Horen en doen wat Christus zegt

Wanneer we in ons leven het fundament gelegd hebben van een persoonlijke ontmoeting met Christus, hoe kunnen we dan verder bouwen op dat fundament?

Het antwoord vinden we in de bekende gelijkenis van de wijze man en de dwaze man, die Jezus vertelde in Mattheüs 7:24-27: Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Merk op dat het verschil tussen beide mannen niet ligt in de toets of beproeving die hun huizen moesten doorstaan. Beide huizen hadden de storm, de wind, de regen en de vloedgolven te doorstaan. Het christendom heeft nooit iemand eenwindstille overtocht naar de hemel beloofd. Integendeel, in Handelingen 14:22 worden we gewaarschuwd, …dat we door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

Iedere wegwijzer ‘naar de hemel’ die verdrukkingen en moeite ontkent, is een misleiding. Die zal ons niet naar de beloofde, veilige bestemming brengen.

Wat was dan het belangrijke verschil tussen de beide mannen en hun huizen? Het antwoord is:
De wijze man bouwde zijn huis op de rots als fundament, en de dwaze man bouwde op een fundament van zand. De wijze man bouwde op zo’n manier dat zijn huis stevig en veilig bleef staan in de storm. De dwaze man bouwde op zo’n manier dat zijn huis de storm niet kon doorstaan.

Wat maakt dit beeld van het bouwen op een rots ons duidelijk? Wat betekent het voor ieder van ons als christen, in heldere, eenvoudige taal? Christus zelf maakt dit heel duidelijk, als Hij zegt: …ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.

Dus, ‘bouwen op de rots’ betekent kort en krachtig: horen en doen wat Christus zegt.

 

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten