Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • De Geest der Waarheid

  De Geest der Waarheid

  Haggai2:7,8 en Hebr.12:25-28 Nog eenmaal zegt de Here zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Ernstige woorden, maar wel met een duidelijk doel en een belofte. Op een avond half juli, al weer een aantal jaren geleden, waren we als regiogebed bij elkaar. Het werd een avond, die we niet […]Read More »
 • Onze gedachten

  Onze gedachten

  Lees Rom.12:1-2 Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer – dit is uw redelijke ere-dienst. Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil […]Read More »
 • De kracht van samen bidden

  De kracht van samen bidden

  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde eenparig (eensgezind) zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van Mijn Vader, die in de hemelen is, Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in hun midden. Matth. 18:19-20 Wat is nu precies gemeenschappelijk gebed? […]Read More »
 • Het Jona-spektakel

  Het Jona-spektakel

  Op 2 november j.l. faalden alle systemen in metrostation de Akkers in Spijkenisse. Daardoor was het mogelijk dat een metro door de stootblokken reed, een korte vlucht maakte en op een walvisstaart belandde. Hiermee werd voorkomen dat de bestuurder van deze ‘ondergrondse’ 10 meter met zijn voertuig naar beneden stortte. Foto’s en berichtgeving van dit […]Read More »
 • Nicodemus en de wedergeboorte

  Nicodemus en de wedergeboorte

  Lezen: Joh 3: 1-10 Nicodemus was een Farizeeër, een leider van de Joden. Hij kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: “Rabbi, we weten dat U een leraar bent die van God komt; want niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is. ” Jezus antwoordde en zei tegen […]Read More »
 • Geestelijke oorlogsvoering

  Geestelijke oorlogsvoering

  Oorlog is een gewapend conflict tussen natiën of tegenstrijdige machten. Al eerder heb ik genoemd dat we, zodra we christen worden, ons in het gebied bevinden waar de geestelijke conflicten zich afspelen. Efeze 2 vers 6 En Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in hemelse gewesten. Ook op dit moment […]Read More »
 • Inzet en toewijding

  Inzet en toewijding

  Commitment and dedication. 2 woorden die in het engels zoveel meer zeggen als alleen inzet en toewijding. Commitment zegt ook iets over verbinden. Dedication gaat richting devotion als het om God en Zijn Koninkrijk gaat. Twee woorden die een grote Bijbelse fundering hebben. Jakobus zegt: En wees dader van het Woord en niet alleen hoorders. […]Read More »
 • STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING: Het vierde en vijfde zegel

  STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING: Het vierde en vijfde zegel

  Bij de opening van het vierde zegel zagen we dat een vierde deel van de aarde gedood werd met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. We zagen dat dit deed denken aan Gods vier ergste oordelen in Ezechiël 4:21. Iets anders wat opvalt bij het vierde […]Read More »
 • Als wij ons kleine beetje aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.

  Als wij ons kleine beetje aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.

  Afgelopen zondag was ik gevraagd om aanbidding te leiden bij een huisgemeente. Nou is zingen voor mij geen probleem, daarin heeft de Heer me vrijmoedigheid gegeven, maar gitaar spelen? Ik kan wel wat akkoorden en prima om mezelf te begeleiden maar een groep mensen… Heer, hoe moet ik dit doen? De Heer zei me tijdens […]Read More »
 • Hannah’s gebed

  Hannah’s gebed

  Lezen: 1 Samuël 2: 1-10 Hannah’s verhaal in de Bijbel: Hannah’s verhaal is een van de bekendste verhalen van met geloof vervulde vrouwen die in de Bijbel worden genoemd. Haar verlangen naar een kind en het donkere seizoen van wachten heeft ertoe geleid dat talloze vrouwen (en mannen) zich hebben verdiept in deze pagina’s van […]Read More »