Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • De Geest der Waarheid
  Haggai2:7,8 en Hebr.12:25-28 Nog eenmaal zegt de Here zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Ernstige woorden, maar wel met een duidelijk doel en een belofte. Op een avond half […]
 • Onze gedachten
  Lees Rom.12:1-2 Ik vermaan u dan, broeders en zusters, door de barmhartigheden van Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer – dit is uw redelijke […]
 • De kracht van samen bidden
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde eenparig (eensgezind) zullen begeren, het hun ten deel zal vallen, van Mijn Vader, die in de hemelen is, Want waar twee of drie vergaderd […]
 • Het Jona-spektakel
  Op 2 november j.l. faalden alle systemen in metrostation de Akkers in Spijkenisse. Daardoor was het mogelijk dat een metro door de stootblokken reed, een korte vlucht maakte en op een walvisstaart […]
 • Nicodemus en de wedergeboorte
  Lezen: Joh 3: 1-10 Nicodemus was een Farizeeër, een leider van de Joden. Hij kwam ’s nachts naar Jezus en zei tegen Hem: “Rabbi, we weten dat U een leraar bent die van God komt; want niemand […]
 • Geestelijke oorlogsvoering
  Oorlog is een gewapend conflict tussen natiën of tegenstrijdige machten. Al eerder heb ik genoemd dat we, zodra we christen worden, ons in het gebied bevinden waar de geestelijke conflicten zich […]
 • Inzet en toewijding
  Commitment and dedication. 2 woorden die in het engels zoveel meer zeggen als alleen inzet en toewijding. Commitment zegt ook iets over verbinden. Dedication gaat richting devotion als het om God en […]
 • STUDIE VAN HET BOEK OPENBARING: Het vierde en vijfde zegel
  Bij de opening van het vierde zegel zagen we dat een vierde deel van de aarde gedood werd met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. We zagen dat dit deed denken […]
 • Als wij ons kleine beetje aan Jezus geven mogen we wonderen verwachten.
  Afgelopen zondag was ik gevraagd om aanbidding te leiden bij een huisgemeente. Nou is zingen voor mij geen probleem, daarin heeft de Heer me vrijmoedigheid gegeven, maar gitaar spelen? Ik kan wel wat […]
 • Hannah’s gebed
  Lezen: 1 Samuël 2: 1-10 Hannah’s verhaal in de Bijbel: Hannah’s verhaal is een van de bekendste verhalen van met geloof vervulde vrouwen die in de Bijbel worden genoemd. Haar verlangen […]