Getrouw mijn plicht doen – week 42

Tekst: Genesis 3: 17-19 

“In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren.Genesis 3:19

Getrouw mijn plicht doen

In een strafkamp moest een vervolgde christen als metselaar renovatiewerk verrichten. Het werk viel hem zwaar. Bovendien had hij er geen plezier in. Dat bleef zo, totdat hij in het gebed het volgende vroeg: Heere, geef mij liefde tot mijn werk en de kracht om het vol te houden, want ik ben toch gevangen om Uw Naam! Hij kreeg liefde tot het werk, het viel hem minder zwaar en het lukte tot tevredenheid van zijn bewakers.

Wie niet werkt zal ook niet eten. Let er op, werk getrouw, want het is Gods opdracht. Het is wel schuld, dat er tegenwer­kingen en tegenslagen komen, maar dan moeten we niet bij de pakken neer gaan zitten. De tijd dat wij leven moeten wij eigenlijk net zo getrouw werken als de engelen in de hemel doen. Als we zo werken zullen we Gods zegen over ons werk ontvangen. Kunnen we dat nog wel?

Nee, niet in eigen kracht, want Adam had gezondigd en daarmee de dood verdiend. Toch zocht God hem op. God gaf hem de opdracht om te werken: “In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten”. Na de zondeval leven wij met Adams schuld. Toch geldt die opdracht ook voor ons, want God wil geen luie mensen. Nu moet jij getrouw je plicht doen, op het werk, in de dienst. Kan je dat alleen, of heb je de Heere nodig?

De Heere Jezus is gekomen om onze zonde te betalen, om onze ontrouw door Zijn getrouwheid te verzoenen. Hij wordt de tweede Adam genoemd, omdat hij in plaats van Adam wel aan de eisen van Zijn Vader heeft voldaan. Als je nu daar door genade in mag delen, is de vloek op de zonde opgeheven. Toch blijf je dagelijks zondigen. Toch blijft gelden: “in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten”. Getrouw je plicht doen, kost moeite. Werken geeft zweet, soms heel veel. Juist wanneer je mag leven uit de de tweede Adam zal je op Hem willen lijken: O Zoon maak mij Uw beeld gelijk. Geef mij getrouwheid, Heere, in mijn werk, in de dienst.