Skip to content Skip to footer

Ontmoeting

Ontmoeting is onze core-buseness. Waarom? Omdat ontmoetingen centraal staan in het leven van Jezus. Als volgelingen van Hem laat Hij ons de rijkdom zien die er ligt in de ontmoeting met anderen, gelovigen en ongelovigen. In een wereld die steeds individueler wordt leert hij ons afhankelijkheid. In de eerste plaats van Hem, maar ook van de ander. Hij zegt als het ware: Je bent nooit te arm om te geven, maar ook nooit te rijk om te ontvangen. vanuit deze nederige hartsgesteldheid is het geweldig om Hem en elkaar te mogen dienen.

Wij proberen dit vorm te geven door kringontmoetingen op kazernes, schepen, basis of compounds gedurende missie. Het maakt eigenlijk niet uit waar, want waar 2 of meer vergaderd zijn in Zijn naam is Hij ook aanwezig.
Wij gaan uit van de kracht van gebed. Daarom staan gebed en Gods woord centraal in onze ontmoetingen.
Verder zijn er op jaarbasis veel mogelijkheden om andere Christenen bij defensie te ontmoeten. Zowel nationaal als internationaal zijn er evenementen, ontmoetingsdagen en conferenties, waar je aan deel kan nemen. Vaak gratis of tegen een acceptabele vergoeding.

Wij dagen je uit om net als onze Heer Jezus andere gelovigen bij defensie te gaan ontmoeten zodat de heilige geest meer en meer gaat waaien door dit prachtige bedrijf.