Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • KNOPEN ONTWARREN

  KNOPEN ONTWARREN

  Mijn kat Fluffy lag van de week op schoot en de Heilige Geest leerde mij een boodschap. Fluffy was volledig in de rust. Pootjes alle vier slap. Volledige overgave en ze slaapt. Ik verwijder een aantal knoopjes uit haar vacht. Ze is compleet in de rust. Vanuit een complete rust wil God dat ook bij […]Read More »
 • RELIGIE OF GEEST

  RELIGIE OF GEEST

  Lezen Joh.3:1-19 Het verhaal van Nicodemus toont ons het verschil tussen de leer van de Schriftgeleerden en Farizeeërs en wat Jezus leerde. ‘Je moet wederom geboren worden’, zei Jezus tegen deze man. Nicodemus snapte er niets van: wederom geboren worden, hoe kan dat? Zijn verstand zat in de weg. Nicodemus was een respectabel lid van […]Read More »
 • REPENT – RESET – REFOCUS

  REPENT – RESET – REFOCUS

  REPENT – RESET – REFOCUS (Bekeer u, reset en focus opnieuw)Lukas9:1-6 (SV) ‘En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over al de duivelen, en om ziekten te genezen. En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. En Hij zeide tot hen: […]Read More »
 • Meewerken met Gods Masterplan

  Meewerken met Gods Masterplan

  Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere Efeze 2: 19-21 Vrijdagochtend vroeg […]Read More »
 • GODS PIJL BEN JIJ!

  GODS PIJL BEN JIJ!

  Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik had eigenlijk een heel ander onderwerp bedacht, totdat vanavond een lieve zus voor mij bad en een beeld kreeg van een pijlkoker en pijlen. Ze zei, je bent een pijl die door God in de juiste richting wordt geschoten. Daarna deelde ze ook nog een prachtige tekst waar dit staat […]Read More »
 • DE GEEST DER WAARHEID

  DE GEEST DER WAARHEID

  Lezen: Joh.14:15-28 ‘En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der Waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet , maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in […]Read More »
 • ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER

  ONTMOEDIGING IN HET LICHT VAN HET VOLMAAKTE OFFER

  lezen Hebr.10:19-39 ‘Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met […]Read More »
 • WIE BEN IK IN CHRISTUS?

  WIE BEN IK IN CHRISTUS?

  Misschien kun je eerst deze korte clip bekijken over Wie Jezus is. https://youtu.be/TCepMvkuReE Daarna gaan we lezen over wie WIJ mogen zijn! Lezen Rom.8:1-17 Heel veel van ons herkennen wel de gedachten: ‘ik weet niet zo goed wie ik ben’, ‘ik weet niet wat ik kan’, ‘ik kan dit niet goed’, ‘ik ben bang om […]Read More »
 • Building Back Better

  Building Back Better

  In Numeri 21 vers 4 staat: onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Letterlijk staat er: ‘de ziel van het volk werd verkort’. Alsof zij de omstandigheden niet meer aan konden en daardoor bewust kortzichtig werden. De ware toedracht van deze verkorte ziel lezen we in vers 5: Waarom hebt u […]Read More »
 • DE VROUW IN BARENSNOOD

  DE VROUW IN BARENSNOOD

  STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING Deel 27: Openbaring 12:2 Lees Openbaring 12 en Romeinen 8 Vorige keren zagen we hoe bij de laatste bazuin Jezus het Koningschap opneemt, en dat vervolgens de Ark zichtbaar wordt met een enorme manifestatie van hemelse schittering en kracht ….. en hoe daarna een gróót teken aan de hemel zichtbaar […]Read More »