Skip to content Skip to footer

Kring KMA (Breda)

Op de KMA houden we elke woensdagavond kring in de leskapel met een aantal Cadetten en Adelborsten. Hiervoor bereid één persoon altijd iets voor. Soms is dat een Bijbelgedeelte, een hoofdstuk of een bepaald thema. Dit bespreken we dan ongeveer een uurtje. De ene keer levert dit erg diepe, persoonlijke of filosofische gesprekken op en de andere keer is het juist een erg luchtig gesprek maar altijd staat het Woord van God centraal.

Het mooie aan de kring is dat je midden in de werkweek samenkomt met de andere Christenen in jouw omgeving. Je deelt ervaringen, moeilijkheden en blijdschap. Christen zijn bij de baas kan erg alleen voelen, maar door zo’n kring op te starten merk je al snel dat er anderen zijn. Samen sta je een stuk sterker in het geloof. Het is als het ware een mini-geloofsgemeenschap waarin we elkaar aanvuren. Hebreeën 10:24-25. Hierbij ondersteunen we elkaar ook doordeweeks, of gaan we samen op zondag naar de kerk als we een weekend op de KMA moeten zijn.

Dit is voor ons allemaal echt een zegen in ons persoonlijk geloof maar ook in het uitdragen van Christus naar de mensen om ons heen. Ook is dit een perfecte plaats om geïnteresseerde collega’s mee naar toe te nemen zonder dat je één op één een gesprek moet voeren met allerlei lastige vragen. In het begin was het even zoeken wat goed werkte, welke dag, welke tijd en welke opzet. Maar we hebben inmiddels een goed tijdstip en een handige manier gevonden en we zijn ontzettend dankbaar dat we op deze manier Bijbelstudie kunnen doen op de KMA.

Verschillen vinden en discussiëren is makkelijk, zeker als de andere Christenen uit een andere kerkstroming komen dan jij. Maar ga in plaats daarvan op zoek naar de overeenkomsten die je hebt in Christus om zo een eenheid te vormen en elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.