Skip to content Skip to footer

Krijgsmachtbijbel

Wat doet de GBS?

De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) heeft twee doelstellingen. Ten eerste richt zij zich op het behoud van de Bijbel in de Statenvertaling.

Ten tweede draagt zij bij aan het verspreiden van Bijbels in andere talen in betrouwbare vertalingen. Wij stellen de Bijbels gratis ter beschikking aan vertrouwde organisaties, die ervoor zorgen dat zij op de juiste bestemming komen. De verspreiding in het buitenland vindt plaats in onder andere België, Duitsland, Gambia, Ghana, Irak, Italië, Roemenië, Rusland en Zuid-Afrika. Voor de verspreiding van Krijgsmachtbijbels werkt de GBS nauw samen met de NCOK.

U kunt kosteloos onderstaande Bijbels aanvragen via onze medewerker Johan Haalboom met vermelding van het aantal en voor welk onderdeel.

 

 

Nijverheidstraat 21
Postbus 168
4140 AD  Leerdam
T  (0345) 61 01 55
jhaalboom@gbs.nl
I   www.gbs.nl