Evangelisatie

Evangelie betekent ‘Goede Boodschap’.
Alleen uit geloof in Jezus is de mens behouden voor de eeuwigheid in het Koninkrijk van God.
De boodschap van Jezus is ‘Bekeer U, want het Koninkrijk der hemelen is nabij’.
Het geloof  komt door het gehoor zegt Gods woord. En hoe kunnen zij geloven als zij het niet gehoord hebben?

Op een laagdrempelige wijze zoeken wij naar manieren om het evangelie te delen met onze collega’s.
Dit doen we in kazernes in de hal van de eetzaal waar we bekendheid geven aan ontmoetingskringen en collega’s een Flyer en een Bijbel meegeven.
Op de flyer staan levens(belangrijke)vragen. Wij dagen mensen uit om deze vragen te lezen en de antwoorden (uit de Bijbel) te onderzoeken.
We zijn van mening dat niet wij, maar alleen de Heilige Geest harten kan aanraken en mensen kan leiden naar een heel nieuw leven.

Geloof jij ook in de Bijbelse opdracht om de Goede Boodschap te brengen? Neem contact met ons op en sluit je aan. contact@ncok.nl

Agenda

Flyer evangelisatie

Geloof en ongeloof_ 10 vragen