Sla acht op Gods woord

Deze overdenking is van Derek prince Ministries

Wanneer we overdenken waar in Spreuken ‪4:20-22 aanspraak op wordt gemaakt, namelijk dat Gods woorden medicijn zijn voor ons hele lichaam, dan mogen we deze drie verzen geheel met recht ‘Gods geweldige medicijnfles’ noemen. Die woorden bevatten een medicijn zoals nog nooit op aarde is samengesteld, een medicijn dat gegarandeerd alle ziekten geneest!

Wij moeten echter in gedachten houden dat, menselijk gesproken, wanneer de dokter een medicijn voorschrijft, hij er normaliter voor zal zorgen dat de voorschriften voor het gebruik ervan duidelijk op het flesje beschreven staan. Men mag geen genezing verwachten als het medicijn niet regelmatig, in overeenstemming met de aanwijzingen, wordt ingenomen. Hetzelfde geldt voor Gods medicijn hier in Spreuken ‪4:20-22. De voorschriften staan op het flesje, en er wordt geen genezing gegarandeerd als deze niet worden opgevolgd.

Wat zijn deze voorschriften? Het zijn er vier:

  1. Sla acht op mijn woorden;
  2. Neig uw oor;
  3. Laat ze niet wijken uit uw ogen;
  4. Bewaar ze diep in uw hart.

Laten we deze voorschriften eens nader bekijken. Het eerste voorschrift is: Sla acht op mijn woorden (Spreuken ‪4:20). Als we Gods Woord lezen, dan moeten we er heel nauwkeurig aandacht aan schenken. Heel ons denken moeten we erop focussen. We moeten het vrij en onbelemmerd laten doordringen tot ons diepste wezen.

Zo vaak lezen we Gods Woord met verdeelde aandacht. Onze geest is voor de helft bezig met wat we lezen en voor de andere helft wordt onze geest in beslag genomen door dingen die Jezus ‘de zorgen van deze wereld’ noemde. We lezen enkele verzen, of misschien zelfs wel één of twee hele hoofdstukken, maar aan het eind hebben we geen duidelijke indruk van wat we gelezen hebben, of weten we het ons nauwelijks te herinneren. Onze aandacht was verslapt…

Wanneer Gods Woord op deze wijze wordt ‘ingenomen’, dan zal het in ons leven niet de uitwerking hebben die God ermee voorhad. Als we de Bijbel lezen, dan is het goed om te doen wat Jezus adviseerde toen Hij over het gebed sprak: ‘Ga in je binnenkamer en sluit de deur’. We moeten onszelf afzonderen met God en de dingen van de wereld en de tijd buitensluiten.

Vragen
Wat spreekt jou aan in bovenstaande Bijbelteksten of de overdenking?
Wat zegt jou dat?
Hoe zou je daarmee om kunnen gaan?

Gebed
Breng bovenstaande vragen en/of uitkomsten voor jou persoonlijk of voor de ander in gebed en vraag God om jouw onmogelijkheden mogelijk te maken.

Dank- en gebedspunten

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Persoonlijke dank- en gebedspunten