Jezus werkelijk Koning laten zijn

God wil dat je groeit in je geloof en dat je komt tot dynamische, gepassioneerde, geestelijke volwassenheid. Hij weet echter dat volwassenheid niet door je eigen inspanningen komt; alleen God kan je hart op elk gebied veranderen en je de groei geven die je nodig hebt.

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk? Wie is Paulus dan, en wie is Apollos, anders dan dienaren, door wie u tot geloof gekomen bent, en dat zoals de Heere aan ieder van hen gegeven heeft? Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien.” (1 Korinthe 3:1- 6).

Paulus vertelt de waarheid wanneer hij zegt dat God de groei geeft – maar als je dan op een bepaald gebied niet groeit, is het dan Gods schuld? Nee, God is niet de schuldige! Misschien verzet je je wel tegen het werk dat God in je leven doet. In deze brief aan de Korinthiërs zegt Paulus dat jaloezie en strijd de boosdoeners zijn, die ervoor zorgen dat de gelovigen zuigelingen blijven, in plaats van op te groeien. Met andere woorden, hij spreekt tot vleselijke christenen. Ze hebben Jezus uitgenodigd om in hun leven te komen, maar ze hebben Hem niet toegestaan de Koning van hun leven laten zijn.

Wanneer je Jezus als je Redder en Heere ontvangt, zal je leven worden beïnvloed – je zult een ander soort persoon worden. “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17). Zelfs wat er niet nieuw uitziet, is nieuw geworden, omdat Hij bezig is je te reinigen, te veranderen en te transformeren!

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten