Eliab of David?

Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen?
Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem verslaat.
Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien.
Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor?
1 Samuel 17: 26-29

Er staat een Goliath tegenover ons met een groot leger achter hem. Zij honen de levende God en Zijn volk. 40 dagen lang, een tijd gelijk aan een quarantaine-periode.
Het volk is de mond gesnoerd, het volk is a.h.w. gemuilkorfd. (mondkapje) Zij luisteren en doen wat één man zegt. Zijn woord is wet. Als zijn mond open gaat slaan zij op de vlucht. Angst regeert!
Het hele volk neemt dagelijks weer als een routine zijn positie in de gelederen in, echter op de randvoorwaarden gesteld door de vijand. De grondrechten worden zwaar geschonden en als makke schapen laten zij zich naar de slachtbank voeren. Zonder het te weten zijn zij al slaaf voor de strijd is geweest.
De geestelijke macht van manipulatie, overgaand in intimidatie met als doel dominantie heeft zijn werk al gedaan.

Als er eindelijk een dapper persoon opstaat uit onze gelederen wordt hem direct de mond gesnoerd met gelijke wapens als de vijand gebruikt. Hier kan je zien dat de macht van intimidatie al vat heeft op ons kamp en zijn verderfelijk werk van binnenuit doet.
Echter de dappere persoon zal herkenbaar zijn aan zijn wapens. Deze zijn van een geheel andere orde als die van de vijand.
Deze personen kunnen niet anders dan zich afscheiden van het formele gezag. Zij zullen in kleine eenheden (helden van David, Gideonsbende) opereren. Hij (Christus) zal met hen de oorlog winnen, het formele gezag herstellen en uiteindelijk 1000 jaar regeren.

Gebed 1: Algemeen
* Vader, dank dat we mogen leren van de voorbeelden uit Uw Woord. Help ons dat toe te passen.
* Leer mij de angst te beheersen i.p.v. dat angst mij beheerst.
* Leer mij de geest van manipulatie en intimidatie herkennen.
* Heer leer mij een held van David te zijn.
* Leer mij een slinger (geestelijk wapens) te hanteren.
* Ik vergeef elke Eliab in mijn omgeving.
* Heer laat mij standvastig zijn in U en U nimmer verloochenen.
* Wij bidden voor een grote oogst die U in deze tijd gaat binnen halen.
* Geef arbeiders in Uw oogst, want de velden zijn wit Heer.
* Heer zegen Uw volk, Uw kerk, Uw bruid, Uw lichaam, maak haar sterk.

Gebed 2: Uw huis
* Het oordeel begint in Uw huis. Daarom bidden wij voor Uw huis:
Efeze: Dat zij weer terug gaat naar haar eerste liefde.
Smyrna: Dat zij mag volharden in de verdrukking en armoede en zo anderen tot zegen mag zijn.
Pergamum: Dat zij de valse leer uit haar gemeente weg doet en zich bekeert van deze afgoderij.
Thyatira: Geef haar geestelijke onderscheiding v.w.b. de betovering van de geest van Izebel. Een geest die zich vaak manifesteert door leiders. Maak hen nederig in U Heer.
Sardis: Ik spreek leven uit over haar. Ik bestraf de geest van de dood en het dodenrijk die in haar werkzaam zijn in Jezus naam. Laat de helden van David in hun midden opstaan en bolwerken van Christus plaatsen waar vuur en olie vanuit zal gaan.
Filadelfia: Laat deze gemeente met Smyrna tot zegen zijn voor al die andere omdat zij de sleutel heeft ontvangen en een geopende deur die niemand sluiten kan.
Laodicea: Heer, misschien is dit wel het grootste kenmerk en gevaar van onze tijd: Lauwheid. Dank dat U de wortel van alle kwaad aan het verwijderen bent: geldzucht. De wortel die leidt tot egoïsme en ik-gerichtheid.
* Heer dank dat U onze samenleving aan het herstellen bent. Dank dat het kwaad, de Goliath, die nu regeert, een functie heeft in Uw plan.

Ik zegen elke Goliath met de steen uit David’s slinger die uiteindelijk een rots werd. Een rots die het Babylonische systeem zal verpletteren met een geweldige kracht.