Overdenkingen

 • Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven

  Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven

  In Psalm 47:3-5 staat hoe God omging met Zijn volk, Israël: Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde. Volken onderwerpt Hij aan ons, naties brengt Hij onder onze voeten. Hij verkiest voor ons onze erfenis: het heerlijke land van Jakob, die Hij heeft liefgehad. God zei niet tegen Israël: […]Read More »
 • Immanuel, God met ons

  Immanuel, God met ons

  In sommige dingen is Maria, de moeder van Jezus, een voorbeeld voor ons allemaal, niet alleen voor moeders. Er is zoveel dat we van haar kunnen leren! Ten eerste verscheen de engel aan Maria en zei tegen haar (in Lukas 1:31): En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem […]Read More »
 • Zout en Licht

  Zout en Licht

  Overdenking NCOK, Ds. Johan Trouwborst Sleeuwijk 6 september 2019   Bij zout denk ik aan de zee. Aan het zoute water van de zee. Als je op zee aan dek staat en je raakt de reling aan, dan bemerk je het zout erop. Een vochtig zilt laagje. Het zit overal op. Op reling en bolders. […]Read More »
 • Evangelisatie? Ook voor mij?

  Evangelisatie? Ook voor mij?

  Zo vlak voor het verlof een laatste overdenking. Deze keer iets persoonlijke van mij, Willem Hoogenraad. Vorig jaar tijdens de New Wine zomerconferentie werd ik door de Heer geroepen om uit te stappen in evangelisatie. Mijn excuus was steeds dat het mogelijk de stem van de Heer niet was. Nu kan ik getuigen dat gehoorzaamheid […]Read More »
 • De gave van de Heilige Geest is voor wie God gehoorzaam zijn

  De gave van de Heilige Geest is voor wie God gehoorzaam zijn

  Ter afsluiting van de doop in de Heilige Geest is het goed om nog eens opnieuw de nadruk te leggen op de nauwe samenhang tussen de volheid van de Heilige Geest en gehoorzaamheid. Zoals Petrus zegt, de gave van de Heilige Geest is voor degenen die God gehoorzaam zijn. Zelfs waar God in Zijn genade […]Read More »
 • Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?

  Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen?

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Door genade Wat zijn de voorwaarden waaraan voldaan moet worden in het leven van iemand die de gave van de Heilige Geest wil ontvangen? Dat zullen we deze week bestuderen. Als we het onderricht van de Schrift over dit onderwerp overdenken, dan ontdekken we dat er één grondprincipe […]Read More »
 • Deel 16: Pas vervuld nadat Jezus verheerlijkt was

  Deel 16: Pas vervuld nadat Jezus verheerlijkt was

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Het rechtstreekse verband tussen de hemelvaart van Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren wordt ontvouwd in Johannes 7:37-39: En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie […]Read More »
 • Deel 15: En de discipelen werden vervuld met blijdschap

  Deel 15: En de discipelen werden vervuld met blijdschap

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Een mening die vrij veel voorkomt, is dat de doop in de Heilige Geest in de eerste plaats en voornamelijk een intense emotionele ervaring is. Vaak gebruikt men het woord ‘extase’, waarbij men denkt aan sterke emoties. Deze visie op de doop in de Heilige Geest is waarschijnlijk […]Read More »
 • Deel 14: Bevestiging van ons geloof

  Deel 14: Bevestiging van ons geloof

  Vorige keer lazen we de eerste vijf van zeven passages in het Nieuwe Testament waar het woord ‘dopen (in)’ wordt gebruikt in relatie tot de Heilige Geest. Nu kijken we naar de laatste twee. In Handelingen 11:16 beschrijft Petrus de gebeurtenissen die plaatsvonden in het huis van Cornelius en in dit verband citeert hij de […]Read More »
 • Deel 13: De doop met de Heilige Geest

  Deel 13: De doop met de Heilige Geest

  Deze overdenking/studie komt van Derek Prince Ministries Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Markus 1:8 Zeven verwijzingen in het Nieuwe Testament. Nu we de afgelopen tijd de doop door onderdompeling in water hebben bestudeerd, kijken we de komende tijd naar de doop in de Heilige […]Read More »