Jezus’ aanwezigheid in ons

Door Gary Wilkerson

Het Nieuwe Testament is zo spannend, het laat ons zien dat Jezus dé vertegenwoordiger van de Vader was. Als wij Jezus zien, zien we precies hoe God is. Zo vol van liefde, genade, mededogen, kracht, waarheid en rechtvaardigheid! Het Woord van God vertelt ons dat wij Zijn goddelijke natuur deelachtig zijn, doordat Jezus in ons woont.

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u” (1 Petrus 1:3-4).

Kun je je een leven voorstellen zonder dat je ooit last hebt van nachtelijke angsten of terreur? Of schaamte, schuld, veroordeling, of een gevoel van onwaardigheid? Wat zou je leven zijn zonder stress of angsten? Denk hier eens aan en grijp dan de waarheid aan, dat je vrij bent van al deze dingen door wie je bent in Christus.

Wij zouden ons leven moeten leiden als Jezus. Als we zondigen, grieven we het hart van de Vader, maar de Heilige Geest overtuigt ons van zonde. Als wij ons bekeren, vergeeft Jezus ons en verbreekt alle banden. We leven dan misschien niet elk moment een overwinningsleven, maar we ‘jagen naar het doel’, want Jezus woont in ons door de kracht van de Heilige Geest.

“Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus” (Filippenzen 3:12-14).

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten