Rules of engagement

Lees Nehemia 4

Rules of engagement ( ROE ) zijn regels die ik als militair op missie altijd in mijn ‘liboza’(linkerboven zak) had.  Richtlijnen, afgeleid van het mandaat voor een specifieke missie, plaats en periode. Gebaseerd op het internationaal humanitair oorlogsrecht wat ooit is vormgegeven tijdens de vier conventies van Genève. Regels die gelden bij militaire acties. 

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid.
God is onze mandaatgever. Vanuit Zijn Geest mogen wij onder Zijn verantwoordelijkheid handelen. Alles is gebaseerd op Zijn Woord en vinden we terug in de Bijbel, in Christus en wordt bevestigd door de Heilige Geest.

Als ik ‘Rules of engagement’ vertaal dan wordt het ‘regels van betrokkenheid’. Het woord ‘engagement’ betekent letterlijk verloving. Ik wil mij focussen op dit woord. Verloving is de wederzijdse belofte van twee mensen om te trouwen. Eigenlijk bevinden wij ons ook in zo’n situatie want onze bruidegom, Christus, komt eraan. Wij hebben onze keuze voor Hem gemaakt en de bruiloft is spoedig.
Vanuit dit perspectief zijn onze rules of engagement een set regels hoe de verloofde van Christus zich zou moeten gedragen tot Zijn wederkomst.

Wat zijn onze Rules of Engagement? Het is gevaarlijk om zo iets samen te stellen. Voordat je het weet heb je weer iets gecreëerd wat je drijft tot wetticisme. Aan de andere kant vind ik het interessant om God te vragen wat Zijn richtlijnen zijn specifiek voor deze tijd, voor mijn plaats en de missie die Hij heeft? Zijn daar mogelijk overlappende gebieden voor het leger wat de Heer nu laat opstaan? Wat kunnen we leren uit het Woord als we kijken naar perioden als deze? Hoe riep God Zijn volk weer terug?
Dat zien we o.a. in het leven van Nehemia. 

Nehemia is in diepe rouw voor het aangezicht van God als hij hoort hoe het de Joden vergaat die ontkomen zijn aan de gevangenschap en in Jeruzalem verblijven.
Vanuit een berouwvolle houding belijdt hij zonde en krijgt de volmacht om Jeruzalem weer op te bouwen.
Hij inspecteert de met vuur verbrandde poorten en de bressen in de muren met enkele mannen. Tegen de heidense volken die zich hier een plek hebben verworven zegt hij: ‘De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem’. Neh.2:20
Eerst worden de poorten herbouwd. Een ieder herbouwd de poorten in de nabijheid van zijn eigen huis.
In Nehemia 4 lezen we hoe het werk wordt voltooid.

Nehemia 4 is mijn bron van inspiratie voor deze ‘Rules of Engagement’:

 • Inspecteer de poorten en maak ze weer tot uw erfelijk bezit. 
 • Overhandig uw vijanden in gebed aan de almachtige God. Nehemia 4: 4-5
 • Bouw de muren en dicht de bressen. Nehemia 4: 6-7
 • Wees waakzaam en plaats wachten, bid onophoudelijk, overdenk Gods Woord dag en nacht en neem je positie in achter de muur op de open plaatsen! Nehemia 4:9,13
 • Verwijder het puin! Wees voorbereid op een tegenaanval tijdens het puinruimen! Nehemia 4: 10-12
 • Wees een bemoediging voor jouw omgeving! Nehemia 4: 14
 • Wees voorbereid op een grote schare die zich zal toevoegen en in de werken van de Heere zal gaan staan. Nehemia 4: 15
 • Verdeel de werkzaamheden en maak een wachtschema. Nehemia 4: 16
 • Iedereen heeft een dubbeltaak. Bouwen en vechten. Nehemia 4: 17
 • Zorg voor een goede communicatie en een waarschuwingssysteem. (bazuinblazer) Nehemia 4: 18
 • Vijandelijk vuur moet effectief beantwoord worden (met Gebed) met als doel de vijandelijke actie te stoppen. God strijdt voor ons! Nehemia 4: 19-21
 • Wees permanent bekleed met Christus, met de wapenrusting en blijf drinken van het levend water. Nehemia 4: 22-23

We zijn in oorlog! Corrupte landvoogden hebben het volk gemanipuleerd en afgeperst.
Nehemia is het type beeld van een nieuwe landvoogd die zorgt voor vernieuwing van denken. De schuldenlast van de armen wordt verlicht doordat schulden worden kwijtgescholden en het kapitaal en land verdeeld wordt. Nehemia zorgt voor compleet herstel (beeld van Jezus). Hij brengt rust, vrede en gerechtigheid, hersteld de tempeldienst en heiligt de Sabbat.

Gebed:

 • Dank U lieve Vader dat wij schouder aan schouder mogen staan om de muren en poorten weer te bouwen.
 • Dank U dat wij mogen bouwen en strijden in de Geest. U zal ons elke overwinning schenken waarvoor wij bidden en smeken.
 • Dank U dat wij met elkaar het puin van Nederland mogen opruimen, dit mogen belijden, voor Uw aangezicht brengen en diep berouw tonen.
 • Dank U dat wij elkaar mogen bemoedigen met Uw Woord, dat U ons toerust en nieuwe kracht geeft om uit te gaan om de bressen in de muur te dichten en de vijand te verdrijven uit de poorten die eens van Hem waren.
 • Heer voeg een grote schare toe aan Uw leger in Nederland. Blaas op de bazuin en laat iedereen het horen. Geef een eenheid in Uw verbondenheid.
 • Maak ons gebed tot een gevecht(war-room) en laat ons zien waar wij mogen bouwen in Uw kracht.
 • Heer is de tijd van Uw nieuwe missie aangebroken? Kunnen wij zeggen: ‘It has began?’ https://youtu.be/_LyU7U7bHG8

Johannes 14: 12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Lukas 22: 36 Hij zei dan tegen hen: Maar nu, laat wie een beurs heeft, hem meenemen, evenzo ook een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en er een kopen.