Ruimte voor religie in leger neemt af

Bijeenkomst werkgroep militairen HHK

ERMELO – De ruimte voor religie in het leger neemt af. Dat constateerde ds. M. Boersma zaterdag tijdens een bijeenkomst van de werkgroep militairen van de Hersteld Hervormde Kerk.

Ds. Boersma, in Wezep actief als legerpredikant, stelde dat de organisatie van de geestelijke verzorging in de krijgsmacht voor militairen niet altijd even duidelijk is. „Defensiepersoneel weet doorgaans het verschil niet tussen een humanistisch raadsman en de legerpredikant. Ze denken dikwijls dat ze met maatschappelijk werkers te maken hebben.”

Het leger vormt een afspiegeling van de maatschappij waar godsdienst achter de voordeur lijkt te horen. Dit maakt dat ook een legerpredikant nogal eens zijn best moet doen om tijdens een oefening een kerkdienst te organiseren. Ook een kerstdienst is niet vanzelfsprekend meer.

Een laagdrempelige, voor ieder toegankelijke kerkdienst in het leger is overigens moeilijk te vergelijken met een kerkdienst in de eigen gemeente, stelde ds. Boersma. Votum, zegen, Evangelieverkondiging en gebed blijfven voor hem het minimum waaraan een dergelijke dienst moet voldoen. Hij kan zich voorstellen dat betrokken christenen een dergelijke dienst maar karig vinden.

De snelle overplaatsing van de ene kazerne naar de andere is niet bevorderlijk om een band te krijgen met de militairen, stelde ds. Boersma verder. In de twaalf jaar dat hij geestelijk verzorger is, werd hij vijf keer overgeplaatst.

De voorzitter van de werkgroep, ds. J. den Boer, zei dat christelijke soldaten een belangrijke taak in het leger hebben. „Hoe harder je maten schreeuwen, hoe meer behoefte ze hebben aan jou. Maar ze willen wel echtheid zien.”

De Urker predikant –hij was voorheen beroepsmilitair en legerpredikant– las zaterdag Psalm 121, een psalm waarover hij tijdens een uitzending in Afghanistan eens gepreekt had. Deze psalm had daar, omringd door gevaar en midden tussen de bergen, een bijzondere lading, aldus ds. Den Boer.

Iets van de spanning tijdens en na uitzendingen bleek uit het verhaal van oud-militair Wim Vrugteveen uit Espel. Hij werd in 2007 uitgezonden naar Afghanistan. Nadat hij terug was uit Afghanistan was hij bij een restaurant van McDonald’s om er wat te eten. Toen hij een ballon hoorde knallen sprong hij op, gereed om in actie te komen.

Vrugteveen noemde de uitzending desondanks „de mooiste tijd” bij Defensie vanwege het kameraadschap. „Je gaat voor elkaar door het vuur.”

Emeritus predikant ds. Tj. de Jong mediteerde over de parallel tussen de militaire krijgsdienst en de geestelijke krijgsdienst.

Tekst en foto RD

© Reformatorisch Dagblad | 25 maart 2013