Stand houden – week 37

Efeze 6: 14-18 Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

Afgelopen weekend ben ik met 12 broeders uit verschillende kerken op Tholen wezen wandelen in de Noord Eiffel.
Tweemaal per jaar organiseren wij een zgn. zomerhike en een winterhike. Dit was de ‘zomerhike’, maar ik geloof niet dat we ooit met zoveel regen hebben gelopen.
Vrijdagavond zijn we gestart vanuit het gehucht Zweifall. Toen we uit de auto stapten stopte het met zachtjes regenen en werden de sluisdeuren van de Hemel open gezet. Na 2 uur navigeren in het donker en in de regen hebben we rond middernacht een bivakplaats betrokken.

Soms vraag je jezelf wel eens af waar je mee bezig bent? Waar is dit goed voor? Wat is het doel?
Als Nederlanders zijn wij misschien wel het meest efficiënte  volkje ter wereld. We laten overal rendementscriteria op los en bepalen vervolgens hoe we zo efficiënte mogelijk onze tijd en energie inzetten. Als militairen koppelen we daar ook nog onze ‘effect based planning’ aan vast. Wat is het effect van een actie?
Wat is het effect van onze hike in de Eiffel? Voor mij persoonlijk een rug die goed zeer doet en de lering dat ik met een zojuist opgelopen rugblessure deze dingen niet moet doen. Toch was er iets in mij dat bevestigde dat ik dit wel moest doen. Was het mijn trots?

In het Koninkrijk der Hemelen wordt er niet meer gesproken in bovenstaande termen, maar gelden hele andere normen. De norm van gehoorzaamheid aan de Vader zet in één keer alle wereldse wijsheid op gebied van efficiëntie opzij. Hier gelden termen als liefde, zaaien, oogsten en standhouden. Maar moeten we dan altijd maar blind gehoorzamen? Soms wel. Of kan het zijn dat we Gods motiverende stem in alle drukte niet verstaan omdat we te efficiënt bezig zijn?

Afgelopen weekend werden we door de omstandigheden misschien wel wat kleiner dan we willen toegeven. De regen bracht ons dicht bij onszelf, maar ook dicht bij de Heer. Eigenlijk was dit de perfecte start die Hij al had voorbereid voor ons. Slechter kon het niet worden. ‘Waar ben ik mee bezig?’
Zaterdagochtend opstaan in een prachtig bos, ver van de bewoonde wereld. Alle zorgen van thuis en het werk even weg. Letterlijk afgespoeld! Nu is de zorg: voeten verzorgen, afbreken en inpakken, om vervolgens met de groep te bidden, Bijbel lezen en ontbijten. Ons thema is ‘de Geestelijke wapenuitrusting’.
We gaan lopen. Elke 2 uur moeten we met onze buddy een ander uitrustingstuk bespreken. V.w.b. de navigatie wordt er ook elke 2 uur gewisseld. Af en toe hebben we nog een bui, maar we genieten ten volle.

12 mannen die stand houden door niet alleen over geestelijke wapens te spreken, maar deze geestelijke uitrustingstukken ook echt aandoen.
12 mannen die bereid zijn om diepgang met elkaar te hebben. Die zich er niet voor schamen als er af en toe een traan vloeit.
12 mannen die begrijpen dat God aan hun zijde is en voor hen strijdt.
12 mannen die vrijdagnacht de beproeving van de regen niet begrepen, maar zondagavond Gods norm op waarde konden schatten.

Lucas 15: 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Gebed deze week:

Voor Reina Koetsier (Sgt BD  AMV). Zij is als zendeling momenteel in Armenie.
Reina: ‘Dit land willen we vanuit Nederland, vanuit De Kruiskerk in Diever, bemoedigen, versterken en helpen opbouwen.
We bidden voor hen en geloven dat God dit werk wil zegenen, zodat de mensen die we ontmoeten nieuwe hoop en een nieuwe toekomst leren zien.
Voor meer informatie bezoek onze Facebook pagina. Wilt u meebidden voor dit project en voor de Armeense bevolking?
https://www.facebook.com/Psychiatrisch-ziekenhuis-van-Kasakh-Stichting-Mensenkinderen-792697834270310/

Dank- en gebedspunten(wekelijks)

Koninklijk huis en regering.

De uitgezonden collega’s en hun familie.

Collega’s die ziek zijn of door een moeilijke tijd gaan.

Het werk van de geestelijk verzorgers.

Onze positie als Christen op de werkplek.

Uitbreiding ontmoetingskringen

Een gebedsruimte / kapel in Doorn (van Braam Houckgeest kazerne)

Persoonlijke dank- en gebedspunten