Pinksteren is verandering – week 23

Joh 2: 1-11 “Toen de wijn op was, zei Jezus’ moeder tegen Hem: “Ze hebben geen wijn!” Op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galilea. Jezus’ moeder was op het feest. Ook Jezus en de leerlingen waren uitgenodigd. Jezus zei tegen haar: ” [ Dat weet Ik toch. ] Dat hoeft u Mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor Mij om daar iets aan te doen.” Zijn moeder zei tegen de bedienden: “Als Hij iets tegen jullie zegt, doe dat dan, wat het ook is.” Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de Joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zo’n bak kon ongeveer 2 of 3 metreten [ (80 of 100 liter) ] water. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul de bakken met water.” Ze vulden ze tot aan de rand. Toen zei Hij: “Schep er nu wat uit. Laat de leider van het feest daarvan proeven.” Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam. Maar de bedienden die het uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem: “Iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel. En pas als de mensen veel gedronken hebben, de minder goede wijn. Maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!” Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Kana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig Hij is. En zijn leerlingen geloofden in Hem.”

Joh. 20: 31 “Maar déze zijn opgeschreven, zodat jullie zullen [ blijven ] geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God. Want dan zullen jullie [ eeuwig ] leven hebben omdat jullie bij Hem horen.”

Pinksteren heeft alles met verandering te maken.
In Johannes 2 lezen we over het eerste wonder wat Jezus deed. Johannes noemt het tekenen, want Jezus wonderen waren geen doel op zich, maar als teken dat de mensen in Zijn naam zouden geloven.
Dit is eerste wonder was er niet zomaar een wonder. Jezus veranderde water in wijn. Aan de buitenzijde van de vaten was niets te zien, maar van binnen was alles anders. En niet zomaar anders, maar het was betere wijn als de wijn die daarvoor geschonken was.
Dit wonder staat eigenlijk symbool voor alles wat Jezus in jouw leven wil doen. Hij wil jou compleet vernieuwen van binnen. De vaten waren aan de buitenzijde nog identiek, maar de binnenzijde was compleet nieuw en van hoge kwaliteit. Ik zou zeggen van Goddelijke kwaliteit.

Als onze lichamelijke vaten door het woord van Jezus worden aangeraakt dan worden wij van binnen ook vernieuwd. In 2 kor. 5: 17 staat:
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.
Zo liet Jezus het nieuwe komen en dat doet Hij vandaag nog steeds. Jezus leeft. Hij zit aan de rechterhand van God de Vader en heeft Zijn Heilige Geest uitgestort met Pinksteren en zegt: (Kol.2:13) Eerst waren jullie (geestelijk) dood. Dat kwam doordat jullie ongehoorzaam aan God waren en niet bij zijn volk hoorden. Maar nu heeft Hij jullie samen met Christus (geestelijk) levend gemaakt, toen Hij al jullie schuld vergaf.

Vragen:

  1. Ben jij dat vat wat gevuld is met water(het woord van God) en wil jij die verandering in jouw leven?

  2. Ben jij een dienaar van Christus die de vaten wil vullen met water in geloof dat Hij die verandering teweeg kan brengen?

  3. Ben jij een gast op het feest die het wonder aanschouwt en neem je het water aan wat levend is geworden?

Gebed week 23

Deze week wil ik danken voor de ontmoeting die wij hadden met 13 kringleider op 2 juni bij het Militair Revalidatie Centrum. Dat we mochten zien en ervaren dat Gods Geest met ons is en dat wij Zijn Geest zien waaien door defensie. Getuige hiervan de 7 kringen die dit jaar zijn gestart(herstart)

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
Onze leidinggevenden

De uitgezonden collega’s en hun familie

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan

Het werk van de geestelijk verzorgers

Onze positie als Christen op de werkplek

Uitbreiding ontmoetingskring(en)

O.a. in Stroe, Gen.Maj. Koot kazerne!

Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maand.

Persoonlijke dank- en gebedspunten

maandag 5 juni 2017