Soldatenkerk

Tijdens oefeningen en uitzendingen kent de militaire wereld diensten ‘te velde’ of op een schip. Bijeenkomsten en vieringen onder bijzondere
omstandigheden en in een unieke sfeer. Die zowel bijgewoond worden door militairen die thuis vaker kerkdiensten bezoeken, als door hen die dat zelden ofnooit doen.
Maar eenmaal terug in Nederland na een uitzending vervliegt voor velen de beleving van bezinning, bemoediging en saamhorigheid. En met familie en vrienden  kan men diezelfde beleving zelden delen.
Voor alle militairen, veteranen, reservisten, oud-dienstplichtigen én voor hun families en betrokken burgers organiseren krijgsmacht-predikanten daarom regelmatig een dienst onder de naam ‘Soldatenkerk’.

  poster soldatenkerk 2019

‘Soldatenkerk’ bijeenkomsten worden elke 3e donderdag van de maand gehouden en zijn vrij toegankelijk. Vooraf én achteraf is er alle tijd voor ontmoeting. De eerstvolgende diensten zijn:

Donderdag 16 mei 2019 – ECHOS Home, Schaarsbergen
Deelenseweg 28, 6816 TS Arnhem
. 18.00u – inloop en ontmoeting. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Alex Hoorn

Donderdag 20 juni 2019 – ECHOS Home, Harskamp
Otterloseweg 12A, 6732 BS Harskamp
. 18.00u – inloop en ontmoeting
. 18:30u – soep met stokbrood
. 19.30u – dienst m.m.v. ds Martijn Barth

Soldatenkerk