Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • Logistiek

  Logistiek

  Begin dit jaar was ik begonnen met een lijn van overdenkingen gebaseerd op de NATO Standaard Order. Met elkaar gingen we analytisch bekijken wat de Bijbel ons wil zeggen. Als reminder geef ik je de verkorte inhoud van de 5 paragrafen in deze order: Oriëntatie en Situatie  Opdracht Uitvoering Logistiek Bevelvoering en verbindingen We zijn […]Read More »
 • Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter,

  Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter,

  Je bent klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn.   1 Kor.7: 20-24: Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet u zich daarover niet bekommeren. Kunt u echter ook vrij worden, maak dan liever van die gelegenheid gebruik. Wie namelijk […]Read More »
 • Uitvoering fase 3, Neem het land in bezit.

  Uitvoering fase 3, Neem het land in bezit.

  Lees Nehemia 4 In de afgelopen weken hebben we met elkaar naar het boek Nehemia gekeken en van Nehemia geleerd hoe God wil strijden in tijden van crisis. De opdracht die wij uit dit boek haalden was 3-ledig.  Sta op – Ga door het water – Neem het land in bezit. We behandelen nu de […]Read More »
 • Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten

  Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten

  Lezen Kol.1:9-12 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed […]Read More »
 • EEN OFFER VAN LOF

  EEN OFFER VAN LOF

  Lezen Hebreeën 13:1-17 ‘Laten we daarom door Jezus voortdurend een lofoffer aan God brengen – de vrucht van de lippen die zijn naam openlijk belijden.’ De termen ‘opoffering’ en ‘lof’ lijken misschien tegenpolen.  We beschouwen opoffering als ‘iets aanbieden tegen hoge kostprijs’. Lofprijs klinkt daarentegen vreugdevol als het uit een dankbaar hart opborrelt.  In geestelijke […]Read More »
 • ALLES IN HEM VERZOEND

  ALLES IN HEM VERZOEND

  Lezen Kol. 1:15-23 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; […]Read More »
 • OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ VERBRIJZELD

  OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ VERBRIJZELD

  lezen Jesaja 53 Bovenstaande woorden kwamen deze dagen steeds in mijn gedachten. Wat heeft het de Here Jezus onmenselijk veel gekost, om deze wereld terug te veroveren op de vijand. Hij die de voeten van de discipelen waste, werd door één van hen verraden met een kus en voor de prijs van dertig zilverlingen. ‘Kunnen […]Read More »
 • ONTHULLING VAN GODS MYSTERIE

  ONTHULLING VAN GODS MYSTERIE

  Lezen Efeziërs 3: 1-13 Ef.3:1-4 1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben; 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven: 3 dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, gelijk ik boven in […]Read More »
 • LIJDEN

  LIJDEN

  Lezen 1 Petrus 4 :7-19 7 ‘Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden. 8 En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel zonden. 9 Wees gastvrij voor elkaar, zonder te mopperen. 10 Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, […]Read More »
 • Uitvoering

  Uitvoering

  Lees Nehemia 1 en 2 Deze overdenking is een vervolg van ‘de opdracht’: https://www.ncok.nl/opdracht/ De opdracht definieerde we toen als volgt: ‘Sta op, ga door het water en neem het land in bezit.’ Uit welke geschiedenis in de Bijbel kunnen we iets leren voor deze tijd ten aanzien van de uitvoering van deze opdracht? Voor de […]Read More »