Giften

Om de landelijke activiteiten mogelijk te maken worden beperkt kosten gemaakt. Denk aan de website, onderhouden van contacten met partnerorganisaties, ondersteuning van de landelijke jaarlijkse ontmoetingsdag, enz. Om de kosten beheersbaar te houden worden giften op prijs gesteld. Zo is de tijd van de landelijk organisatoren en kringbegeleiders in wezen hun gift in natura. Uw girale gift – waarvoor dank – kunt u overmaken op:

IBAN: NL54INGB0003838890

BIC: INGBNL2A

T.n.v.: Stichting Giftenbeheer

O.v.v.: NCOK

De ‘Stichting Giftenbeheer’, gevestigd in Den Helder, heeft de status ‘ANBI’. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Dit houdt in dat giften, rekening houdend met uw fiscale drempel, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Zie verder de informatiepagina van de Belastingdienst over giften.