Meer over de NCOK

De NCOK, opgericht in 1929, is de Nederlandse Military Christian Fellowship, die gefedereerd is met 155 andere MCF’s in de wereldwijde Association of Military Christian Fellowships (AMCF).

De NCOK ondersteunt lokale gebeds- en bijbelstudiekringen van christenen bij Defensie en organiseert jaarlijks in november een landelijke ontmoetingsdag in Vormingscentrum Huize Beukbergen in Huis ter Heide.

De NCOK werd op paasmaandag 1 april 1929 opgericht door Frederik baron Van Tuyll van Serooskerken, op Slot Zuylen, als de Nederlandsche Christen Officieren Kring.
De NCOK heeft in de jaren ’70 een naamswijziging ondergaan tot Nederlandse Christenmilitairen Ontmoetingskring, waarmee niet alleen officieren, maar alle rangen tot de kring toegang kregen.

Het motto van de NCOK is Romeinen 12:11
In ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here.

Praktische hulpmiddelen zijn beschikbaar of kunnen worden gemaakt (posters, etc.).  Regelmatig komt er een nieuwe nieuwsbrief uit.

Meer informatie over de lokale kringen hier.

Regelmatig krijgen we vragen over giften, omdat we geen leden en contributie meer kennen.
Hier vindt u daarover meer gegevens.