Next level up

En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. Handelingen 2: 18; Joël 2: 28

Droom:
“Ik bevond mij in een oud leger gebouw met grote holklinkende gangen. Ik was daar weer sinds lange tijd. Het was al laat en donker. Ik kon mijn weg niet vinden, was mijn uitrusting kwijt en wist ook niet waar ik moest slapen.
Ineens was daar een officier waar ik het aan kon vragen. Hij zorgde voor een oude landrover en een chauffeur. Niet veel later was ik op pad met een klein team van ‘oud-gedienden’. Ver buiten de legerplaats, op het platteland, verdween de chauffeur ineens terwijl wij reden en een gevaarlijk kruispunt naderden. We konden de landrover tot stilstand brengen vlak voor het kruispunt.
Even later zagen we een kleine kapschuur vol met stro. We haalden het stro weg en troffen een oude Astin Martin aan. Een soort ‘James Bond auto’. In de kofferruimte lag onze uitrusting.”

Uitleg droom:
Het oude, ooit zo vertrouwde, legergebouw was als een vijandige plaats geworden. Mijn nachtrust werd mij ontnomen en overdag had ik moeite om mijn geestelijke wapens en uitrusting goed te hanteren. Sterker nog, vaak trok ik de wapenrusting niet aan. God brengt mensen (engelen) op je pad die je helpen (officier). Ik moest het wel zelf vragen. Dit kunnen wereldse mensen zijn die je op weg helpen naar een plek buiten de legerplaats waar je rust vindt, waar je geestelijk gevuld wordt en je wapenrusting (weer) leert hanteren.
Seculiere personen (chauffeur) worden mogelijk ingeschakeld om je verder te helpen. Maak daar gebruik van en blijf tegelijkertijd waakzaam. Zij kunnen je op de plaats van bestemming brengen, maar ze kunnen je ook plotsklaps in gevaarlijke omstandigheden brengen. Jij bent aangesteld voor deze missie. Dus hou de controle.
Buiten de legerplaats is een plek van rust en vrede waar je opdrachten ontvangt. Waar je soms moet zoeken naar je uitrusting. Echter arbeid beloond in dit geval, want God heeft veel meer dan alleen je wapenrusting. Echter je zal het vinden onder het stro. 

Onze steden zijn bolwerken geworden van de duisternis. De geestelijke sluier is zo dicht geworden en de bedwelming zo groot dat je zelfs als kind van God soms geen rust meer ervaart. Onze huizen staan onder deze invloed. Kijk alleen maar naar TV en computer gebruik. Bolwerken van afgoderij, tovenarij, waarzeggerij en dodenbezwering hebben ons soms onbewust in hun macht. Het is goed om regelmatig Gods aangezicht te zoeken op de berg, aan de rivier, in het bos, op de hei of een plaats die Hij je wijst.
Vakanties in het buitenland waren voor mij vaak een inspiratiebron. Waardoor ik soms weer een ‘Next level up’ werd getild. Komend weekend hebben wij een B&B besproken in een mooi wandelgebied. Ik ben benieuwd met wat voor een auto ik straks thuis kom 🙂

Deze droom is persoonlijk, maar vanwege bovenstaande tekst uit Joël 2 (Uw dienaren ZULLEN profeteren) heb ik besloten om deze toch te vertellen.

Hieronder nog wat ondersteunende Bijbelteksten:

  • Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1 Petr.5:8
  • Want Ik zal u rondom belegeren, Ik zal u insluiten met bolwerken en versterkingen tegen u opwerpen. Jesaja 29:3
  • De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 2 Kor.10:4
  • Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand…………………….. en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
  • terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ef.6:13-18
  • Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Joh.4:23
  • Wees stil voor het aangezicht van de Heere HEERE. Want nabij is de dag van de HEERE, ja, de HEERE heeft een offer bereid, Zijn genodigden geheiligd. Zefanja 1 vers 7.
  • Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2 vers 9

Dankgebed:

*Dank U Heer dat wij van kracht tot kracht mogen gaan en van heerlijkheid tot heerlijkheid.

*Dank U dat U de Leeuw van Juda bent.

*Dank U dat de brullende leeuw een imitatie is en tandeloos is gemaakt.

Gebed:

*Heer als wij lezen: ’Ik zal u rondom belegeren’, zijn er dan momenten dat wij tegen U vechten? Momenten waarin wij wapenloos zijn? ‘Jabbok-momenten’ waarin wij net als Jakob tegen U vechten?

*Vergeef ons dat wij ons land hebben laten innemen. Maak ons daadkrachtig in gebed en leer ons het zwaard hanteren.  

*Breng ons buiten de legerplaats in Uw nabijheid en Uw rust. Breng ons op die plaatsen die nog niet zijn ingenomen. Of als deze niet te vinden zijn laat ons weer plaatsen innemen.

*Leer ons bolwerken te lokaliseren en hoe deze af te breken.

*Maak van ons een Jozua. ‘Elke plaats die uw voetzool betreedt, heb Ik u gegeven’

*Laat ons broeders en zusters zijn die de deugden verkondigen van Hem die ons uit de duisternis heeft getrokken.

*Heer laat ons daders zijn van het Woord door te doen dat wat U ons opdraagt.  

 

Toon ons Uw macht o God
https://youtu.be/fWaomyZTm_Y