3xR of 3xO? – week 24

3xR of 3xO

Wie heeft er nog nooit van gehoord? 3xR, Rust, Regelmaat en Reinheid. 
In de hulpverlening hoor je deze drie regelmatig terugkomen als handvat om je leven opnieuw in te richten.
Als ik terugkijk op mijn leven bij het Korps Mariniers dan kan ik deze leefregel omdraaien: Onrust, Onregelmatigheid en Onreinheid.
Tjonge Willem, had ik nooit achter jouw gezocht? Was jij dan zo’n slecht mens?
Ik ga je vertellen dat het niet uitmaakt waar je bij zit, waar jij je bevind of wat je ook doet. In de Bijbel lezen we dat Job zegt: Ik heb geen rust, geen vrede. Ik zit vol onrust.(Job 3:26). In Mattheus (15: 18) lezen we: Maar wat úit je mond komt, komt uit je hart. En dat maakt je onrein.
Gods woord zegt nog veel meer over deze dingen. Ik heb ervaren dat het een leegheid is die ik probeerde op te vullen met van alles en nog wat, behalve met Gods liefde.

Hoe leer je die liefde dan kennen? God trekt mensen met Zijn liefde!
Als ik ga evangeliseren dan merk ik dat mensen soms geen weet hebben van hun zonden. Sterker nog, ze vinden zichzelf vaak een heel goed mens.
Het evangelie, de goede boodschap, is een levend evangelie. Een boodschap die mensen spiegelt in hun hart. Een boodschap die velen niet aan kunnen horen. Elke keer tijdens evangelisatie merk ik weer dat het door God voorbereidde werken zijn. Elke ontmoeting waarin wij ons laten leiden door de Heilige Geest is door God voorbereidt. In geloof mag je dan weten dat onze Vader een bedoeling heeft op dat moment met deze persoon. Wat een heerlijke gedachte.

Dan vertel je vast over Gods eindeloze liefde?
Natuurlijk, maar voordat ik dat doe spiegel ik deze persoon aan de wet en vervolgens aan zijn eigen zonden, want een mens die geen zondebesef heeft, heeft ook Gods genade niet nodig.

 1. Ken jij onrust, onregelmatigheid of onreinheid in jouw leven?
 2. Heb jij wel eens gestolen, gelogen, gevloekt of een andere persoon begeert als je eigen man/vrouw? 
 3. Heb je wel eens een gedachte gehad die je zelfs je beste vriend niet kan vertellen?
 4. Stel dat al jouw gedachten op een digitaal scherm zichtbaar zouden zijn, kan jij dan nog voor God verschijnen?
 5. Wat is Gods genade en heb jij die nodig?

Gebed week 24

 • Deze week wil ik danken voor de kringpromotie en evangelisatie die we op 12 juni op de KPL van Oud Heusdenkazerne (Hilversum) mochten doen. 
 • Bid dat de mensen die we hebben aangesproken en op de kring gewezen deze gaan bezoeken. Dat er een nieuwe kringleider mag opstaan. Bid dat deze kring niet verdwijnt als Kees van Rossum binnenkort wordt overgeplaatst.
 • Bid ook voor herstel van Charissa Meeuwenoord (PGV Hilversum) die al lange tijd ziek thuis is.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

 • Koninklijk huis en regering. In het bijzonder voor Tjeenk Willink gedurende de formatie. Dat het Christelijk geluid hoorbaar mag worden in de politiek.
 • Onze leidinggevenden
 • De uitgezonden collega’s en hun familie
 • Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan
 • Het werk van de geestelijk verzorgers
 • Onze positie als Christen op de werkplek
 • Uitbreiding ontmoetingskring(en)
 • a. in Stroe, GMaj. Koot kazerne!
 • Bid ook voor een op te richten Christelijke studentenvereniging aan de KMA.
 • Dank voor de kringen die in Doorn, Apeldoorn en Oirschot zijn gestart in de afgelopen maanden
 • Persoonlijke dank- en gebedspunten