Radicaal, verstorend gebed

Door Gary Wilkerson

In de Bergrede (Lukas 6:20-22) geeft Jezus een lijst met kenmerken of activiteiten waarvoor iemand gezegend zal worden. Hij spreekt van zegeningen voor hen die zachtmoedig zijn, degenen die arm van geest zijn en degenen die vredestichters zijn. Deze lijst is bekend geworden als ‘de zaligsprekingen’. De zaligsprekingen omvatten echter niet: “Zalig zijn de verstoorders, want zij zullen niet verlamd zijn.”

“Verstorend” zijn is een houding die Jezus in ons aanmoedigt en die Hij zelf heeft voorgeleefd; Hij was niet alleen zachtaardig en mild, maar Hij was radicaal en wild. Bij meer dan één gelegenheid verstoorde Jezus de normen van de ‘kerkmensen’. Hij was ook ontwrichtend voor het koninkrijk van de duisternis.

Jezus’ krachtige gebedsleven was voortdurend een doorn in het oog van het kwaad. Als Hij bad, werden de koninkrijken bewogen, de machten van de duisternis vluchtten weg en er werd een groot werk van God op aarde losgelaten. Hij was zelfs storend voor degenen die ervoor kozen om Hem te volgen, omdat Hij voortdurend hun comfortzone verstoorde. Toen Zijn volgelingen deze ontwrichtende geest misten, kwam Hij en maakte hen bewust van hun behoefte aan waakzaam, agressief gebed, en vroeg hen: “Kon je niet nog een uur in gebed met Mij vechten?” Hij zette hun wereld ontwrichtend op zijn kop.

Er zijn tijden in ons leven dat de gevechten waarmee we worden geconfronteerd, de taken die we moeten uitvoeren en de opdrachten waarmee we worden belast, meer nodig hebben dan gewone, comfortabele gebeden. Comfort en gemak in het zoete uur van gebed kunnen prima zijn voor onze ochtend aanbidding, maar wanneer we worden belast met een heilige missie die volledig belemmerd lijkt te worden door de tegenstander, is onze ware hoop te vinden in radicaal, verstorend bidden. In plaats van een zoet uur van gebed, hebben we vaak uren van verstorend gebed nodig.

Veel christenen zijn zo verlamd, dat mensen naar hun leven kijken en niets afwijkends of eigenaardigs aan hen zien. Maar we zijn geroepen om een eigenaardig volk te zijn en wanneer we verstorend zijn voor het koninkrijk van God, zullen we inderdaad eigenaardig lijken.

 

Leo Harskamp vertaald dagelijks overdenkingen van David Wilkerson, stuur een email als u deze wilt ontvangen naar leoharskamp@gmail.com

Gebed:

Heer Jezus geef ons toch meer radicaliteit! Een radicaliteit die zich uit door Uw liefde voor een verloren wereld. Een wereld die zich soms bewust afkeert en zichzelf positioneert als God. Een wereld die steeds verder af komt te staan van Uw normering. Een wereld die pretendeert dat ieder mens zijn eigen waarheid moet hebben en daarmee U als waarheid, als levend woord, opzij schuift. Wilt U uitredden hen die het niet zien, die verblind zijn door de geest van de wereld. RAAK HEN AAN! Maar wees ook hen genadig die bewust kiezen voor andere goden. Vergeef het hun Vader want ze weten niet wat zij doen. Wees ons ook genadig en laat zien wat in ons leven nog steeds wereldgelijkvormig is. Heer Jezus geef ons toch meer radicaliteit.

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten