God is voortdurend beschikbaar

Door Gary Wilkerson

Jezus zit aan de rechterhand van God en “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.” (Hebreeën 7:25). Jesaja 56:7 zegt: “en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.”

Sta me toe je enkele persoonlijke vragen stellen:
• Volg je Jezus in het huis van gebed?
• Volg je Hem naar een vaste plek om te bidden?
• Bid je regelmatig?
• Bid je dagelijks voor je partner en je kinderen? Jezus zegt tegen zijn discipelen: “bid dat u niet in verzoeking komt.” (Lukas 22:46).

Vaders, bidt u voor uw kinderen dat ze niet in verleiding komen? Vrouwen, bidt u voor uw echtgenoot, dat Gods hand op hem zal rusten? Kinderen, jongeren, tieners, zoek je het aangezicht van de Heere zodat je niet wordt beïnvloed door de verleidingen van de wereld? Alleenstaanden, neem je een deel van de tijd in je drukke dagen en plan je een vaste gebedstijd waarin je het uitroept tot God?

Het leven van Jezus was een voorbeeld van wat Hij terug wilde zien komen in Zijn volgelingen en dat zijn wij. Als we eerlijk zijn, moeten velen van ons toegeven dat we geen vaste gebedstijden hebben. Soms leven we dagen zonder een vaste gebedstijd- en plaats, waar we open en transparant met God kunnen communiceren, afgezonderd van de afleidingen van de wereld.

Degene die jou liefheeft, begeert tijd alleen met jou. Hij wil dat je Hem – dag in dag uit – aanprijst en verhoogt. Tenzij je voldoende tijd plant om alleen met God te zijn, zal de drukte van het leven je ervan weerhouden om Hem te ontmoeten. Het maakt God niet uit op welk moment van de dag je Hem ontmoet – Hij is tenslotte altijd beschikbaar! Maar maak van deze tijd een prioriteit omdat het de belangrijkste tijd in je leven is. Maak verbinding met de Vader en zeg “nee” tegen al het andere.

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten

Voor de geboorte (28-10-18) van Josephine Ippel, dochter van Stefan (Kpl Mariniers) en Debbie.

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten