Overdenking en Gebed

Overdenkingen

 • Logistiek
  Begin dit jaar was ik begonnen met een lijn van overdenkingen gebaseerd op de NATO Standaard Order. Met elkaar gingen we analytisch bekijken wat de Bijbel ons wil zeggen. Als reminder geef ik je de […]
 • Groeien in Integriteit en Goddelijk karakter,
  Je bent klaar voor een leidinggevende rol wanneer je slaaf van Christus wilt zijn.   1 Kor.7: 20-24: Laat ieder blijven in de roeping waarin hij geroepen is. Bent u als slaaf geroepen, dan moet […]
 • Uitvoering fase 3, Neem het land in bezit.
  Lees Nehemia 4 In de afgelopen weken hebben we met elkaar naar het boek Nehemia gekeken en van Nehemia geleerd hoe God wil strijden in tijden van crisis. De opdracht die wij uit dit boek haalden was […]
 • Gebed, het fundament van Apostelen en Profeten
  Lezen Kol.1:9-12 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle […]
 • EEN OFFER VAN LOF
  Lezen Hebreeën 13:1-17 ‘Laten we daarom door Jezus voortdurend een lofoffer aan God brengen – de vrucht van de lippen die zijn naam openlijk belijden.’ De termen […]
 • ALLES IN HEM VERZOEND
  Lezen Kol. 1:15-23 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de […]
 • OM ONZE OVERTREDINGEN WERD HIJ VERBRIJZELD
  lezen Jesaja 53 Bovenstaande woorden kwamen deze dagen steeds in mijn gedachten. Wat heeft het de Here Jezus onmenselijk veel gekost, om deze wereld terug te veroveren op de vijand. Hij die de voeten […]
 • ONTHULLING VAN GODS MYSTERIE
  Lezen Efeziërs 3: 1-13 Ef.3:1-4 1 Daarom is het, dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u, heidenen, in gevangenschap ben; 2 Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade […]
 • LIJDEN
  Lezen 1 Petrus 4 :7-19 7 ‘Alles loopt op zijn einde. Wees daarom kalm en nuchter, anders kunt u niet bidden. 8 En bovenal moet u elkaar blijven liefhebben; de liefde bedekt immers heel veel […]
 • Uitvoering
  Lees Nehemia 1 en 2 Deze overdenking is een vervolg van ‘de opdracht’: https://www.ncok.nl/opdracht/ De opdracht definieerde we toen als volgt: ‘Sta op, ga door het water en neem het land in […]