Skip to content Skip to footer

Meer over de NCOK

Lieve broeders en zusters,

Sinds 1929 is het onze passie om elkaar te ontmoeten.
De NCOK is de Nederlandse Military Christian Fellowship, die gefedereerd is met ruim 160 andere MCF’s in de wereldwijde Association of Military Christian Fellowships (AMCF).

De NCOK ondersteunt lokale gebeds- en bijbelstudiekringen van christenen bij Defensie en organiseert jaarlijks in november een landelijke ontmoetingsdag in Vormingscentrum Huize Beukbergen in Huis ter Heide.

De NCOK werd op paasmaandag 1 april 1929 opgericht door Frederik baron Van Tuyll van Serooskerken, op Slot Zuylen, als de Nederlandsche Christen Officieren Kring.
De NCOK heeft in de jaren ’70 een naamswijziging ondergaan tot Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring, waarmee niet alleen officieren, maar alle rangen tot de kring toegang kregen.

4 x G:
In onze ontmoeting staat Jezus, Gods woord en Gebed centraal. Dit is onze relatie met God de Vader.
Gemeenschap met gelovigen bouwt ons op, waardoor we een Getuige zijn in doen en laten naar onze collega’s bij Defensie. 

De NCOK heeft als fundament Jezus Christus en werkt met 3 peilers t.w.: GEMEENSCHAP – DISCIPELSCHAP – EVANGELISATIE

Wij dagen je uit om stappen in geloof te zetten en samen met ons te verkennen welke rijkdom God voor jou persoonlijk op het oog heeft?
Wekelijks plaatsen wij een Bijbelse overdenking met diepgang op de site welke o.a. bruikbaar is voor de kringbijeenkomsten, maar misschien ook voor jou persoonlijk.
Wil je meer informatie, mail ons en wij nemen persoonlijk contact met je op.

Het is heerlijk om elkaar te ontmoeten, maar ook noodzakelijk in een wereld die steeds verder van God af staat.
Wij zien er naar uit en verheugen ons op jouw aanwezigheid.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Praktische hulpmiddelen zijn beschikbaar of kunnen worden gemaakt (posters, etc.).  Regelmatig komt er een nieuwe nieuwsbrief uit.

Meer informatie over de lokale kringen hier.

Regelmatig krijgen we vragen over giften, omdat we geen leden en contributie meer kennen.
Hier vindt u daarover meer gegevens.