Skip to content Skip to footer

Eenheid in uniform

“Eenheid betekent niet dat je altijd dezelfde mening hebt en dat je de ander niet op zijn of haar mening mag bevragen,” zo betoogde LKol Van de Fliert  op de NCOK ontmoetingsdag 2022. “Paulus onderwees ook in liefde.”

Zo’n twintig, voornamelijk jonge christenmilitairen kwamen voor deze ontmoetingsdag bij elkaar op Landgoed Beukbergen in Huis ter Heide. Een van de bezoekers beschreef de dag als volgt: “Er was een fijne sfeer, ik voelde mij direct welkom, ondanks dat ik nog bijna niemand kende.” De militairen kwamen uit alle hoeken van het land en van verschillende krijgsmachtsonderdelen. Er werd kennis gemaakt, er werden herinneringen opgehaald en gefeliciteerd vanwege bijvoorbeeld een recent huwelijk. Er was figuurlijk eenheid in uniform.

Afscheid
De NCOK nam tijdens een officieel moment afscheid van Willem en Kees als bestuurslid en Gerco en Lydia werden als nieuwe bestuursleden welkom geheten. Daarmee wordt de trend van verjonging van de NCOK doorgezet, bouwend op de wijsheid van de oudere generatie.