te bewerkstelligen. Maar de waarheid is, dat je zelf nooit enige gerechtigheid zult hebben om die aan God aan te bieden.

Een bekende passage in Jesaja zegt, dat al onze rechtvaardige daden als een bezoedeld kleed in Gods ogen zijn (Jesaja 64:6). Dit betekent niet dat God onze goede werken veracht, integendeel. God wil onze goede daden en we moeten al het goede doen wat we kunnen. Maar als je denkt dat je er je redding mee kunt verdienen, dan zijn ze niet meer dan smerige vodden.

Natuurlijk kun je je goed voelen vanwege het goede werk dat je doet. Je zult waarschijnlijk genieten van een moment van overwinning en voldoening wanneer je een verleiding weerstaat. Maar de volgende dag val je terug in een zonde en verlies je snel je vreugde. Je denkt dat de Heere boos op je is en je denkt: “Ik zal het nooit redden.”

Zo’n achtbaan van emotionele hoogtepunten en dieptepunten kan leiden tot een leven van ellende. Waarom? Omdat je God probeert te behagen in je vlees!

Geliefden, geen gerechtigheid van het vlees zal ooit voor God kunnen bestaan. Zelfs de beste mensen onder ons – de meest morele, goddelijke heiligen – hebben allemaal jammerlijk gefaald en zijn tekort geschoten in de heerlijkheid van God. Niemand van ons kan ooit door God de Vader worden aanvaard, vanwege onze eigen werken.

Maar het goede nieuws is dat wij volledig door God de Vader worden aanvaard dankzij [de verdienste van] Christus.

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten