Skip to content Skip to footer

Gebed voor de Krijgsmacht

Wekelijks een gebed voor de  krijgsmacht van Debby

Bid mee met het NCOK-team, dagelijks op Skype om 09.00 uur, Klik hier
U kunt uw gebedsverzoeken richten of aanmelden voor de wekelijkse gebedsmail via debbyvdlaar@icloud.com

 

Heilige Geest.

Pinksteren ligt al weer achter ons en we gaan mee in de waan van alle dag.
Pinksteren waarin we gevierd hebben dat de Heilige Geest is nedergedaald op aarde om bij ons te zijn. Hij is de Trooster, de Beschermer, de Raadgever, onze genezer en ten aller tijden onze Gids.
De vraag aan/voor een ieder van ons is echter: laten wij ons troosten, beschermen, genezen, raad geven en staan we de HG toe om onze Gids te zijn op elk moment van ons leven.
Kijk eens naar je leven en geef hier eens eerlijk antwoord op. Sta je wel open voor de Heilige Geest of alleen als het jou het beste uitkomt of misschien ook dan maar gedeeltelijk omdat je liever zelf de touwtjes in handen wilt houden.
We zeggen en zingen: Hier is mijn hart Heer, leid mij door het donker en of Leid mij Heer, leid mij in uw gerechtigheid. Heel mooi natuurlijk, maar zingen we dit om te zingen of omdat we de liederen mooi vinden of omdat we het ook echt menen. Ja op het moment dat we het zingen menen we het misschien wel maar daarna? Geldt het dan ook nog of houd het na het lied op. Kijk eens diep in je hart en bespreek dit eens met anderen.
God wil dagelijks met ons spreken, ons bemoedigen en troosten en Hij doet dit door middel van de Heilige Geest. Het enige wat wij daarvoor hoeven te doen is ons hart openen en zijn Geest toestaan om met onze geest te connecten.
Ja, ik geeft eerlijk toe het is niet altijd even makkelijk zeker niet in deze wereld en in deze tijden. Maar gold dat ook niet voor de apostelen die gedurende hun verdere leven en missie vervolgd werden, opgesloten en gemarteld vaak tot de dood toe. En dan de eerste christenen ook zij werden vervolgd, mishandeld en vermoord alleen omdat zij christen waren. Hoe hielden zij het allemaal vol. Ook in die tijden zou het makkelijker zijn om afstand te nemen van God, afstand te nemen van wat Jezus voor hen en ook voor ons gedaan heeft.
Maar door de kracht die de Heilige Geest toen gaf en nu nog steeds geeft, door de verbinding die zij daardoor hadden en wij nog steeds hebben met Jezus Christus en God kunnen we alles aan. Zij maar ook wij stonden en staan er niet alleen voor. We hoeven ons er alleen maar voor open te stellen.
Wat een genade dat wij dit mochten ontvangen. We hebben er niets voor hoeven doen. We kunnen het niet verdienen maar we hebben het gekregen. We hoeven het cadeau alleen maar in ontvangst te nemen, uit te pakken en ons er voor open stellen.

De Heilige Geest helpt ons om bij God te komen.
Door de Heilige Geest veranderen we van binnen uit en worden we betere mensen.

Gebed voor de komende week:

Gebed 1) Voor jezelf en je naasten

* Bid dagelijks dat je gevuld mag worden met de HG

* Dank God voor zijn aanwezigheid en zijn trouw

* Dank God voor Zijn genade

Gebed 2) Bidden voor Geest van Onderscheiding

* Welke geesten zitten er achter uitspraken, houdingen en stellingen van de mensen. Let ook op de geest van vleierij, dit geeft een goed gevoel, maar het werkt samen met de geest van hoogmoed en trots

* Bid voor nederigheid en eerlijkheid voor jezelf, want hierdoor brengt God je verder.

* Bid om aanvallen te kunnen doorzien en voor kracht om ze te doorstaan

Gebed 3) Voor Defensie

* Bid voor je kazerne of brigade waar je werkt

* Bid voor openbaringen welke geesten zich hebben verbonden aan deze bepaalde plaats/plek. Wat is er gebeurt in het verleden? Bind deze boze machten en bid voor arbeiders om het woord van God te brengen.

* Bid voor recht en gerechtigheid op je kazerne of brigade en zegen iedereen die daar mee bezig is

 

Dagelijks eenparig bidden voor Nederland zie NCOK-nieuwsDit is het dagelijks gebed van ‘HANDEN INEEN’. Een samenwerkingsverband van 4 grote gebedsnetwerken in Nederland, Bedrijfsgebed, Rijksgebed, 24-7 gebed en de NCOK(Krijgsmacht)