Evangelisatie? Ook voor mij?

Zo vlak voor het verlof een laatste overdenking. Deze keer iets persoonlijke van mij, Willem Hoogenraad.
Vorig jaar tijdens de New Wine zomerconferentie werd ik door de Heer geroepen om uit te stappen in evangelisatie.
Mijn excuus was steeds dat het mogelijk de stem van de Heer niet was. Nu kan ik getuigen dat gehoorzaamheid wordt gezegend.
Ik hoop je met onderstaande overdenking aan te moedigen en ook deze stap in gehoorzaamheid te zetten.
Ik ben bereid om je persoonlijk te helpen met de eerste stappen op het terrein van evangelisatie.

 

Ken je dat ook?

Je valt al biddend in slaap, je wordt wakker en je moet aan Jezus denken of aan een persoon waar je voor moet bidden. In gesprekken ben je aan het bidden want je voelt dat deze persoon zo hard de Here Jezus nodig heeft en je zegt: ‘Heer geef mij alstublieft die opening.’ De wereld om je heen wordt in jou beleving steeds grimmiger of is het dat de verharding steeds opvallender wordt? Als iemand een ziekte heeft worden je gedachten alweer naar God getrokken en vraag je de Vader om dit wonder te doen of een opening te geven.
Van jezelf vind je altijd dat je vrijmoedigheid tekort komt en tekort schiet in evangelie verkondiging. Soms zie je de gemiste kansen voorbijgaan.
Maar gelukkig is daar altijd weer die vreugde van het besef dat jij in al je tekortkomingen en in al je onmacht uit genade, vervult met de Heilige Geest, de Vader mag dienen tot eer en glorie van de naam van Jezus.

Ik was beroepsmilitair bij het Korps Mariniers. Nu ben ik evangelist voor Defensie. Elke maand bezoek ik 3 kazernes om te evangeliseren. Christenen die ik tegen kom probeer ik warm te maken om aan te sluiten bij een gebedskring of een kring te starten mocht deze er nog niet zijn.
Een leven vanuit Gods Geest is spannender en uitdagender als al mijn uitzendingen en missies bij elkaar. Ik ben er achter gekomen dat dit mijn ware missie is. Gods roepstem die ik tot mijn 42e levensjaar uit de weg ging komt nu krachtig binnen:
Ik kan niet meer zwijgen, maar ik moet spreken, gelegen of ongelegen. Steeds word je er bij bepaald dat de boodschap die wij hebben eigenlijk nooit gelegen komt. Het is een aanstootgevende boodschap welke mensen in de spiegel van hun leven laat kijken. Hoe liefdevol je mensen ook benadert, de afwijzing blijft. ’s Avonds bid je dan voor deze mensen in het bijzonder en bid ik dat hun harde hart zacht mag worden: ‘Heer verwijder het hart van steen en geef deze persoon een hart van vlees.’ Natuurlijk heb je ook de gesprekken waarin je ziet dat Gods Geest in deze persoon aan het werk is. Niets is zo bemoedigend als dat.

Soms bid ik om richting. In het verleden was ik dan aan het wachten. Steeds meer kom ik er achter dat God mij vooral logisch wil laten denken en bekruipt mij de gedachte: ‘Willem, Mijn opdracht heb je toch allang gelezen in Mijn Woord.’ De Heer zegt a.h.w. Willem ga bewegen! Ga doen wat daar staat! Ga de Wereld in! Maak alle volken tot Mijn discipelen! Doe de dingen die Ik heb gedaan! Leg elkaar de handen op! Neem autoriteit over onreine geesten! Zoals de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik ook jou!
Dit gaat bij mij meestal gepaard met een innerlijke strijd, maar als je dan na een eerste gesprek op b.v. het station heb mogen bidden met een persoon dan weet je dat God zegt: ‘Ik ben met je.’ Of ‘Maak je niet druk hoe je spreken zult.’ Of ‘Ik zal het doen!’

Ben jij zelf een evangelist, neem dan altijd iemand mee omdat Jezus twee aan twee uitzend. Dit doet Hij niet voor niets. Acteer als een lichaam, zorg dat er voor jou en de persoon waar je mee praat wordt gebeden. Tegelijkertijd vindt er vermenigvuldiging plaats, want de persoon die jij meeneemt is een evangelist in opleiding.
Gods wil is dat wij Zijn liefde vermenigvuldigen. Het principe wat Jezus liet zien was discipelschap. Ik daag mensen in mijn omgeving uit om mee te gaan evangeliseren en ik daag jou uit om eens aan te sluiten bij een evangelist. Ik weet zeker dat jij in het derde of vierde gesprek een grote drang krijgt om iets te zeggen. Hou dit niet voor jezelf want de Heilige Geest wil een werk doen door jou naar die persoon. Door evangelisatie kom je er achter wat je geestelijke genadegaven zijn? (1 kor.12) Of wat jouw roeping is? (Efeze 4)
Ik maak mee dat nieuwe mensen een profetisch woord krijgen, een woord van kennis of een woord van wijsheid. Pas geleden op een braderie kreeg iemand het spontaan op haar hart om te bidden voor een meisje. Op dezelfde braderie werden 4 mensen bevrijdt van hun pijn en mogelijk ook de kwaal waar zij aan leden en we hadden een bekeerling. Iemand die haar zonden beleed en haar hart aan Jezus gaf.

Ik kan getuigen van de blijdschap die je mag ontvangen van evangelisatie. Het is meer dan blijdschap want de Heilige Geest doet niet alleen een werk naar de andere persoon, maar Hij wil ook door je heen werken. Soms word je met innerlijke ontferming bewogen en voel je een intens medelijden of een intense liefde voor een persoon zoals God die geeft.
Wil jij meer van Gods Koninkrijk, wordt dan Gods Koninkrijk door Zijn wil te doen.

Willem Hoogenraad

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed:

Heer Jezus, dank U dat U mij de scherpte geeft om Uw stem voortdurend te horen en gehoorzamen. Het doel en de vervulling van mijn leven is om U gehoorzaam te zijn. Help mij om hiervoor de leiding van Uw Geest elke dag te ontvangen en daarnaar te handelen. Amen.
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten